РІШЕННЯ № V/15-280 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Жердєвої І.Ж. та Жердєва Л.Л. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року про припинення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ломакіна Володимира Євгеновича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/15-280


 


20 листопада 2009 року                                                                                               м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Киркояна А.М. (за дорученням), Афанащенка С.І., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т. (за дорученням), Габрука М.А. (за дорученням), Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П. (за дорученням), Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Жердєвої І.Ж. та Жердєва Л.Л. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року про припинення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ломакіна Володимира Євгеновича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулися Жердєва І.Ж. та Жердєв Л.Л. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року про припинення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ломакіна В.Є., у зв’язку із закінченням строку для притягнення до дисциплінарної відповідальності та відсутністю підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.


Скаржники погоджуються із оскаржуваним рішенням в частині закінчення строку для притягнення адвоката Ломакіна В.Є. до дисциплінарної відповідальності, проте вважають, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року про припинення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ломакіна В.Є. не відповідає вимогам постанови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/11-086 від 20 березня 2009 року, згідно якої рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.09.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ломакіна В.Є. скасоване, а матеріали направлені голові Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для детальної перевірки викладеного у скарзі і прийняття відповідного рішення по суті. Скаржники не ставлять питання про скасування оскаржуваного ними рішення, проте вважають, що необхідно провести ще одну перевірку по зазначеним ними фактам та встановити, відповівши на їх дев’ять запитань, чи були в діях адвоката порушення Закону України «Про адвокатуру», ст.29 Конституції України.


У своїй скарзі вони посилаються на те, що адвокат Ломакін В.Є., на їх думку, недобросовісно віднісся до виконання своїх професійних обов’язків при захисті їх неповнолітнього сина Жердєва А.Л.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,  Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Жердєвої І.Ж. та Жердєва Л.Л. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що після скасування рішення голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.09.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ломакіна В.Є. справа була направлена голові Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для детальної перевірки викладеного у скарзі і прийняття відповідного рішення по суті.


Із матеріалів справи вбачається, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року про припинення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ломакіна В.Є. винесене після проведення дисциплінарною палатою додаткової перевірки по обставинам, викладеним у скарзі, а також витребувані додаткові документи та матеріали.


За результатом розгляду справи відносно адвоката Ломакіна В.Є. дисциплінарна палата прийшла до висновку про необхідність її закриття з тієї підстави, що, відповідно до пункту 34 розділу 5 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури  «Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність адвоката та припинення адвокатської діяльності», дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку, а оскаржувані дії мали місце у лютому 2005 року, тобто пройшло більше шести місяців.


Крім того, відповідно до ст.80 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики  дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад  юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення; щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


Приймаючи до уваги положення ст.80 Правил адвокатської етики, враховуючи, що адвокат Ломакін В.Є. був допущений слідством та судом у якості захисника Жердєва А.Л., законодавством не передбачене ознайомлення адвоката з постановами слідчих та судових органів про його допуск у якості захисника та відповідного реагування на вказані постанови, приймаючи до уваги те, що обвинувачений та його батьки від послуг адвоката Ломакіна В.Є. відмовились, і він в подальшому для проведення слідчих дій не запрошувався, з урахуванням того, що відносно нього скарги від слідчих та судових органів не надходили, дисциплінарною палатою зроблено висновок про відсутність підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Дослідивши матеріали справи, доводи скаржників та пояснення адвоката, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року є обґрунтованим. Підстав для його скасування та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності не вбачається.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Жердєвої І.Ж. та Жердєва Л.Л. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 12 травня 2009 року про припинення дисциплінарного провадження відносно адвоката Ломакіна Володимира Євгеновича залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржників.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.