РІШЕННЯ № V/23-475 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу за скаргою адвоката Руднєва Дениса Вікторовича на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 20.05.2010 року, яким до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-475


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. –  розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу за скаргою адвоката Руднєва Дениса Вікторовича на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 20.05.2010 року, яким до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Руднєв Д.В. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 20.05.2010 року, яким до нього застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 1078 від 18.01.2008 року.


У своїй скарзі адвокат Руднєв Д.В. просить скасувати зазначене рішення та закрити дисциплінарне провадження по справі, посилаючись на те, що  Комісія при розгляді скарги Старикова О.М. у відповідності до ст.12 Закону України  «Про адвокатуру» не мала права втручатися у гонорарні відносини адвоката, оскільки вирішення таких спорів належить до виключної компетенції суду. Скаржник вважає, що у рішенні палати не вказано і не встановлено у чому полягає порушення статті 7 Закону України «Про адвокатуру». Також скаржник вважає, що статті 16-17 Закону України «Про адвокатуру» та інші законодавчі акти України, які регулюють діяльність адвокатів не дають чіткого визначення грубого порушення вимог Закону, за яке наступає дисциплінарна відповідальність, що тягне за собою анулювання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю.


Крім того, скаржник вважає, що при розгляді  його дисциплінарної справи були допущені процесуальні порушення: відсутність кворуму,  рішення про анулювання свідоцтва прийнято не комісією, а дисциплінарною палатою (ст.13 Положення про КДКА), обов’язкова присутність скаржника, при розгляді дисциплінарної справи (ст.38 Положення), а також відсутність повноти,  всебічності та  об’єктивності перевірки.


У своїх поясненнях, наданих Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури 01.10.2010 року, Руднєв Д.В. підтримав вимоги своєї скарги у повному обсязі та просив скасувати рішення Дисциплінарної палати.


01.10.2010 року Руднєв Д.В. був повідомлений про перенесення розгляду його скарги на 22 жовтня 2010 року.


22 жовтня 2010 року на засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скаржник не з’явився.


Відповідно до вимог п.п.17-19 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Комісія вважає можливим розглянути матеріали справи за відсутності Руднєва Д.В., на підставі наявних матеріалів справи та з врахуванням доводів скаржника, наданих ним під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 01.10.2010 року.


Протокольним рішенням від 01.10.2010 року, у відповідності до вимог п.16 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури задоволено відвід скаржника члену Комісії Павловій М.А., у зв’язку з чим участі при розгляді справи цим членом Комісії не приймалось.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерську А.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що провадження за скаргою Руднєва Д.В. підлягає закриттю з наступних підстав.


З матеріалів дисциплінарної справи вбачається що, дисциплінарна палата, а згодом і Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 20.05.2010 року встановили, що адвокат Руднєв Д.В., грубо порушив  вимоги ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст.6 п.1, ст.10 п.2, ст.20 п.1, ст.31 Правил адвокатської етики та прийняли рішення застосувати до адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про адвокатуру», п. 40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/9-2-8 від 18.02.2005 року «Про деякі підстави і порядок припинення адвокатської діяльності та анулювання Свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю» кінцевим документом, який припиняє адвокатську діяльність особи є рішення саме Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Разом з тим, як вбачається з тексту скарги Руднєва Д.В. ним ставиться питання лише стосовно оскарження рішення дисциплінарної палати від 20.05.2010 року. Питання щодо оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Руднєв Д.В. у своїй скарзі не порушує.


Вказане свідчить про відсутність у Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури правових підстав для розгляду скарги адвоката Руднєва Д.В. та проведення перевірки обставин дисциплінарної справи, у зв’язку з чим провадження за скаргою підлягає закриттю.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Провадження за скаргою Руднєва Дениса Вікторовича на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 20 травня 2010 року про застосування до адвоката Руднєва Дениса Вікторовича дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за № 1078 від 18.01.2008 року – закрити.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький