РІШЕННЯ № V/20-410 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Суржка Олександра Васильовича на рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 лютого 2009 року про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Суржка О.В. та рішення Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 березня 2009 року про припинення адвокатської діяльності адвоката Суржка О.В. та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 183 від 11.10.2004 року, виданого Черкаською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/20-410


 


04 червня 2010 року                                                                                                   м.Одеса     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., Заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Верби М.І., Дубовика М.І., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Габрука М.А., Островської Л.В., Павлової М.А., Горощенко Л.В., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Суржка Олександра Васильовича на рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 лютого 2009 року про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Суржка О.В. та рішення Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 березня 2009 року про припинення адвокатської діяльності адвоката Суржка О.В. та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  № 183 від 11.10.2004 року, виданого Черкаською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Рішенням дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 06 лютого 2009 року анульовано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Суржка О.В. – члена Черкаського обласного відділення Спілки адвокатів України.


Приймаючи рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, дисциплінарна палата виходила з того, що адвокат Суржко О.В. у відношеннях з клієнтом  Семена Г.Ф. допустив грубі порушення Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики, які полягають в отриманні коштів в іноземній валюті та відмові в поверненні частини отриманих коштів у зв’язку з неповним виконанням умов угоди з клієнтом.


Вказані вчинки з боку адвоката Суржка О.В. дисциплінарна палата розцінила, як грубе порушення Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру», які надають підстави для притягнення Суржка О.В. до дисциплінарної відповідальності у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


Черкаська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погодилась з висновком дисциплінарної палати про наявність у діях адвоката Суржка О.В. грубого порушення Правил адвокатської етики та Закону України «Про адвокатуру», які дають підстави для припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, і своїм рішенням від 16 березня 2009 року припинила адвокатську діяльність Суржка О.В. та анулювала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 183, видане нею Суржку О.В. 11.10.2004 року.


В своїй скарзі адвокат Суржко О.В. просить скасувати рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 лютого 2009 року і рішення Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 березня 2009 року.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Афанащенка С.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Дубовика М.І., Ковбасінську Г.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Суржка О.В. підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.


Згідно ст.16 Закону України «Про адвокатуру», за порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України рішенням дисциплінарної комісії до адвоката може бути застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


Відповідно до ст.13-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, у разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законодавства і Присяги адвоката України кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури може ухвалити рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладення відповідного дисциплінарного стягнення.


Але, ні дисциплінарна палата Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ні Черкаська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у своїх рішеннях не зазначили, яке саме грубе порушення Закону України «Про адвокатуру», інших законодавчих актів і Присяги адвоката України вчинив адвокат Суржко О.В., за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення, передбачене ст.16 Закону України «Про адвокатуру».


Отримання оплати праці адвокатом Суржком О.В. в іноземній валюті та відмова в поверненні ним Семена Г.Ф. частини отриманих коштів у зв’язку з неповним виконанням умов угоди з клієнтом не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, так як згідно ст.12 Закону України «Про адвокатуру» всі питання, пов’язані з оплатою праці адвоката, повним або частковим поверненням отриманих адвокатом коштів, вирішуються між адвокатом та клієнтом, який уклав угоду з адвокатом, а при виникненні спору – за рішенням суду.


Крім того, в оскаржуваному рішенні зазначено, що адвокат Суржко О.В. у неповному обсязі виконав умови угоди з клієнтом Семена Г.Ф., але в рішенні не вказано, у чому полягає ця неповнота і чи відноситься вона до грубого порушення Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також вважає за необхідне відмітити, що рішення дисциплінарної палати від 06 лютого 2009 року не було підписане двома її членами, а Черкаська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури своїм рішенням від 16.03.2009 року анулювала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 183, яке взагалі адвокату Суржку О.В. не видавалось.


З огляду на зазначене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне скасувати оскаржувані рішення та повернути справу до регіональної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд з метою проведення належної перевірки обставин, викладених у скарзі Семена Г.М. та усунення протиріч, що стосуються номеру свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого на ім’я Суржка О.В.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.        Скаргу адвоката Суржка Олександра Васильовича задовольнити частково.


2.        Рішення дисциплінарної палати Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури області від 06 лютого 2009 року про анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю адвоката Суржка О.В. та рішення Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 березня 2009 року про припинення адвокатської діяльності адвоката Суржка О.В. та анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 183 від 11.10.2004 року, виданого Черкаською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, скасувати.


3.        Дисциплінарну справу відносно адвоката Суржка Олександра Васильовича направити на новий розгляд до Черкаської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури області.


4.        Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Суржка О.В.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький