РІШЕННЯ № V/23-464 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Первака Олега Миколайовича, Гладкової Олени Миколаївни на рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.02.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Петровської Ольги Сергіївни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-464


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Первака Олега Миколайовича, Гладкової Олени Миколаївни на рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.02.2010 року про відмову в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвоката Петровської Ольги Сергіївни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  надійшла скарга Первака О.М., Гладкової О.М.  на рішення Голови  дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.02.2010 року про відмову в порушенні  дисциплінарного провадження   відносно  адвоката  Петровської О.С. 


            В скарзі йдеться  про незгоду з рішенням голови дисциплінарної палати, скаржники вважають, що факти, викладені ними в скарзі на неправомірні дії адвоката Петровської О.С. не перевірені належним чином. Перевірка, на їх думку проведена однобоко, оскільки була опитана сама Петровська О.С. та її працівники. Не був опитаний Боєчко І.С., який, з його слів,  передав через Петровську О.С., як представника потерпілого в кримінальній справі, для Первака О.М. 40000 доларів США. При цьому, отримав розписку  Петровської О.С. Разом з тим, ці грошові кошти йому не були передані адвокатом Петровською О.С. Не були опитані заявники  Шляхов С.Л. та Залозний А.А., які надали письмові заяви про порушення адвокатської етики з боку адвоката Петровської О.С.


            Не дано оцінки тій обставині, що адвокат не оформила письмової  угоди про надання правової допомоги, чим порушила п.п.15-17, 20 Правил адвокатської етики.


            Після скасування ними довіреності, в порушення п.44 Правил адвокатської етики, адвокат не повернула їм документів по справі, чим порушила свої  обов’язки адвоката при розірванні угоди.


Скаржники вважають, що рішення Голови дисциплінарної палати слід скасувати та порушити дисциплінарне провадження відносно адвоката Петровської О.С., позбавивши її звання «адвокат».


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Соботника В.Й., пояснення Первака О.М., надані на засіданні Комісії 01.10.2010 року, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія вважає, що скарга Первака О.М., Гладкової О.М. підлягає до часткового задоволення.


            Відповідно до ст. 80 Правил адвокатської   етики при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення  Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати  заходи   дисциплінарної    відповідальності   лише  за  винні   порушення.


            В матеріалах дисциплінарного провадження Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (а.с.8-11) міститься висновок члена дисциплінарної палати  адвоката Доротенка С.Г. про встановлення фактів порушень адвокатом Петровською О.С. ст.ст.5,7-12, 15-17, 20-23, 29, 31-32, 44, 58, 63, 77 Правил  адвокатської етики, що дає підстави для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката.


З  письмового пояснення адвоката Петровської О.С. вбачається,  що вона з серпня 2007 року по довіреності представляла інтереси Первака О.М., у котрого виник конфлікт з Боєчком І.С. по взаємних розрахунках.  У подальшому, за станом здоров’я  вона не могла здійснювати представництво інтересів Первака О.М. Вважає, що вона не повинна повертати  довірителям отримані від них документи без їх вимоги. Крім того адвокат вважає, що витік строк для притягнення її до дисциплінарної відповідальності.


 Відповідно до п.36  Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарна палати може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необґрунтованості скарги (заяви, постанови, ухвали) та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або у недоцільності накладення на нього дисциплінарного стягнення за вчинений ним проступок, або визнає, що  вчинене виходить за межі дисциплінарної відповідальності адвокатів.


            З мотивувальної частини рішення Голови дисциплінарної палати від 26.02.2010 року про  відмову в  порушенні  дисциплінарного   провадження   відносно Петровської О.С. вбачається, що вчинений нею дисциплінарний проступок виходить за рамки дисциплінарної відповідальності адвоката. Між тим, прийняття такого рішення – це прерогатива колегіального органу – дисциплінарної палати.


Голова палати, відповідно до вимог п.33 цього Положення, має право порушити  дисциплінарне провадження у разі наявності підстав для притягнення адвоката до  дисциплінарної відповідальності.


            За  таких обставин, скарга Первака О.М., Гладкової О.М.  підлягає до часткового задоволення.  Рішення  голови  дисциплінарної  палати від 26.02.2010 року про відмову в  порушенні  дисциплінарного   провадження відносно Петровської О.С.  слід скасувати, а справу надіслати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для нового розгляду.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.    Скаргу Первака О.М. та Гладкової О.М. – задовольнити частково.


2.    Рішення Голови дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26.02.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження  відносно адвоката Петровської Ольги Сергіївни – скасувати.


3.    Матеріали справи відносно адвоката Петровської Ольги Сергіївни – повернути до Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд.


4.    Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Первака О.М., Гладкову О.М.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                   В.І. Висоцький