РІШЕННЯ № V/18-355 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сехіної Тетяни Миколаївни відносно адвоката Косюка Романа Миколайовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/18-355


 


26 березня 2010 року                                                                                 м.Хмельницький    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Руденко Г.А., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сехіної Тетяни Миколаївни відносно адвоката Косюка Романа Миколайовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Рішенням дисциплінарної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.10.2009 року встановлено порушення ст.ст.13, 53 (4), 59 (1) Правил адвокатської етики з боку адвоката Косюка Р.М. та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


У поданій на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скарзі Сехіна Т.М. просить змінити рішення дисциплінарної палати від 09.10.2009 року, визнати грубим порушення Закону України «Про адвокатуру» адвокатом Косюком Р.М., анулювати видане йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а також вжити заходів щодо порушення чинного законодавства головою дисциплінарної палати Прядуном В.Б.


Скаржниця посилається на те, що адвокат Косюк Р.М., представляючи інтереси протилежної сторони в цивільній справі, під час слухання справи, а також в дебатах, принижував честь та гідність її та інших осіб, посилався на завідомо неправдиві, викривлені факти, використовував незаконні засоби та проявляв неповагу до суду. На думку скаржниці, Косюк Р.М. одинадцять разів допустив порушення принципів законності та дев’ять разів – морально-етичних норм, передбачених Правилами адвокатської етики, але при розгляді її звернення дисциплінарна палата була необ’єктивною і застосувала до адвоката недостатньо жорстке покарання.


Крім того вважає, що голова дисциплінарної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В.Б. незаконно відмовив її представникові в ознайомленні з матеріалами перевірки, а також не надав копію рішення в установлений діючим законодавством строк.


До скарги Сехіної Т.М. додано заперечення її представника – Путіна Володимира Васильовича на протокол засідання дисциплінарної палати та скаргу журналіста Михайлової Інни Григорівни, де є посилання на брутальну поведінку адвоката під час розгляду дисциплінарної справи та аналіз порушення ним норм адвокатської етики. Заперечення на протокол та скарга адресовані Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури і не були предметом розгляду дисциплінарної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Воротінцеву Т.П., доводи Сехіної Т.М. та її представника – Путіна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Сехіної Т.М. задоволенню не підлягає з наступних підстав.


З матеріалів дисциплінарної справи на адвоката Косюка Р.М. вбачається, що дисциплінарна палата Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді звернення Сехіної Т.М. виконала весь спектр дій, передбачених розділом V Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яким регламентовано порядок розгляду справи про дисциплінарну відповідальність адвоката, зокрема: головою палати, після попереднього розгляду скарги заявниці, порушено дисциплінарну справу, здійснено перевірку виконання адвокатом доручення на участь у цивільній справі, витребувано письмове пояснення від адвоката, справа розглянута за участю 7 членів палати та запрошених на засідання: представника за дорученням заявниці Путіна В.В. та адвоката Косюка Р.М. В засіданні палати також прийняла участь позаштатний кореспондент газети «Хроніка Хмельниччини» Михайлова І.Г.


Згідно протоколу засідання палати, адвокат Косюк Р.М. не заперечував вину, а свою поведінку пояснив емоційним станом та попросив вибачення за втрату витримки. Пояснив також, що не мав наміру образити будь-кого, а в аналізі доказів керувався принципом домінантності інтересів клієнта та обстоював обрану ним правову позицію у справі.


Дисциплінарна палата обґрунтовано дійшла до висновку про наявність в діях адвоката Косюка Р.М. порушень ст.13 (культура поведінки), ст.53 (4) (дотримання адвокатом принципу законності у відносинах з судом та іншими учасниками судового процесу), ст.59 (1) (культура поведінки адвоката у відносинах з іншими учасниками судового процесу) Правил адвокатської етики та обрала до нього адекватну міру дисциплінарного впливу.


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів віднесено до виключної компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення та дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат.


З огляду на зазначене, скарга журналіста Михайлової І.Г., яка не була предметом розгляду регіональної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, не може бути предметом розгляду Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Не може бути прийнято до уваги і заперечення до протоколу засідання дисциплінарної палати, подане представником скаржниці Путіним В.В.


З матеріалів справи вбачається, що він ознайомилися з оригіналом протоколу на десятий день після слухання справи, тобто, мав можливість своєчасно подати зауваження до протоколу дисциплінарній палаті, і саме там такі зауваження повинні бути розглянуті.


Не заслуговує уваги посилання скаржниці на те, що голова дисциплінарної палати Прядун В.Б. незаконно відмовив її представникові в ознайомленні з матеріалами перевірки, а також не надав копію рішення в установлений діючим законодавством строк.


В матеріалах справи відсутні будь-які дані про те, що представник скаржниці Путін В.В. звертався до голови дисциплінарної палати щодо надання матеріалів перевірки для ознайомлення, а йому в цьому було відмовлено.


В матеріалах справи маються дані, що скаржниця отримала копію рішення дисциплінарної палати через десять днів після слухання справи. З формальної точки зору це є порушенням абз.5 п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Разом з тим, порушення строків видачі рішення палати не потягло жодних негативних наслідків для особи, інтересів якої воно стосувалося.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Сехіної Тетяни Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.10.2009 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Косюка Романа Миколайовича із застосуванням до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати – без змін.


2.      Звернути увагу Голови Хмельницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Гордєєва Л.А. та Голови дисциплінарної палати Прядуна В.Б. на необхідність дотримання вимоги абз.5 п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю Сехіну Т.М., представника скаржниці Путіна В.В. та журналіста Михайлову І.Г.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький