РІШЕННЯ № V/18-370 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Буділки Павла Всеволодовича на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.2009 року № 7 про притягнення адвоката Буділки Павла Всеволодовича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/18-370


 


26 березня 2010 року                                                                                 м.Хмельницький    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Руденко Г.А., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Буділки Павла Всеволодовича на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.2009 року № 7 про притягнення адвоката Буділки Павла Всеволодовича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Буділка П.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.2009 року № 7, яким його притягнуто до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік за порушення ст.ст.6, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 33, 34, 41, 44 Правил адвокатської етики.


Не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, Буділка П.В. в своїй скарзі посилається на те, що про розгляд дисциплінарної справи він сповіщався з порушенням 10-денного строку; на порушення вимог п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури ним не використано право відводу членів дисциплінарної палати; в рішенні дисциплінарної палати не наведено мотивів його прийняття та пояснень адвоката.


Крім того адвокат зазначає, що строк притягнення до дисциплінарної відповідальності сплив, в зв’язку з чим притягнення його до дисциплінарної відповідальності здійснено з порушенням п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Буділки П.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Як вбачається з матеріалів справи, в грудні 2009 року до дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулись громадяни Пахомов В.О., Пахомова В.Я., Герасюта А.С. зі скаргами на дії адвоката Буділки П.В., в яких зазначили, що 02.10.2008 року між адвокатом Буділкою П.В. та Пахомовим В.О. (від імені якого договір підписав Герасюта А.С.) було укладено договір про надання правої допомоги в кримінальній справі за обвинуваченням Пахомова В.О. в скоєнні злочину, передбаченого ст.307 КК України, але Буділка П.В. ввів скаржників в оману стосовно позиції захисту по кримінальній справі, обіцяв призначення покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або закриття провадження по справі. На виконання умов договору скаржниками сплачено 4000 гривень та 5000 доларів США в якості гонорару. Після винесення вироку адвокат відмовився від подальшої участі в кримінальній справі, в тому числі в суді апеляційної інстанції, про що повідомив скаржників 30.11.2009 року.


11.12.2009 року постановою Голови дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно адвоката Буділки П.В. відкрито дисциплінарне провадження.


Рішенням дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.2009 року до адвоката застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.


Дисциплінарною палатою встановлено, що в якості оплати по договору про надання правової допомоги від 02.10.2008 року Пахомовою В.Я в присутності Герасюти А.С. адвокату були передані грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, а також 4000 гривен сплачені безпосередньо при укладенні договору. Обставини передачі грошових коштів також підтверджуються поясненнями Пахомова В.О.. Крім того, передача коштів в розмірі 4000 гривень, яка навіть не була передбачена в договорі, незважаючи на те, що є істотною умовою такого договору, не оспорюється і самим адвокатом Буділкою П.В..


Разом з тим, адвокат, на виконання умов цього договору, належного захисту підсудного не проводив, сприяв визнанню ним своєї вини, що підтверджується наданими до справи судовими документами, в зв’язку з чим дисциплінарна палата Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обґрунтовано прийшла до правильного висновку про непрофесійність дій адвоката та порушення ним приписів ст.ст.6, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 33, 34, 41, 44 Правил адвокатської етики щодо здійснення захисту та дотримання головних принципів адвокатської діяльності в процесі захисту, в зв’язку з чим рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.2009 року є законним та обґрунтованим.


Більш того, при обранні дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік дисциплінарною палатою Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури враховано також неодноразове притягнення протягом року адвоката Буділки П.В. до дисциплінарної відповідальності за надання некваліфікованої допомоги та неповернення гонорару, в тому числі 29.10.2009 року за скаргою Зайцевої А.В..


Доводи Буділки П.В. про порушення при винесенні дисциплінарною палатою оскаржуваного рішення в частині невикористання ним права відводу членам дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не відповідають дійсності, оскільки вимогами п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури йому було надано ніким не обмежене право відводу будь-кого з членів дисциплінарної палати за наявності відповідних підстав, однак це право скаржником на використано.


Твердження скаржника щодо спливу строку притягнення його до дисциплінарної відповідальності та порушення п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури також не відповідають дійсності, оскільки в даному випадку початком відліку строку притягнення до дисциплінарної відповідальності є 30.11.2009 року, тобто момент відмови адвоката від виконання своїх обов’язків та відмова від повернення гонорару.


Ненаведення в рішенні дисциплінарної палати пояснень адвоката з приводу обставин справи та, в зв’язку з цим, належного обґрунтування прийнятого рішення не є порушенням вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки у відповідності з п.24 вказаного Положення висвітлення пояснень адвоката в рішенні не є обов’язковим, а обґрунтованість рішення підтверджена положеннями ст.ст.6, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 33, 34, 41, 44 Правил адвокатської етики, які порушено адвокатом.


В процесі перевірки не знайшли свого підтвердження і посилання адвоката Буділки П.В. щодо відсутності кворуму та належного повідомлення осіб, стосовно яких розглядалась справа, в зв’язку з чим підстав для задоволення скарги не вбачається.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Буділки Павла Всеволодовича на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.12.2009 року № 7 про притягнення адвоката Буділки Павла Всеволодовича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік залишити без задоволення, а рішення дисциплінарної палати – без змін.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький