РІШЕННЯ № V/17-321 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Степанової Олени Андріївни відносно адвоката Деркача Анатолія Миколайовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-321


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Степанової Олени Андріївни відносно адвоката Деркача Анатолія Миколайовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 серпня 2009 року порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Деркача А.М. з підстав неналежного виконання професійних обов’язків по договору про надання правових послуг Степанову Дмитру Євгеновичу, потерпілому по кримінальній справі.


Підставою для порушення дисциплінарного провадження слугувала скарга Степанової О.А. в інтересах сина, у якій вона просила дати оцінку діям адвоката Деркача А.М., посилаючись на неналежне виконання ним професійних обов’язків, та вимагала повернути гонорар.


Рішенням дисциплінарної палати від 7 вересня 2009 року дисциплінарна справа відносно адвоката Деркача А.М. закрита у зв’язку з відсутністю достатніх підстав для застосування до нього мір дисциплінарного впливу. При цьому, дисциплінарна палата не виявила жодних порушень норм діючого законодавства, що регламентує діяльність адвокатури, з боку адвоката та, посилаючись на ст.80 (1) (2) Правил адвокатської етики, якою передбачено, що застосування заходів дисциплінарної відповідальності можливе лише за винні порушення і щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості, відмовила заявниці в задоволенні її скарги.


Степановій О.А. відмовлено також у задоволенні вимог про повернення гонорару з посиланням на те, що вирішення подібних питань не є компетенцією дисциплінарних органів адвокатури.


Не погодившись з рішенням дисциплінарної палати, Степанова О.А. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з проханням позбавити адвоката Деркача А.Д. права займатися адвокатською діяльністю та зобов’язати повернути гонорар у сумі 1300 грн.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Воротінцеву Т.П., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Степанової О.А. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів віднесено до компетенції обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення та дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства.


З матеріалів справи вбачається, що дисциплінарна палата Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді звернення Степанової О.А. виконала всі передбачені розділом V Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дії, зокрема: за дорученням голови палати здійснено перевірку виконання адвокатом угоди з клієнтом, про що свідчить письмовий висновок, витребувано письмове пояснення від адвоката, справа розглянута за участю 6 членів палати та запрошених на засідання: заявниці Степанової О.А., її чоловіка Степанова Є.М. та адвоката Деркача А.М..


Дисциплінарна палата обґрунтовано дійшла до висновку про відсутність правових підстав для застосування до адвоката мір дисциплінарного впливу.


Вирішення питання щодо повернення адвокатом гонорару не відноситься до компетенції дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури і має розглядатись у порядку цивільного процесуального законодавства України.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Степанової Олени Андріївни відносно адвоката Деркача Анатолія Миколайовича залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.09.2009 року про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Деркача Анатолія Миколайовича – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький