РІШЕННЯ № V/19-390 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про вирішення підвідомчості розгляду скарги Лодочнікова Юрія Вікторовича відносно адвоката Даниленка Бориса Івановича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/19-390


 


23 квітня 2010 року                                                                                                      м.Київ   


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Шкути Ю.В., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г. (в.о. секретаря комісії), Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні питання про вирішення підвідомчості розгляду скарги Лодочнікова Юрія Вікторовича відносно адвоката Даниленка Бориса Івановича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Лодочнікова Ю.В. відносно адвоката Даниленка Б.І..


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерську А.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне вирішити підвідомчість розгляду скарги Лодочнікова Ю.В..


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.3, 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі належить до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


З тексту скарги Лодочнікова Ю.В. та наданих до неї копій документів вбачається, що адвокат, дії якого він оскаржує, здійснює свою професійну діяльність у м.Харкові.


Згідно даних Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Даниленко Б.І. має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 537, видане на підставі рішення Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.1994 року.


Зважаючи на те, що строк повноважень Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури IV скликання скінчився в березні 2009 року, а новий склад комісії до цього часу ще не сформований, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне передати скаргу Лодочнікова Ю.В. відносно адвоката Даниленка Б.І. на розгляд в іншу регіональну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Передати скаргу Лодочнікова Юрія Вікторовича відносно адвоката Даниленка Бориса Івановича на розгляд в Полтавську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника та Голову Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький