РІШЕННЯ № V/23-453 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про ситуацію, що склалась в адвокатурі Закарпатської області з формуванням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VI скликання

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-453


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. –  розглянувши у відкритому засіданні питання про ситуацію, що склалась в адвокатурі Закарпатської області з формуванням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VI скликання,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури своїм рішенням від 15.01.2010 року № V/16-293 (із змінами, внесеними до нього рішенням від 19.02.2010 року № V/17-310) визначила неповноважність Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з жовтня 2009 року та неможливість виконувати покладені на неї обов’язки через вихід з її складу дев’яти членів (двох адвокатів, трьох суддів, представників від Закарпатської обласної Ради, Головного управління юстиції в Закарпатській області та представника від Спілки адвокатів України). Цим же рішенням сформовано Оргкомітет з питань організації та проведення загальних зборів адвокатів Закарпатської області для обрання членів Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VI скликання, до складу якого були включені 8 членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та 28 адвокатів Закарпатської області.


За результатами голосування на загальних зборах адвокатів Закарпатської області, проведених в декілька етапів з 13 березня по 19 червня 2010 року, обрані представники від адвокатів до складу Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VI скликання. До атестаційної палати обрані: Герасько Лариса Юхимівна, Кошеля Василь Васильович (ст.), Лаврентьєв Юрій Германович, Мойсюк Іван Іванович, – до дисциплінарної палати: Батрин Віталій Васильович, Ляшко Юрій Васильович, Пайда Олексій Миколайович, Машкаринець Ольга Антонівна, Попп Юліанна Миколаївна.


Цими зборами, крім того, визнані нечинними рішення конференції адвокатів Закарпатської області від 24.10.2009 року, загальних зборів адвокатів Закарпатської області від 16.11.2009 року, загальних зборів адвокатів Закарпатської області від 19.12.2009 року, в частині обрання до складу Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури представників від адвокатів, як такі, що не забезпечили при проведенні цих зібрань представництво адвокатів, проведені з порушенням вимог діючого Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Витяг із протоколу загальних зборів від 13 березня – 19 червня 2010 року в порядку, передбаченому Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, спрямовано до Закарпатської обласної ради.


08.07.2010 року Закарпатська обласна рада, на виконання своїх повноважень, рішенням 30 сесії № 1160 сформувала Закарпатську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури VI скликання, але, на порушення діючого законодавства, не врахувала рішень загальних зборів адвокатів Закарпатської області від 13 березня – 19 червня 2010 року, та думку голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з цього приводу, включивши до складу Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VI скликання осіб, обраних в нелегітимний спосіб зборами, результати яких скасовані.


Адвокатами Закарпатської області, з метою відновлення порушеного права обирати до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури своїх представників та бути обраними, рішення Закарпатської обласної ради оскаржено до суду. З аналогічним позовом до суду звернулась і Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.


16 липня 2010 року суддею Ужгородського міськрайонного суду винесено ухвалу, якою зупинено дію рішення 30 сесії V скликання Закарпатської обласної ради від 08 липня 2010 року «Про формування Закарпатської обласної КДКА VІ скликання» – до вирішення даної справи по суті.


До розгляду судом даної справи будь-які законні підстави вважати, що Закарпатська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури VІ скликання сформована і може виконувати свої функції, відсутні.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенко В.В., Коваль К.П.,  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає необхідним визначити наступне.


Відповідно до п.п.3, 4 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів. У своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури керується Конституцією України, актами законодавства України, актами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, прийнятими в межах її компетенції, а також цим Положенням.


З метою забезпечення прав осіб, які мають намір займатись адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів Закарпатської області, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, реалізуючи повноваження, передбачені п.2.2 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, п.101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає необхідним визначити підвідомчість розгляду питань з приводу складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та дисциплінарної практики на період вирішення питання щодо формування Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання.


Крім того, до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшли скарги адвокатів Павліченко О.В., Лазаря Й.Й., Райко В.В., Монастирецької Г.В., Готри В.В., Русина С.Г. та ін., які свідчать про прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, сформованою 08.07.2010 року Закарпатською обласною радою V скликання, рішень щодо позбавлення адвокатів права на заняття адвокатською діяльністю, з огляду на що Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе визнати рішення, прийняті цією Комісією та її палатами з 09 липня 2010 року до передачі повноважень Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, нечинними.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.     На період до вирішення питання щодо законності формування Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання у судовому порядку визначити, що Комісією з питань прийняття кваліфікаційних іспитів на право здійснення адвокатської  діяльності та дисциплінарної практики (громадяни та адвокати Закарпатської області) є з 22.10.2010 року Рівненська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. Зобов’язати Голову Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Павліченко О.В. передати в Рівненську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури наявні справи дисциплінарного провадження, документи осіб, які мають намір складати кваліфікаційні іспиті, здійснити перерахування отриманих від цих осіб коштів та здійснювати таку передачу у подальшому, в разі находження відповідних документів.


2.     Рішення про передачу повноважень Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури опублікувати в ЗМІ («Вісник ВККА») та довести до відома громадян Закарпатської області.


3.     Визнати рішення Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, сформованої 08.07.2010 року Закарпатською обласною радою V скликання, рішення атестаційної та дисциплінарної  палат, прийняті, починаючи з 09 липня 2010 року до цього часу, нечинними.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький