РІШЕННЯ № V/21-420 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні звернення Народного депутата Задирко Геннадія Олександровича щодо надання висновку до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника)

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-420


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні звернення Народного депутата Задирко Геннадія Олександровича щодо надання висновку до проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника), заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерську А.О., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., Луцюка П.С., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10-1, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Затвердити Висновок щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника).


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький


 


 


 


ВИСНОВОК


щодо проекту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України” (щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника)


 


03 вересня 2010 року                                                                                                м.Київ


 


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 03 вересня 2010 року № V/21-420


 


В липні 2010 року на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України надійшло звернення Народного депутата Задирко Геннадія Олександровича щодо підготовки проекту висновку до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника),  реєстровий № 6597 від 29.06.2010 року, ініційований народними депутатами України Задирко Г. О. та Каплієнко В. В.


Відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру», Кримінально – процесуального кодексу України, Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Регламенту ВККА,  детально розглянувши поданий законопроект,  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне вказати на те, що на даний момент внесення  вказаного проекту Закону України  на розгляд Верховної ради України є надзвичайно актуальним, оскільки мають місце численні випадки порушення прав адвокатів, серед яких незаконне та безпідставне усунення адвоката від участі в кримінальній справі.


Разом з цим, подання проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України ( щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника), щодо внесення змін до ст. ст. 48,61, 61-1 Кримінально – процесуального кодексу України  повністю узгоджується з вимогами ст. ст. 7,9,10 Закону України «Про адвокатуру», які визначають гарантії адвокатської діяльності, а також з нормами діючого кримінально – процесуального законодавства України.


Зокрема, у відповідності з ч. 2 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру» передбачено, що при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.


Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, у випадках, коли він є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь – кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених статтею 61 Кримінально-процесуального кодексу України.


 Встановлення в ст. 48 Кримінально – процесуального кодексу України обов’язку адвоката ( а не права як на даний момент) негайно відмовитись від виконання своїх обов’язків, повідомивши  слідчого або суд у провадженні якого знаходиться справа, що йому стало відомо про наявність обставин, які згідно зі ст. 61 Кримінально – процесуального кодексу України виключають  його участь в справі, повністю відповідає вимогам ст. 7 Закону України «Про адвокатуру» та Правилам адвокатської етики від 01.10.1999 року, № 6/VI ( ст. ст. 8,13,23).


Натомість, право захисника на відмову від виконання своїх обов’язків з мотивів недостатніх знань чи некомпетентності передбачене  чинним законодавством та не протирічить і вимогам ст. 20 Правил адвокатської етики.


Зокрема,  вказаною нормою встановлено, що приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості по його виконанню і зобов’язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є розумно достатні підстави вважати, що стосовно даного доручення норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути адвокатом дотримані.


Крім цього, виключення  ч. 4 ст. 61 Кримінально – процесуального кодексу України стосовно  неможливості  бути  захисником особи у випадку  зловживання ним своїми правами,  перешкоджанню встановленню істини по справі, порушення порядку в судовому засіданні є правильним, оскільки перелічені в цій частині статті порушення є занадто оціночними  і  дуже часто надають  суду можливість трактувати його на свій розсуд з винесенням необґрунтованих  постанов про усунення від участі в справі.


На окрему увагу заслуговує внесення змін  до  ч. 3 ст. 61-1 Кримінально – процесуального кодексу України відносно надання права підозрюваному, обвинуваченому підсудному, його захисникові або особі, яку усунуто від  участі в справі  на оскарження  в апеляційному порядку постанови судді (ухвали суду) про усунення захисника від участі в справі.


Законодавче закріплення права на оскарження постанови суду про усунення захисника від участі в справі сприятиме дотриманню принципів незалежності, законності та поваги до адвокатської професії, які передбачені не тільки ст. ст. 5,6,12 Правил адвокатської етики, але і положеннями чинного  кримінально – процесуального законодавства.


Натомість,  на даний момент неможливість оскарження вказаної  постанови суду обмежує право  заінтересованих осіб на доступ до правосуддя, яке проголошене в діючому національному законодавству, а також передбачено положеннями Європейської конвенції з прав людини 1950 року.


Актуальним та законним, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, є встановлення  відповідальності  свідка, потерпілого, експерта, перекладача за  неявку до органів досудового слідства чи дізнання у випадку, якщо їх участь у відповідній процесуальній дії є обов’язковою.


Наявність вказаної відповідальності сприятиме  неможливості  зловживання правами учасниками процесу та дотриманню прав інших учасників процесу, розгляду справи в розумні строки, передбачені законодавчо.


В зв’язку з вищевикладеним, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України повністю підтримує проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України ( щодо виключення деяких обставин, що виключають участь у справі захисника),  реєстровий № 6597 від 29.06.2010 року, ініційований народними депутатами України Задирко Г.О. та Каплієнко В.В. як такий, що  спрямований на покращення кримінального процесу в частині участі захисника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький