РІШЕННЯ № V/14-253 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора ТОВ «Прок Трейд» Зеленського Андрія Анатолійовича на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 березня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів Аляб’єва Миколи Кузьмича та Богославця Михайла Михайловича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/14-253


 


03 жовтня 2009 року                                                                                                 м.Ялта


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В. (за дорученням),  Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І. (за дорученням), Міщенка В.В., Габрука М.А. (за дорученням), Арутюнової Н.Ф. (за дорученням), Павлової М.А., Горощенко Л.В. (за дорученням), Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Сахненко Л.В. (за дорученням), Ященко Н.В., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора ТОВ «Прок Трейд» Зеленського Андрія Анатолійовича на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 березня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів Аляб’єва Миколи Кузьмича та Богославця Михайла Михайловича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


05 лютого 2009 року до дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга директора ТОВ «Прок Трейд» Зеленського А.А., в якій він просив позбавити права займатися адвокатською діяльністю адвокатів Аляб’єва М.К. та Богославця М.М. за зловживання ними своїми процесуальними правами та повноваженнями адвоката.


Підставою для цього він вказував активну участь адвокатів Аляб’єва М.К. та Богославця М.М. у судових справах в спорах ТОВ «Прок Трейд» з ТОВ «Валентина», в яких рішення ухвалювалися не на користь ТОВ «Валентина», а представництво адвокатів у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій у вказаних справах розцінює як зловживання ними процесуальними правами.


Рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 березня 2009 року з посиланням на ст.80 Правил адвокатської етики відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів Аляб’єва М.К. та Богославця М.М. у зв’язку з відсутністю в їх діях порушень Правил адвокатської етики при здійсненні представництва в судах ТОВ «Валентина», та відсутністю будь-яких повідомлень судів про неправомірність їх дій.


Не погоджуючись з рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в своїй скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури директор ТОВ «Прок Трейд» Зеленський А.А. просить позбавити адвокатів Аляб’єва М.К. та Богославця М.М. права на заняття адвокатською діяльністю за зловживання ними своїми процесуальними правами та повноваженнями адвоката.


В обґрунтування скарги він посилається на те, що згідно Правил адвокатської етики адвокату забороняється приймати доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними. Якщо клієнт наполягає на використанні засобів виконання доручення, котрі є протиправними, адвокат повинен повідомити клієнта про неприпустимість їх застосування та вказати на можливі законні шляхи досягнення того самого або подібного результату. Якщо і при цьому не вдається узгодити з клієнтом зміну змісту доручення, адвокат зобов’язаний відмовитись від укладення з клієнтом угоди. 


Заслухавши доповідача – Авраменка Г.М., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга директора ТОВ «Прок Трейд» Зеленського А.А. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Відмовляючи в порушенні дисциплінарної справи голова дисциплінарної палати в рішенні правильно зазначив, що відповідно до ст.80 Правил адвокатської етики при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення, а також, що відносно дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


Як вбачається з матеріалів справи, до дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури директором ТОВ «Прок Трейд» Зеленським А.А. не надано доказів, що результати, яких бажав клієнт адвокатів Аляб’єва М.К. та Богославця М.М. – ТОВ «Валентина», або засоби їх досягнення, були протиправними.


Розгляд всіх конфліктних питань відбувався в порядку господарського або кримінально судочинства, тобто правомірно.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу директора ТОВ «Прок Трейд» Зеленського Андрія Анатолійовича на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 березня 2009 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвокатів Аляб’єва Миколи Кузьмича та Богославця Михайла Михайловича залишити без задоволення, а рішення голови дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.