РІШЕННЯ № V/17-337 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року про закриття провадження по дисциплінарній справі відносно неї за скаргою Андрущенко Л.К.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/17-337


 


19 лютого 2010 року                                                                                                    м.Київ    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Панасенко Т.П., Яроша І.І., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й.,  розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року про закриття провадження по дисциплінарній справі відносно неї за скаргою Андрущенко Л.К.,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Опришко Едіта Василівна звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року про закриття провадження по дисциплінарній справі відносно неї .


У своїй скарзі Опришко Е.В. просить скасувати зазначене рішення, посилаючись на те, що колегією дисциплінарної палати хоча й закрито дисциплінарне провадження по справі, однак у мотивувальній частині рішення помилково встановлено факт порушення адвокатом вимог ст.7 Закону України «Про адвокатуру», ст.32 Правил адвокатської етики, а саме, не дано належної оцінки обставинам, які стали підставою для прийняття судового рішення не на користь Андрущенко Л.К.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Опришко Е.В. підлягає залишенню без розгляду з наступного.


Відповідно до абз.1 п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення і рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю можуть бути оскаржені до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку в тримісячний строк.


З матеріалів справи вбачається, що рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за скаргою Андрущенко Л.К. ухвалено 28 травня 2009 року.


З наданих матеріалів також вбачається та не оспорювалося у скарзі Опришко Е.В., що копія оскаржуваного рішення була отримана нею 31 серпня 2009 року.


Отже, останній день на подачу скарги, навіть при обчисленні строків з дати отримання рішення, має бути не пізніше ніж 01 грудня 2009 року.


Разом з тим, скарга на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури подана Опришко Е.В. лише 23 грудня 2009 року.


Доказів, підтверджуючих поважність причини пропуску скаржницею строку, встановленого п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Опришко Е.В. не надано.


Зважаючи на те, що порушення процесуальних строків, встановлених для звернення зі скаргою, є перешкодою для її розгляду, скарга Опришко Е.В. на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року  – підлягає залишенню без розгляду.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Опришко Едіти Василівни на рішення Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.05.2009 року про закриття провадження по дисциплінарній справі відносно неї за скаргою Андрущенко Л.К. – залишити без розгляду.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Опришко Е.В.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький