РІШЕННЯ № V/19-382 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Іванової Тетяни Борисівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Фісунова Артема Леонідовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/19-382


 


23 квітня 2010 року                                                                                                      м.Київ   


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Шкути Ю.В., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г. (в.о. секретаря комісії), Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Іванової Тетяни Борисівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Фісунова Артема Леонідовича,


ВСТАНОВИЛА:


 


17.02.2010 року Іванова Т.Б. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Фісунова А.Л., з проханням визнати дії дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури по суті піднятого нею питання неправомірними, а також визнати неправомірними дії члена дисциплінарної палати Павленко О.Г., яка проводила перевірку по її скарзі, та адвоката Фісунової Л.Б. – члена дисциплінарної палати та одночасно матері адвоката Фісунова А.Л., скасувати прийняте по її скарзі рішення, винести своє рішення, яким притягнути адвоката Фісунова А.Л. до адміністративної відповідальності, і одночасно просить провести перевірку відповідності ведення бухгалтерського обліку та документообігу стосовно відображення фінансових відносин між нею та адвокатом Фісуновим А.Л. діючому законодавству, оскільки вважає, що при розгляді поданої нею скарги дисциплінарна палата належної перевірки не провела і прийняла рішення незаконно, що привело до продовження незаконних дій з боку адвоката, які порушують права та інтереси скаржниці. При цьому Іванова Т.Б. вважає, що адвокат допустив порушення Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру».  


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Іванової Т.Б. підлягає до часткового задоволення, а оскаржене рішення дисциплінарної палати до скасування з наступних підстав.


До розгляду на засіданні дисциплінарної палати призначаються справи, по яким вже порушені дисциплінарні провадження відповідно до п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Відповідно до п.п.25, 36 зазначеного Положення, дисциплінарна палата за результатом розгляду справи на засіданні приймає рішення або про застосування дисциплінарного стягнення, або про закриття справи, але ніяк не про відмову в порушенні дисциплінарного провадження, оскільки це є прерогативою Голови дисциплінарної палати, або його заступника. В даному випадку справа була призначена до слухання без постанови про її порушення, а на засіданні палати вирішено відмовити в порушенні дисциплінарного провадження, що не входить до її компетенції.


У відповідності до п.38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, участь адвоката на засіданні палати є обов’язковою, чого в даному випадку не було, крім того, відсутні дані про повідомлення адвоката щодо дати засідання палати.


Відповідно до п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, особа, яка подала заяву, має право на відвід члену палати. В даному випадку, як вбачається з протоколу засідання, склад палати не було оголошено, рівно як і не було роз’яснено скаржниці право на відвід. При цьому вбачається, що на засіданні була присутня в якості члена дисциплінарної палати мати адвоката, відносно якого була подана скарга, і, хоча в протоколі зазначено, що дана особа була з етичних міркувань видалена із зали засідань, в наявному рішенні по скарзі є її підпис, що дає підстав сумніватись у відсутності даного члена палати на її засіданні, про що і зазначає скаржниця.


Окрім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що по результатам перевірки матеріалів дисциплінарної справи слід вказати Голові дисциплінарної палати на поверховість і неповноту проведеної перевірки по скарзі, невідповідність висновку перевіряючого всім обставинам скарги. Зокрема, в довідці по результатам перевірки не зазначений очевидний факт порушення адвокатом Фісуновим А.Л. ст.17 Правил адвокатської етики, оскільки надана копія угоди про надання правової допомоги не підписана клієнтом Івановою Т.Б., яка, на разі, взагалі оспорює факт складання такої угоди, що дає підстави для сумнівів об’єктивності викладеного в угоді. Як вбачається з наданих квитанцій та пояснень адвоката, кошти в касу адвокатського об’єднання він вносив особисто, а не клієнт, в зв’язку з чим дана обставина повинна бути ретельно перевіреною щодо суми визначеного та сплаченого гонорару, оскільки квитанції клієнту надані не були. Не дивлячись на твердження клієнта про неналежну правову допомогу, перевіряючим не було перевірено матеріали справи, а тому сприйняття ним на віру слів адвоката щодо повного надання послуг є недостатнім для прийняття об’єктивного висновку.


Слід також зауважити, що, як вбачається із тексту довідки по справі, адвокат Фісунов А.Л. взагалі не числиться в Єдиному реєстрі адвокатів України і Дніпропетровській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури невідомо нічого про його свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. При цьому зазначено, що даний адвокат займається індивідуальною адвокатською діяльністю.


В той же час із матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що Фісуновим А.Л. надана ксерокопія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1090 від 26.06.2002 року, із якої видно, що даний документ не відповідає встановленому Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури єдиному зразку, тим більше в ньому не зазначено місце проживання адвоката. Потребує також перевірки членство Фісунова А.Л. в адвокатському об’єднанні, так як запис у довідці про індивідуальне заняття адвокатською діяльністю не відповідає наявним у справі документам.


Таким чином, дії дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури по розгляду скарги Іванової Т.Б. відносно адвоката Фісунова А.Л. слід визнати невідповідними чинним вимогам Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Правилам адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру», а тому оскаржене рішення підлягає скасуванню.


Прохання скаржниці щодо накладення на адвоката Фісунова А.Л. дисциплінарного стягнення задоволенню не підлягає, оскільки це є повноваженням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, рівно як і не відноситься до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури перевірка бухгалтерського обліку в адвокатських об’єднаннях, в зв’язку з чим і дане прохання не підлягає задоволенню.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.12 – 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Іванової Тетяни Борисівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Фісунова Артема Леонідовича задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Фісунова Артема Леонідовича скасувати, а матеріали справи направити до Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд із дотриманням вимог діючого законодавства.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький