РІШЕННЯ № V/21-426 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Семенова Євгенія Олексійовича та окрему думку члена дисциплінарної палати Малюти Романа Валентиновича на рішення дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/21-426


 


03 вересня 2010 року                                                                                                   м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Дубовика М.І., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Кравченко П.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., – розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Семенова Євгенія Олексійовича та окрему думку члена дисциплінарної палати Малюти Романа Валентиновича на рішення дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Семенова Є.О. у порядку передбаченому п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Згодом, адвокат Семенов Є.О. особисто звернувся зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року. Вимоги скарги Семенов Є.О. мотивує порушенням п.17 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а саме порушенням порядку підготовки дисциплінарної справи до розгляду. Крім того, адвокат вказує на порушення презумпції невинуватості, яким знехтувала Комісія під час розгляду скарги Коган Н.В. та Коган Г.І., що полягає у недоведеності вини при прийнятті рішення про застосування до адвоката дисциплінарного стягнення.


Вивчивши матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Семенова Є.О., Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури встановлено наступне.


19.11.2009 року Коган Ніна Вікторівна звернулась зі скаргою до Голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в якій просила притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката Семенова Є.О. Підставою для притягнення Семенова Є.О. до відповідальності скаржниця вказала грубе порушення адвокатом Правил адвокатської етики, що полягає у представництві клієнтів із суперечливими інтересами.


07.12.2009 року з аналогічною скаргою на адресу Голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся Коган Г.І.


Скаржники зазначають, що адвокат Семенов Є.О. протягом 10 років (до 2008 року) надавав правову допомогу TOB «Продімекс», TOB «Перша будівельна компанія – 2006», ФОП Коган Г.І., ФОП Коган Н.В. та іншим суб’єктам господарської діяльності. Також Семенов Є.О. надавав та надає юридичні послуги арбітражному керуючому Ніколаєнко В.А., діяльність якої прямо суперечить інтересам вказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


У своїх скаргах Коган Н.В. та Коган Г.І. просили притягнути до відповідальності адвоката Семенова Є.О. та позбавити його свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


14.01.2010 року Дисциплінарною палатою Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури винесено рішення, яким задоволено скарги Коган Н.В. та Коган Г.І. та визнано, що в діях адвоката Семенова Є.О. є ознаки дисциплінарного проступку. До адвоката Семенова Є.О. застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.


Підставою для притягнення адвоката Семенова Є.О. до дисциплінарної відповідальності послужило встановлення факту, що адвокат тривалий час здійснював корпоративне обслуговування підприємств, належних скаржникам. Одночасно, під час дії трудових угод з вказаними підприємствами, адвокат Семенов Є.О. у 2006 та 2007 роках уклав договори про надання юридичних послуг з ДП «Кіровоградбуд-Універсал» та ВАТ «Кіровоградбуд» в особі їх ліквідатора, арбітражного керуючого Ніколаєнко В.А., інтереси яких у подальшому представляв у судових справах проти підприємств скаржників, які він обслуговував до кінця лютого 2008 року.


Крім того, 14.01.2010 року членом дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Малютою Р.В. подано окрему думку стосовно вказаного вище рішення. Окрема думка Малюти Р.В. полягає в тому, що останній не погоджується з висновками інших членів дисциплінарної палати з наступних причин: відсутність вини адвоката Семенова Є.О., неналежна перевірка договору, укладеного між підприємством скаржників та ліквідатором Ніколаєнко В.А.; відсутність конфлікту інтересів клієнтів у кримінальній справі, в якій Семенов Є.О. є захисником Ніколаєнко В.А.; недоведеність доводів скаржників щодо розголошення адвокатом конфіденційної інформації; порушення строків притягнення Семенова Є.О. до дисциплінарної відповідальності.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., пояснення адвоката Семенова Є.О. , перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе частково задовольнити скаргу адвоката Семенова Є.О., окрему думку прийняти до уваги.


Відповідно до частини першої статті 23 Правил адвокатської етики, адвокат  не  має права прийняти доручення,  якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам  іншого  клієнта,  з  яким адвокат  (адвокатське  об’єднання)  зв’язаний  угодою  про надання правової  допомоги,  або  якщо  є  розумні  підстави  вважати,  що передбачуваний  розвиток  інтересів  нового і попереднього клієнта призведе до виникнення суперечності інтересів.


З матеріалів справи вбачається, що у порядку підготовки справи до розгляду, 22.12.2009 року членом дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Павліченко О.І. складено висновок за результатами перевірки скарг громадян Коган Н.В. та Когана Г.І., згідно якого, проведеною перевіркою встановлено, що факти і обставини, викладені в скаргах Коган Н.В. та Коган Г.І. в цілому знайшли підтвердження, що вказує на ознаки в діях адвоката Семенова Є.О. порушень ч. 2 ст. 7 Закону України «Про адвокатуру» та статей 9,12, 23, 25 Правил адвокатської етики.


Разом з тим, на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, адвокат Семенов Є.О. пояснив, що під час розгляду скарги дисциплінарною палатою було порушено принцип змагальності сторін: справу розглянуто без врахування його думки, з порушенням права на відвід членам палати, яким він мав намір скористатись.


Відповідно до абз.1 п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі Положення), до початку розгляду заяви чи  справи  особа,  яка  подала заяву  чи  відносно  якої  розглядається справа, має право заявити відвід члену палати, якщо вона вважає, що  член  палати  або  його родичі заінтересовані в результатах розгляду, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин.


Співвідносячи обставини справи з вимогами норм Положення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що порушення права особи на відвід свідчить про порушення її права на об’єктивний розгляд справи, що є підставою для скасування оскаржуваного рішення.


Враховуючи, що під час розгляду справи Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури адвокатом Семеновим Є.О. висловлено недовіру деяким членам дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, скасовуючи оскаржуване рішення та спрямовуючи справу на новий розгляд, вважає за необхідне визначити підвідомчість розгляду дисциплінарної справи та спрямувати її на розгляд до Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Що стосується доводів, викладених в окремій думці щодо спливу строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з ними, з огляду на те, що порушення про яке йде мова є грубим та тривалим, а в матеріалах справи не міститься відомостей про припинення адвокатом Семеновим Є.О. представництва інтересів в суді ДП «Кіровоградбуд-Універсал» та ВАТ «Кіровоградбуд».


Що стосується посилань адвоката Семенова Є.О. на неправомірні дії голови дисциплінарної палати Туза В.Ж., – Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне роз’яснити скаржнику право на звернення зі скаргою на дії кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури,  її  палат і членів палат,  вчинених з порушенням вимог законодавства, до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури в порядку, встановленому п. 23-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу адвоката Семенова Євгенія Олексійовича на рішення дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року – задовольнити частково.


2.Окрему думку Члена дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Малюти Р.В. від 14.01.2010 року – прийняти до уваги.


3.Рішення Дисциплінарної палати Кіровоградської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.01.2010 року, яким задоволено скарги Коган Н.В., Коган Г.І. та застосовано до адвоката Семенова Є.О. дисциплінарне стягнення – скасувати.


4.Дисциплінарну справу відносно адвоката Семенова Євгенія Олексійовича направити на новий розгляд до Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


5.Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвоката Семенова Є.О.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький