РІШЕННЯ № V/16-298 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою головного редактора ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» Кичигіна С.О. на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.07.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя Ігоря Володимировича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/16-298


 


15 січня 2010 року                                                                                                         м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Авраменка Г.М. (за дорученням), Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В. (за дорученням), Дубовика М.І., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дацькова В.В. (за дорученням), Міщенка В.В., Мультяна В.В., Островської Л.В. (за дорученням), Павліченко О.В., Павлової М.А., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П. (за дорученням), Соботника В.Й.,  Ященко Н.В.,   розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою головного редактора ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» Кичигіна С.О. на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.07.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя Ігоря Володимировича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


07.09.2009 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга головного редактора ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» Кичигіна С.О. на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.07.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя І.В.


В скарзі йдеться, що адвокат Головань І.В. в своєму адвокатському запиті від 24.09.2008 року № 209/104, адресованому ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа», перевищив (вийшов за межі) своїх повноважень, наданих йому Законом України «Про адвокатуру», і це було встановлено рішенням Печерського районного суду м.Києва від 23.12.2008 року по справі № 2-3422/08. Тобто, адвокатом було порушено вимоги ст.ст.6, 7 Закону України «Про адвокатуру» та грубо порушені Правила адвокатської етики.


На думку скаржника, голова дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, незважаючи на встановлений судом факт перевищення адвокатом своїх повноважень, необґрунтовано відмовив в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя І.В., з огляду на що просить скасувати рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.07.2009 року. про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя І.В., ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Соботника В.Й., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга головного редактора ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» Кичигіна С.О до задоволення не підлягає.


З копії адвокатського запиту від 24.09.2008 року № 209/104 видно, що адвокат Головань І.В., у зв’язку з прийняттям доручення на представництво інтересів Гайдука В.А. та відкриттям адвокатського провадження, мав на меті витребувати від ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» певну інформацію та копії документів, в зв’язку з публікацією статті «Старые привычки», що вийшла в тижневику «Газета «2000» № 36(428) за 5-11 вересня 2008 року та на Інтернет-сайті, що належить підприємству.


Листом від 20.10.2008 року підприємство відмовило адвокату у виконанні адвокатського запиту.


Адвокат Головань І.В. звернувся до Печерського районного суду м.Києва з позовом до ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» про визнання бездіяльності підприємства незаконною та зобов’язання надати копії документів та іншу інформацію відповідно до адвокатського запиту від 24.09.2008 року № 209/104.


Рішенням Печерського районного суду м.Києва від 23.12.2008 року позов адвоката Голованя І.В. задоволений частково. Визнано незаконною бездіяльність ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа» щодо невиконання адвокатського запиту в частині витребування копій документів, надання відомостей про видавця друкованого засобу масової інформації та надання інформації про автора статті та зобов’язано відповідача виконати адвокатський запит в цій частині.


У задоволенні позову в іншій частині, стосовно вимоги про витребування доказів відмовлено.


В своєму письмовому запереченні адвокат Головань І.В. зазначив, що скаржник намагається витлумачити рішення суду про незаконність своєї бездіяльності щодо невиконання адвокатського запиту на свою користь. Позиція скаржника, що обставини, встановлені рішенням суду по цій справі, мають преюдиціальне значення для дисциплінарного провадження є хибною, оскільки суперечить вимогам ст.61 ЦПК України. Скаржник не зазначив в своїй скарзі в чому конкретно полягають начебто порушені адвокатом Закон України «Про адвокатуру» та Правила адвокатської етики. Вважає скаргу через це безпідставною.


Рішенням голови дисциплінарної палати від 01.07.2009 року в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя І.В. відмовлено. В рішенні йдеться, що достатніх підстав для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката не має. При цьому голова палати виходив з того, що відмінність між діями, які дозволяють адвокату збирати відомості про факти, котрі можуть бути використані в якості доказів, як це встановлено Законом, та діями, котрі не дозволяють адвокату витребувати докази і фактичні дані, як це встановлено рішенням Печерського районного суду м.Києва від 23.12.2008 року, є незначною та залежить від того, яким чином сформулювати вимогу у запиті. Слід констатувати, що хоча дії адвоката можна розцінити як формальні порушення повноважень, наданих йому ст.6 Закону України «Про адвокатуру», однак вони не є підставою для застосування до нього дисциплінарного стягнення.


В даному випадку виникає необхідність застосування статті 80 Правил адвокатської етики «Загальні принципи застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики», якою передбачено:


(1) При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


(2) Відносно застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


За таких обставин, зважаючи на відсутність в матеріалах справи фактів винного порушення вимог ст.ст.6, 7 Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики з боку адвоката, рішення голови дисциплінарної палати слід залишити без змін.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу головного редактора ПП «Газетний комплекс «Інтернет-Медіа»  Кичигіна С.О. на рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01.07.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Голованя Ігоря Володимировича залишити без задоволення, а рішення голови дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.