РІШЕННЯ № V/15-276 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Комащенка Петра Григоровича відносно адвоката Якименка Сергія Георгійовича. та постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 грудня 2008 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Якименка С.Г. та притягненні його до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/15-276


 


20 листопада 2009 року                                                                                               м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Киркояна А.М. (за дорученням), Афанащенка С.І., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т. (за дорученням), Габрука М.А. (за дорученням), Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П. (за дорученням), Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Комащенка Петра Григоровича відносно адвоката Якименка Сергія Георгійовича. та постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 грудня 2008 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Якименка С.Г. та притягненні його до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з Міністерства юстиції України надійшла за належністю скарга Комащенка П.Г. відносно адвоката Якименка С.Г. та постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 грудня 2008 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Якименка С.Г. та притягненні його до дисциплінарної відповідальності за відсутністю підстав.


Зі змісту скарги Комащенка П.Г. вбачається, що він неодноразово звертався до різних правоохоронних органів та Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з приводу, як на його думку, незаконних дій адвоката Якименка С.Г., який 22 травня 2008 року близько 17 години здійснив фотозйомку його домоволодіння в м.Кривий Ріг без його відома та дозволу.


Скаржник чітко не формулює своє прохання, але можна зробити висновок, що він категорично не погоджується з постановою голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 грудня 2008 року щодо його питання та оскаржує її.


До своєї скарги Комащенко П.Г. додав:


  копію заяви до Центрально-Міського районного відділу міліції м.Кривий Ріг від 22.05.2008 р.,


  копію листа в.о. начальника Центрально-міського районного відділу Криворізького міського управління УМВС України у Дніпропетровській області від 25.07.2008 р.,


  копію заяви помічнику Міністра внутрішніх справ України від 26.07.2008 р.,


  копію листа начальника Криворізького міського управління УМВС України у Дніпропетровській області від 12.09.2008 р.,


  копію звернення до голови Дніпропетровської обласної колегії адвокатів від 19.11.2008 р.,


   копію постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.12.2008 р..


В витребуваних з Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури матеріалах перевірки за зверненням Комащенка П.Г. щодо адвоката Якименка С.Г. знаходяться:


  довідка відносно адвоката Якименка Сергія Георгійовича,


  постанова голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миргородського Ю.М. від 25.12.2008 р., якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Якименка С.Г. та притягненні його до дисциплінарної відповідальності за відсутністю підстав,


  копія супровідного листа до постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25.12.2008 р. на адресу Комащенка П.Г. та Якименка С.Г.,


  звернення Комащенка П.Г. до Дніпропетровської обласної колегії адвокатів від 19.11.2008 року,


  пояснення адвоката Якименка С.Г., в якому він вказує, що у провадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом Комащенка Віталія Івановича до Криворізької міської ради депутатів та Комащенка П.Г. про визнання недійсними Державних актів про право власності на земельну ділянку № 12277 від 30.05.2000 року та № 17632 від 24.06.2003 року, усунення перешкод у користуванні власністю – житловим будинком, про стягнення немайнової шкоди у розмірі 800 гривень. Адвокат представляє інтереси позивача. Дійсно адвокат проводив фотозйомку, але не будинку відповідача, а будинку його довірителя, які знаходяться на території одного домоволодіння. Фотозйомка проводилась відкрито з території вулиці, на подвір’я адвокат не заходив. Адвокат вказує, що він знімав будинок позивача, який знаходиться за будинком відповідача, а також прохід з правої сторони, який згідно землевпорядної документації виділено під сервітут для обслуговування будинку його довірителя. Зйомка проводилась за згодою та за участю довірених осіб його довірителя, мала на меті надати суду докази поганого стану будинку позивача, неможливість доступу до будинку по проходу, визначеному як «сервітут». Адвокат вважає, що звернення відповідача з чисельними скаргами в різні інстанції викликане самим судовим процесом, в якому все більш ясною стає неправомірність дій відповідача,


   довідка голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18.12.2008 р. за перевіркою скарги Комащенка П.Г., в якій зазначено, що адвокат діяв згідно законодавства України, а скарга не підлягає задоволенню,


  копія заяви до Центрально-Міського районного відділу міліції м.Кривий Ріг від 22.05.2008 р.,


  копія листа в.о. начальника Центрально-міського районного відділу Криворізького міського управління УМВС України у Дніпропетровській області від 25.07.2008 р.,


  копія заяви помічнику Міністра внутрішніх справ України від 26.07.2008 р.,


  копія листа начальника Криворізького міського управління УМВС України у Дніпропетровській області від 12.09.2008 р..


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,     Ісакова М.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Комащенка П.Г. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


Правилами адвокатської етики визначено:


Стаття 6. «Дотримання законності». (1) У своїй професійній діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для належного захисту і представництва прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.


Стаття 10. «Компетентність та добросовісність». (1) Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього вимагається високий рівень професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва. (2) Адвокат зобов’язаний надавати правову допомогу клієнтам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доскональність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта і можливих правових наслідків його виконання, ретельну
підготовку до належного виконання доручення.


У відповідності зі ст.6 Закону України «Про адвокатуру», при здійсненні професійної діяльності адвокат має право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах
про адміністративні правопорушення, зокрема,
застосовувати науково-технічні засоби.


Згідно ст.65 ЦПК України, речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.


Відповідно до п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, у результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити таке рішення:


– залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін, а скаргу без задоволення;


– змінити рішення;


– скасувати рішення і надіслати справу в ту саму кваліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового розгляду або закрити справу або прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та постановити нове рішення.


Як вбачається з витребуваних Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури матеріалів, в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Якименка С.Г. відмовлено обґрунтовано; обвинувачення на адресу адвоката безпідставні; він добросовісно виконував свої обов’язки, користуючись наданими йому Законом правами.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Комащенка Петра Григоровича відносно адвоката Якименка Сергія Георгійовича. та постанови голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 грудня 2008 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Якименка С.Г. та притягненні його до дисциплінарної відповідальності, залишити без задоволення, а постанову голови дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.