РІШЕННЯ № V/17-323 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Попружної Валентини Миколаївни на дії Голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Геннадія Миколайовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-323


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  – розглянувши у відкритому засіданні скаргу Попружної Валентини Миколаївни на дії Голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Геннадія Миколайовича,


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Попружної В.М. на неправомірні дії Голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Г.М.


У своїй скарзі Попружна В.М. просить притягнути Авраменка Г.М. до дисциплінарної відповідальності, посилаючись на те, що він протиправно, до укладення договору про правову допомогу, отримав від неї гонорар у розмірі 4000 грн., але не виконував обов’язків по представництву скаржниці, відмовляючись повертати отриманий гонорар.


Авраменко Г.М. у свою чергу направив на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури пояснення по суті скарги, у яких зазначає, що гонорар ним був отриманий від скаржниці лише після підписання договору про надання правової допомоги. Згодом, з причин непредставлення довірителькою необхідних документів для здійснення її представництва,  зазначена угода була розірвана, а отримані кошти повернуті Попружній В.М., що підтверджується її власноручною розпискою.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., Голову Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Г.М., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Попружної В.М. не підлягає задоволенню.


Як вбачається з представлених матеріалів, 16.02.2009 року між повіреним Авраменком Г.М. та довірителем Попружною В.М. укладено договір про надання правової допомоги, предметом якого є надання правової допомоги при представництві інтересів Попружної В.М. у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та в судах з питань страхових виплат загиблого сина скаржниці – Попружного О.А.


19.02.2009 року Попружна В.М. передала Авраменку Г.М. гонорар за договором у сумі 4000 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру від 19.02.2009 року.


На виконання зазначеного вище договору, 23.01.2009 року Попружною В.М.  на ім’я Авраменка Г.М. видана нотаріально засвідчена довіреність на представництво її інтересів у суді, правоохоронних та інших органах України.


Аналіз зазначених вище правовідносин, що склалися між адвокатом та клієнтом, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, свідчить про дотримання адвокатом вимог та основних положень Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики та Присяги адвоката України, у зв’язку з чим правових підстав для притягнення Голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Г.М. до дисциплінарної відповідальності не вбачається.


Що стосується взаємовідносин, пов’язаних з гонораром, комісія також вважає за необхідне зазначити, що надана адвокатом Авраменком Г.М., на підтвердження своїх тверджень, розписка про повернення клієнту повної суми невідпрацьованого гонорару, свідчить про виконання адвокатом положень ст.37 Правил адвокатської етики.


Інші доводи скаржниці щодо невиконання адвокатом обов’язків за договором про надання правової допомоги, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає недоведеними, а потому до уваги не приймає.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Попружної Валентини Миколаївни на дії Голови Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Геннадія Миколайовича залишити без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю та Голову Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Авраменка Г.М.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький