РІШЕННЯ № V/19-384 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справи за скаргами Добровольської Олени Петрівни, Дуденок Оксани Олександрівни, Хотимченка Олександра Олексійовича на рішення атестаційної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.02.2010 року про відмову в допуску їх до складання усного кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/19-384


 


23 квітня 2010 року                                                                                                      м.Київ   


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Шкути Ю.В., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г. (в.о. секретаря комісії), Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справи за скаргами Добровольської Олени Петрівни, Дуденок Оксани Олександрівни, Хотимченка Олександра Олексійовича на рішення атестаційної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.02.2010 року про відмову в допуску їх до складання усного кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю,


ВСТАНОВИЛА:


 


Добровольська О.П., Дуденок О.О., Хотимченко О.О. звернулись до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргами на рішення атестаційної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.02.2010 року, яким їм було відмовлено в допуску до складання усного кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.


В своїх скаргах Добровольська О.П., Дуденок О.О., Хотимченко О.О. просять скасувати зазначене рішення атестаційної палати, з огляду на те, що воно винесене всупереч вимогам п.п.3.6, 4.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, та направити справи до Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справ, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарги Добровольської О.П., Дуденок О.О., Хотимченка О.О. підлягають до задоволення з наступних підстав.


Як вбачається з наявних матеріалів, Добровольська О.П., Дуденок О.О., Хотимченко О.О. звернулись до атестаційної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявами про допуск до складання кваліфікаційних іспитів і видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.


Рішенням атестаційної палати від 02.02.2010 року їх було допущено до складання кваліфікаційних іспитів, після чого ними складено письмовий іспит. Але, всупереч п.п.3.6, 4.1 – 4.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури атестаційна палата своїм рішенням від 02.02.2010 року відмовила всім трьом заявникам в допуску до складання усного кваліфікаційного іспиту.


Відповідно до п.4.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, за результатами складання письмового та усного кваліфікаційних іспитів, які оголошуються Заявнику одночасно, атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Проте, дана вимога атестаційною палатою також не врахована.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу

кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скарги Добровольської Олени Петрівни, Дуденок Оксани Олександрівни, Хотимченка Олександра Олексійовича задовольнити.


2.      Рішення атестаційної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 02.02.2010 року про відмову в допуску Добровольської Олени Петрівни, Дуденок Оксани Олександрівни, Хотимченка Олександра Олексійовича до складання усного кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю скасувати.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржників.


4.    Матеріали справ повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький