РІШЕННЯ № V/19-376 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Ю.М. щодо порушення права на вибори та визнання зборів адвокатів Дніпропетровської області від 21.01.2010 року не легітимними

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/19-376


 


23 квітня 2010 року                                                                                                      м.Київ   


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., членів комісії: Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Шкути Ю.В., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г. (в.о. секретаря комісії), Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні скаргу Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Ю.М. щодо порушення права на вибори та визнання зборів адвокатів Дніпропетровської області від 21.01.2010 року не легітимними,


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Ю.М. щодо порушення права на вибори та визнання зборів адвокатів Дніпропетровської області від 21.01.2010 року нелегітимними.


26.03.2010 року Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на своєму засіданні в м.Хмельницький, розглянувши скаргу Миргородського Ю.М., заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Вербу М.І., Авраменка Г.М., – та представників АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів»: Кириченка Сергія Івановича, Шепелєва Альберта Васильовича,прийняла постанову № V/18-0149, згідно якої розгляд скарги перенесено на 23.04.2010 року та зобов’язано Голову Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вербу М.І. надати Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури для розгляду на засіданні 23.04.2010 року копії протоколів загальних зборів адвокатів Дніпропетровської області від 21.01.2010 року з обрання членів Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та матеріалів щодо підготовки проведення цих зборів, зокрема, тих, що підтверджують повідомлення адвокатів Дніпропетровської області про проведення зборів.


На виконання зазначеної постанови Голова Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Верба М.І. надав Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури копію Протоколу № 1 загальних зборів адвокатів Дніпропетровської області від 21.01.2010 року.


Голова АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородський Ю.М. в доповнення до своєї скарги надав Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури CD-диск із аудіо-записом виступів учасників зборів, а також тезиси з нього і копію листа Апеляційного суду Дніпропетровської області про призначення на 12.05.2010 року розгляду цивільної справи за позовом Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Ю.М. до Голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Верби М.І. про порушення права на вільні вибори та про визнання зборів адвокатів від 21.01.2010 року не легітимними за апеляційною скаргою Миргородського Ю.М..


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., доводи Миргородського Юрія Миколайовича, Калюх Наталії Іванівни, Шепелєва Альберта Васильовича, членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Єзерську А.О., Луцюка П.С., Павлишина Б.Я., Полонського Ю.М., Міщенка В.В., Варфоломеєву Т.В., Вербу М.І., – перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури визначає наступне.


Законом України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, яке затверджене Указом Президента України від 05.05.1993 року 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не наділена повноваженнями щодо визнання загальних зборів адвокатів не легітимними та визнання незаконними рішень, які прийняті на цих зборах, з огляду на що скарга Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Ю.М. в цій частині має бути залишена без задоволення.


В частині здійснення аудиторської перевірки цільового використання коштів Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарга Миргородського Ю.М. також має бути залишена без задоволення з огляду на те, що в травні 2009 року така перевірка Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури проведена.


Вирішення питання щодо наявності в діях Голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Верби М.І. порушень законодавства та вжиття заходів щодо їх усунення Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає необхідним зупинити до вирішення справи у суді та набрання рішенням суду законної сили.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу

кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Юрія Миколайовича в частині визнання загальних зборів адвокатів Дніпропетровської області від 21.01.2010 року не легітимними, визнання незаконними всіх рішень, які прийняті на цих зборах, та проведення аудиторської перевірки цільового використання коштів Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури залишити без задоволення.


2.      Розгляд скарги Голови АО «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» Миргородського Юрія Миколайовича в частині вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства діями Голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Верби М.І. зупинити до вирішення справи у суді та набрання рішенням суду законної сили.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький