РІШЕННЯ № V/20-416 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В. на рішення дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2009 року про застосування до адвоката Гайдея Володимира Богдановича дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/20-416


 


04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., Заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В. на рішення дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2009 року про застосування до адвоката Гайдея Володимира Богдановича дисциплінарного стягнення у вигляді попередження,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Начальник регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюк М.В. зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2009 року, яким було застосовано до адвоката Гайдея В.Б. дисциплінарне стягнення у вигляд попередження. Скаржник, не згодний з рішенням дисциплінарної палати, посилається на те, що адвокатом Гайдеєм В.Б. були порушені вимоги Присяги адвоката України щодо суворого додержання законодавства України, Правил адвокатської етики, та просить зупинити дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Гайдея В.Б., тобто застосувати до адвоката більш суворе дисциплінарне стягнення.


Скаржник зазначає, що адвокат Гайдей В.Б., на його думку, при здійсненні своєї діяльності, листом № 1/3-29/05 від 29.05.2009 року звернувся до регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області з метою отримання пакету документів щодо проходження державної служби начальником юридичного відділу регіонального відділення Гайдей Вірою Василівною, його дружиною, для підготовки позову до суду, у зв’язку з чим порушив вимоги ст.6 Закону України «Про адвокатуру» та ст.23 Закону України «Про інформацію», оскільки не надав завірену копію свідоцтва про право на заняття ним адвокатською діяльністю, а також доручення від Гайдей В.В. збирати про неї інформацію, представляти та захищати у суді її інтереси. Крім того, скаржник зазначає, що у подальшому адвокат своїм листом попередив начальника регіонального відділення про те, що дії відносно ненадання документів, необхідних для об’єктивного розгляду позову можуть бути кваліфіковані, як  вчинення службовою особою з використанням свого службового становища перешкод для здійснення правомірної діяльності захисника по наданню правової допомоги та порушення встановлених законом гарантій діяльності захисника, за що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3-х років, а також повідомив про відомі йому факти пошуків начальником осіб (у т.ч. серед підлеглих), яких він планував схилити до давання неправдивих свідчень у судових процесах, що ці особи будуть притягнуті до відповідальності за завідомо неправдиві показання, після чого, з метою уникнення кримінальної відповідальності, дадуть свідчення проти начальника, про їхню явку з повинною та інше.


Скаржник вважає дії адвоката в цій частині шантажем, неправдою та погрозою посадовій особі. Скаржник вважає застосоване дисциплінарною палатою Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до адвоката Гайдея В.Б. дисциплінарне стягнення у вигляді попередження занадто м’яким, а дисциплінарне провадження під головуванням Вітовської Н.І. не професійним та упередженим. З огляду на викладене ним, скаржник просить розглянути на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури питання про недотримання адвокатом Гайдеєм В.Б. Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики та зупинити дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Гайдея В.Б. за порушення ним Присяги адвоката України щодо суворого додержання законодавства України, Правил адвокатської етики.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що скаржник не просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати рішення дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2009 року про застосування до адвоката Гайдея В.Б. дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, а просить застосувати до адвоката дисциплінарну відповідальність у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


З матеріалів справи вбачається, що рішення дисциплінарної палати від 07.12.2009 року про застосування до адвоката Гайдея В.Б. дисциплінарного стягнення у вигляді попередження прийняте після дослідження усіх обставин, викладених у скарзі Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В.


Відповідно до ст.80 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити з загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Відповідно до ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійснені своїх професійних обов’язків  адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав законних інтересів громадян, юридичних осіб, не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема в п.3 ст.5 зобов’язують адвоката не допускати компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта, перешкоджають належному виконанню надання йому правової допомоги.


Відповідно до п.2 ст.80 Правил адвокатської етики, щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


За результатом розгляду справи, керуючись ст.ст.26, 34-36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарна палата прийшла до правильного висновку про застосування до адвоката Гайдея В.Б. дисциплінарного стягнення у вигляд попередження тільки в частин порушення ним вимог ст.ст.6 ч.1, 61 п.3 Правил адвокатської етики за його винні дії, а саме за погрози на адресу Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В., викладені у листі адвоката, про притягнення його до кримінальної відповідальності, посилання на непідтверджені факти тиску з боку Присяжнюка М.В. на свідків. При проведенні перевірки листа адвоката в частині шантажу, погроз посадовій особі шляхом надіслання листа адвокатом Гайдеєм В.Б. від 18.06.2009 року, вбачається, що адвокатом не дотримано вимог, встановлених Правилами адвокатської етики.


Перевіркою встановлено, що підстав для порушення дисциплінарного провадження в частині дій адвоката Гайдея В.Б. при складанні адвокатського запиту та вчиненні усних погроз на адресу Присяжнюка М.В. не має. При складанні запиту адвокат виконував свої професійні обов’язки на підставі ст.6 Закону України «Про адвокатуру», вчинення усних погроз не підтверджено.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2009 року про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження до адвоката Гайдея В.Б. є обґрунтованим.


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (затверджене Указом Президента України від 05.05.1993 року, № 155/93). Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції і не може розглядати скарги у такому обсязі.


За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури підстав для задоволення скарги Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В. не вбачає.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області Присяжнюка М.В. – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 07.12.2009 року про застосування до адвоката Гайдея Володимира Богдановича дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький