РІШЕННЯ № V/16-301 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Опришко Едіти Василівни на рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року, яким до неї застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/16-301


 


15 січня 2010 року                                                                                                         м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В. (за дорученням), Дубовика М.І., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дацькова В.В. (за дорученням), Островської Л.В. (за дорученням), Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й.,  Ященко Н.В.,   розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Опришко Едіти Василівни на рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року, яким до неї застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась адвокат Опришко Е.В. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року, яким до неї застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за нібито допущений нею дисциплінарний проступок. В той же день рішення дисциплінарної палати було розглянуто на засіданні Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та винесене рішення про припинення адвокатської діяльності Опришко Е.В. і анулювання виданого їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Адвокат Опришко Е.В. вважає ці рішення незаконними, а викладені в них твердження такими, що не відповідають дійсності, з огляду на що просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури їх скасувати.


В своїй скарзі та під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 15.01.2010 року Опришко Е.В. повідомила та надала копії документів на підтвердження, що між нею та громадянкою Каленченко Оленою Вікторівною, за результатом розгляду скарги якої винесені зазначені рішення, існували договірні зобов’язання у декількох цивільних справах. Через непорозуміння виникло питання про розірвання договірних стосунків та повернення частини сплачених коштів. З огляду на існуючий спір по гонорару за правові послуги, Опришко Е.В. звернулась до суду із позовною заявою про розірвання договорів і стягнення з неї коштів (різниці між отриманою від Каленченко О.В. суми та вартістю наданих їй послуг), в якій просила повідомити депозитний рахунок суду для перерахування на нього цієї суми. Каленченко О.В., в свою чергу, надала суду письмові заперечення, в яких просила відмовити в задоволенні позову Опришко Е.В. в повному обсязі.


Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Опришко Е.В. підлягає задоволенню з наступних підстав.


З матеріалів справи вбачається, що 12.03.2008 року між адвокатом Опришко Е.В. та клієнтом Каленченко О.В. укладено договір про надання правової допомоги. Предметом договору визначено представлення інтересів Калениченко О.В. у Солом’янському районному суді м.Києва у спорі про поділ подружнього майна. Відповідно до п.4.1 цього договору винагорода виконавця у вигляді гонорару є фіксованою і складає 25 000 грн. Також договором визначено обов’язок замовника оплачувати участь адвоката у судовому процесі, з розрахунку 500 грн. один судодень.


05.05.2008 року між адвокатом Опришко Е.В. та клієнтом Каленченко О.В. також укладено договір про надання правової допомоги. Предметом договору визначено представлення інтересів родича Каленченко О.В. у Святошинському районному суді м.Києва по справі за заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Відповідно до п.4.1 цього договору винагорода виконавця у вигляді гонорару є фіксованою і складає 72 000 грн.


У зазначених договорах також визначені умови повернення отриманих коштів у разі дострокового припинення договірних зобов’язань.


Приймаючи рішення про застосування до адвоката Опришко Е.В. дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, дисциплінарна палата Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходили з того, що адвокатом Опришко Е.В. допущено грубе порушення положень статті 7 Закону України «Про адвокатуру», статей 11, 12, 20, 29 Правил адвокатської етики.


З такими висновками Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитись, вважає їх необґрунтованими, поверховими та такими, що не відповідають фактичним обставинам справи.


 Так вирішуючи питання щодо законності дій адвоката при визначенні розміру гонорару, дисциплінарна палата не дала належної правової оцінки обґрунтованості його розміру, а саме, не врахувала обсягу часу і роботи, що вимагаються для належного виконання доручення; ступеню складності та новизни правових питань, що стосуються доручення; професійного досвіду, науково-теоретичної підготовки, репутації, значних професійних здібностей адвоката та інших факторів, передбачених статтею 33 Правил адвокатської етики, що впливають на визначення розміру гонорару.


Крім того, як вбачається з наданих Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури матеріалів фактично між сторонами (адвокатом та клієнтом) є спір відносно виконання договору про надання правової допомоги, який вже вирішується сторонами у порядку цивільного процесуального законодавства.


Враховуючи, що вирішення спору щодо фінансових взаємовідносин, які випливають з договору, згідно статті 12 Закону України «Про адвокатуру» не відноситься до компетенції дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури та має розглядатись у порядку цивільного процесуального законодавства України, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне скасувати оскаржувані рішення та закрити справу за скаргою Каленченко О.В. відносно адвоката Опришко Е. В.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, вирішуючи питання щодо безпідставності накладення на адвоката Опришко Е.В. дисциплінарного стягнення, також враховує і той факт, що останньою прийняти заходи, направлені на повернення клієнту суми невідпрацьованого гонорару.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу


кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни – задовольнити.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року та рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року, якими до адвоката Опришко Е.В. застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та припинено її адвокатську діяльність, – скасувати.


3.      Справу за скаргою Каленченко Олені Вікторівні відносно адвоката Опришко Едіти Василівни закрити.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Опришко Е.В. та Каленченко О.В.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький