РІШЕННЯ № V/23-484 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Ушакова Руслана Вікторовича на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-484


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І., – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Ушакова Руслана Вікторовича на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Ушакова Р.В. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури від 20.05.2010 року, відповідно до якого дисциплінарна справа відносно адвоката Салова С.П. закрита у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.


Скаржник не погоджується з рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року та просить скасувати його в повному обсязі, мотивуючи свої вимоги тим, що перевірка  проводилась односторонньо,  не були присутні на засіданні родичі скаржника.


В скарзі йдеться про те, що скаржник Ушаков Р.В. з 25 травня 2007 року знаходиться під вартою в СІЗО ДДУПВП  в Донецькій області  та йому було пред’явлене обвинувачення згідно ч.2 ст.121 КК України. 07.02.2008 року Ясинуватським міжрайонним судом Донецької області  Ушаков Р.В. був засуджений на 11 років позбавлення волі.


Під час розгляду справи в апеляційній інстанції до участі у справі як представник Ушакова Р.В. був залучений адвокат Салов Сергій Петрович. Судом апеляційної інстанції 28.10.2008 року  вирок Ясинуватського районного суд Донецької області від 07.02.2008 року було скасовано, а кримінальну справу  направлено на додаткове розслідування. Як вказує скаржник, адвокату Салову С.П. були передані копії документів, а саме, висновки експертиз, постанови, протоколи та вирок Ясинуватського районного суду Донецької області від 07.02.2008 року.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Коваль К.П., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає що скарга Ушакова Р.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Як вбачається з матеріалів перевірки, адвокатом   Саловим С.П. надавалася правова допомога   на підставі укладеного між сторонами договору, який у встановленому чинним законодавством порядку розірваний і на даний час є недійсним. Договір укладався з матір’ю скаржника.


З пояснень, які надав адвокат Салов С.П. слідує , що він неодноразово навідувався в слідчий ізолятор до Ушакова Р.В. та  отримував  від скаржника копії документів , які були у справі. Після того, як підсудний Ушаков Р.В., подавши письмове клопотання, відмовився від послуг захисника Салова С.П.  всі наявні у нього документи були передані матері підсудного.


Скаржник вважає, що адвокат  Салов С.П. міг самостійно отримати зазначені документи в суді і в нього не було  необхідності їх забирати, тобто такими діями  адвокат вчинив зловживання своїм становищем. Скаржник стверджує, що зміст висновку експертизи змінений, хоча додаткові експертизи не призначались та не проводились, а також змінений протокол допиту свідка Симонова А.К. На думку  Ушакова Р.В. зазначені копії документів кардинально змінили пред’явлене йому обвинувачення.


Ушаков Р.В., подавши письмове клопотання, відмовився від послуг захисника Салова С.П.


Ухвалою суду апеляційної інстанції від 28.10.2008 року, вирок Ясинуватського районного суду Донецької області від 07.02.2008 року скасовано, а справу направлено на додаткове розслідування.


 Скарга до Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури надійшла  06.12.2009 року.


Відповідно до статті 80 Правил адвокатської етики, при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Пункт 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури визначає повноваження дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або її членів, заяви адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів.


Відповідно до ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійснені своїх професійних обов’язків  адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав законних інтересів громадян, юридичних осіб, не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема в п.3 ст.5 зобов’язують адвоката не допускати компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта, перешкоджають належному виконанню надання йому правової допомоги.


Відповідно до п.2 ст.80 Правил адвокатської етики, щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


Рішення  дисциплінарної палати Донецької  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийнято обґрунтовано в межах передбачених повноважень та за відсутності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Ушакова Руслана Вікторовича – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.05.2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Салова Сергія Петровича – залишити без змін.


3.      Про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І. Висоцький