РІШЕННЯ № V/18-361 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Єсауленка Вадима Володимировича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/18-361


 


26 березня 2010 року                                                                                 м.Хмельницький    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Руденко Г.А., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Єсауленка Вадима Володимировича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік,


ВСТАНОВИЛА:


 


Єсауленко В.В. звернувся зі скаргою до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. Просить скасувати рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 120-09 від 14.01.2010 року, яким до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, та закрити провадження по дисциплінарній справі.


У своїй скарзі Єсауленко В.В. посилається на безпідставність прийнятого рішення, неповне з’ясування дисциплінарною палатою обставин, що мали істотне значення для вирішення спору, та інші численні порушення порядку притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, встановленого Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Єсауленка В.В. підлягає до задоволення з наступних підстав.


Як вбачається з представлених матеріалів, в провадженні дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури знаходились скарги Стеблянка О.Л., ПАТ КБ «Земельний капітал», ТОВ «Тайфун», які згодом були з’єднані в одне провадження для сумісного розгляду.


Вирішуючи питання щодо притягнення адвоката Єсауленка В.В. до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарна палата виходила з того, що він систематично порушує вимоги ст.ст.6, 7, 11, 63 Правил адвокатської етики, а саме: зловживаючи своїми професійними правами, надсилає на адреси різних правоохоронних органів скарги на дії співробітників підприємств та організацій з необґрунтованими проханнями провести перевірки їх діяльності, припинити їх діяльність, порушити кримінальні справи, провести невідкладні слідчі та інші дії.


З такими висновками дисциплінарної палати Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитись, виходячи з наступного.


Відповідно до статті 59 Правил адвокатської етики, у відносинах з іншими учасниками процесу адвокат повинен:


1) бути стриманим і коректним;


2) реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах, передбачених законом, зокрема, у формі заяв, клопотань, скарг, тощо;


3) при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному процесі, свідків та інших осіб бути тактовним, не ставити запитань у підвищеному тоні, брутальній, знущальній формі, або формі, що принижує їх честь та гідність.


Статтею 62 Правил адвокатської етики, визначено основні засади дотримання принципу незалежності та домінантності інтересів клієнта у відносинах адвоката з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції та іншими державними органами.


Так, у відносинах як з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції, так і з іншими державними органами адвокат повинен виявляти принциповість у відстоюванні інтересів клієнта, не допускаючи підлесливості, та за згодою клієнта оскаржувати незаконні дії посадових осіб або органів, які перешкоджають виконанню доручення в порядку, передбаченому чинним законодавством.


Співвідношуючи обставини, яки стали підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, з зазначеними нормами, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що адвокат Єсауленко В.В. діяв в межах та у спосіб, що передбачені Правилами адвокатської етики, дотримуючись принципу домінантності клієнтів, у зв’язку з чим правових підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності не має.


Посилання дисциплінарної палати на систематичне порушення адвокатом Єсауленком В.В. ст.ст.6, 7, 11, 63 Правил адвокатської етики, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, є поверховими висновками, недоведеними під час розгляду справи.


Крім того, комісія вважає за необхідне підкреслити, що з матеріалів дисциплінарної справи вбачаються ознаки спору з приводу поширення недостовірної інформації, вирішення якого має здійснюватися у порядку Цивільного процесуального законодавства України (п.4 ч.2 ст.16, ст.277 ЦК України).


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Єсауленка Вадима Володимировича – задовольнити.


2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року про притягнення адвоката Єсауленка Вадима Володимировича до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік скасувати. Провадження по справі закрити.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Єсауленка В.В.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький