РІШЕННЯ № V/13-234 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою Лісового Василя Дмитровича на рішення атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 вересня 2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/13-234


 


19 червня 2009 року                                                                                       м.Севастополь


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Костіна А.Є., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф.,  розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою Лісового Василя Дмитровича на рішення атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 вересня 2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Лісовой В.Д. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 вересня 2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю внаслідок незадовільного складання кваліфікаційних іспитів.


В своїй скарзі Лісовой В.Д. посилається на те, що йому вже втретє, починаючи з квітня 2005 року, відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, та вважає рішення атестаційної палати необ’єктивним. Повідомляє, що при розгляді його заяви були присутні лише сім членів атестаційної палати замість восьми, двоє з яких, Маргулян К.Г. та Наконечний М.П. були упередженими до нього та необ’єктивними під час оцінки знань.


На підставі цього він просить скасувати рішення атестаційної палати від 26 вересня 2009 року, прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення.


11 лютого 2009 року Лісовий В.Д. надіслав до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури доповнення до своєї скарги, в якому, у зв’язку з недовірою до членів атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висловлює клопотання направити його справу до Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,      Скукіса В.Ф., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Лісового В.Д. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


Рішенням атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 квітня 2005 року Лісовому В.Д. відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


22 лютого 2006 року він повторно звернувся до Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів.


Рішенням атестаційної палати від 05 жовтня 2007 року за результатами складання кваліфікаційних іспитів Лісовому В.Д. вдруге відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


26 вересня 2008 року атестаційна палата втретє приймала кваліфікаційні іспити у Лісового В.Д. і втрете прийняла рішення про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


При цьому, в матеріалах справи відсутня його заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів втретє, а з протоколу засідання атестаційної палати від 26 вересня 2008 року вбачається, що після незадовільного складання іспитів у жовтні 2007 року заявнику нібито надавався термін шість місяців (в порядку виключення) для повторного складання кваліфікаційних іспитів, і тому 26 вересня 2007 року за ініціативою голови атестаційної палати прийнято рішення про допуск Лісового В.Д. до складання кваліфікаційних іспитів втретє.


В протоколі засідання атестаційної палати відсутня інформація про оголошення заявнику складу атестаційної палати, права на відвід та не відображені результати голосування про допуск до складання кваліфікаційних іспитів. Рішення про допуск заявника до кваліфікаційних іспитів прийнято атестаційною палатою із порушенням ч.4 ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.30 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, які надають право особі, яка не склала кваліфікаційні  іспити, складати їх  повторно лише через рік.


З доданих до протоколу письмових записів заявника вбачається, що він підготував відповіді на всі 15 питань усного іспиту, але в протоколі відсутня інформація про те, як  він відповідав на питання білету.


Згідно протоколу, поставлене головою атестаційної палати на вирішення членів палати питання про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Лісовому В.Д. набрало нуль голосів «за» і вісім голосів «проти», тоді як з рішення, яке підписане членами атестаційної палати, вбачається, що заявникові відмовили у видачі свідоцтва одноголосно.


Відповідно до п.п.14, 29 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, підставою для допуску до складання кваліфікаційних іспитів є заява особи,  яка  має  намір  займатися  адвокатською  діяльністю.


Але, на порушення існуючого правила, атестаційна палата Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури самостійно, за власною ініціативою, без заяви особи, що має намір займатися адвокатською практикою, прийняла рішення про її допуск до складання кваліфікаційних іспитів. При цьому, атестаційна палата проігнорувала вимоги ч.4 ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.30 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, допустивши до складання кваліфікаційних іспитів особу, яка не мала права їх складати.


Таким чином, рішення атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 вересня 2008 року про допуск Лісового В.Д. до складання кваліфікаційних іспитів і про відмову йому у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю суперечать вимогам діючого законодавства та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, з огляду на що підлягають скасуванню.


З огляду на те, що Лісовой В.Д. не подавав до атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ні заяви про допуск до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ні документів, передбачених п.29 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а також не сплачував внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, питання про допуск його до складання кваліфікаційних іспитів взагалі не може бути предметом розгляду, у тому числі і в іншій Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, як він просить в доповненні  до скарги.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.2, 14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та розділами II, ІІІ Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Лісового Василя Дмитровича на рішення атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 вересня 2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття  адвокатською  діяльністю задовольнити частково.


2.      Рішення атестаційної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 вересня 2008 року про допуск Лісового Василя Дмитровича до складання кваліфікаційних іспитів та про відмову Лісовому Василю Дмитровичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю скасувати.


3.      Дозволити Лісовому Василю Дмитровичу подати у Рівненську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури документи, передбачені Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Порядком складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури для отримання допуску до складання кваліфікаційних іспитів для одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника та Рівненську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


5.      Матеріали справи повернути до Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.