РІШЕННЯ № V/17-327 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Хацевича Василя Миколайовича на постанову голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.11.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката Крикун Тетяни Олександрівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-327


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Хацевича Василя Миколайовича на постанову голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.11.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката Крикун Тетяни Олександрівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Хацевич В.М. зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.11.2009 року, якою відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Крикун Т.О., у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Скаржник посилається на те, що адвокат Крикун Т.О., яка приймає участь у двох справах в Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області: про виселення його з сім’єю з половини житлового будинку, що належить його дружині, та в кримінальній справі по звинуваченню його в побитті свого родича, на його думку, зводить на нього наклепи, перекручує обставини справи, ображає нецензурною лайкою, принижу честь та гідність.


Скаржник просить дати правову оцінку діям адвоката Крикун Т.О. та адвоката Лютак Л.Л., захистити його та його сім’ю від їх нападок.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Хацевича В.М. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що скаржник просить дати правову оцінку діям адвоката Крикун Т.О. та адвоката Лютак Л.Л., матері Крикун Т.О., захистити його та його сім’ю від їх нападок, вважає, що адвокати Крикун Т.О. та Лютак Л.Л. надали Івано-Франківській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури неправдиві свідчення, на основі яких була прийнята постанова голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.11.2009 року.


З матеріалів справи вбачається, що постанова голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.11.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката Крикун Тетяни Олександрівни, у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, прийнята після проведення ретельної перевірки обставин, викладених у скарзі, членом дисциплінарної палати Соботником В.Й., на підставі складеного ним письмового висновку. Як вбачається з документів перевірки та письмових пояснень адвоката Крикун Т.О. та адвоката Лютак Л.Л., довірителя адвоката Крикун Т.О. – Поповича В., та його дружини Попович М.М., ніякими діями адвокатів не порушені вимоги діючого законодавства та адвокатської етики.


Відповідно до ст.7 Закону України “Про адвокатуру” при здійснені своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян юридичних осіб, не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема, в п.3 ст.5 зобов’язують адвоката не допускати компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта, перешкоджають належному виконанню надання йому правової допомоги.


Відповідно до п.2 ст.80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. З боку Поповича В., якому адвокат Крикун Т.О. надає правову допомогу, як по цивільній, так і по кримінальній справі, по якій скаржник Хацевич В.М. є підсудним, відсутні будь-які зауваження до дій адвоката Крикун Т.О., про що свідчать його особисті пояснення.


Посилання скаржника на неправомірні дії адвоката Лютак Л.Л., матері адвоката Крикун Т.О., яка взагалі не приймає участі при розгляд справ зі скаржником Хацевичем В.М. не можуть вважатися предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, оскільки дисциплінарною палатою Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури питання щодо притягнення адвоката Лютак Л.Л. до дисциплінарної відповідальності не вирішувалося, а до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не належить порушення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що постанова голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури від 17.11.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката Крикун Тетяни Олександрівни, у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, є обґрунтованою, а скарга Хацевича В.М. не підлягає задоволенню.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Хацевича Василя Миколайовича на постанову голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.11.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката Крикун Тетяни Олександрівни залишити без задоволення, а постанову – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький