РІШЕННЯ № V/23-463 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Середи Віктора Олександровича на рішення дисциплінарної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16.02.2010 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-463


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. –  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Середи Віктора Олександровича на рішення дисциплінарної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16.02.2010 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Середа В.О. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16.02.2010 року, яким до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


В своїй скарзі адвокат посилається на те, що дисциплінарна палата упереджено оцінила докази, викладені у скарзі Дудкіна С.О., вдалася до встановлення доказів, що мають юридичне значення, в порушення вимог, передбачених ст. 1 ЦПК України, яка вимагає встановлення таких доказів лише в судовому порядку.


У своїх поясненнях, наданих Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури 01.10.2010 року, Середа В.О. підтримав вимоги своєї скарги у повному обсязі, зазначив, що дисциплінарною палатою під час розгляду справи було порушено принцип невинуватості  та просив скасувати рішення Дисциплінарної палати.


01.10.2010 року Середа В.О. був повідомлений про перенесення розгляду його скарги на 22 жовтня 2010 року.


22 жовтня 2010 року на засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скаржник не з’явився.


Відповідно до вимог п.п.17-19 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Комісія вважає можливим розглянути матеріали справи за відсутності адвоката Середи В.О. на підставі наявних матеріалів справи та з врахуванням доводів скаржника, наданих ним під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 01.10.2010 року.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ромаданову Г.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Середи В.О. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


20.01.2010 року до Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся Дудкін С.О. зі скаргою на дії адвоката Середи В.О., з яким він уклав угоду на підготовку цивільного позову до суду та участь в судовому засіданні по справі.


Так як адвокат тривалий час не складав позовну заяву, а потім надав Дудкіну С.О. чорновій варіант, скаржник сам допрацював заяву та здав її до суду. В подальшому адвокат відмовився приймати участь в судовому засіданні по справі Дудкіна С.О. та заявив йому, що свій гонорар він вже відпрацював. Просив зобов’язати повернути йому гроші.


Заперечуючи проти скарги Дудкіна С.О., Середа В.О. вказував на те, що він, як фізична особа – підприємець, що сплачує єдиний податок, 15.08.2009 року уклав зі скаржником договір про надання правової допомоги, де зобов’язався надати клієнту юридичну консультацію з питань роз’яснення цивільного законодавства та правову допомогу в справі про витребування комбайнів.


17.08.2009 року Дудкін С.О. видав йому довіреність на представництво його інтересів у всіх органах, установах, організаціях, в тому числі, в судових органах України.


Посилаючись на Акт № 1 здачі-приймання виконаних робіт від 18.10.2009 року, у відповідальності до якого зобов’язання по договору від 15.08.2009 року виконано в повному обсязі, він провів «детективне розслідування» по справі, тому претензії до нього безпідставні.


Порушуючи дисциплінарне провадження відносно адвоката Середи В.О., Голова дисциплінарної палати 09.02.2010 року вказала на порушення адвокатом Присяги адвоката та вимог ст. ст. 10, 11 Правил адвокатської етики, так як він ввів клієнта в оману щодо об’єму юридичної допомоги та допустив неналежне виконання своїх обов’язків по укладеній угоді, відмовився представляти за дорученням клієнта його інтереси по цивільній справі.


Як видно з оскаржуваного рішення дисциплінарної палати від 16.02.2010 року адвокат Середа В.О. недобросовісно поставився до надання правової допомоги клієнту, передбаченого відповідною угодою та довіреністю, в зв’язку з чим йому оголошено попередження, скаржнику Дудкіну С.О. роз’яснено, що питання повернення гонорару в компетенцію дисциплінарної палати не входить.


Доводи адвоката Середи В.О. відносно того, що він діяв не як адвокат, а як фізична особа – підприємець, не можуть бути прийняти до уваги, виходячи з вимог діючого законодавства, яким регулюється адвокатська діяльність, а також роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з цього приводу.


            Так, відповідно до Роз’яснення «Про суміщення адвокатської та підприємницької діяльності», затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 21 березня 2008 року № V/3-71, види адвокатської діяльності, пов’язані з наданням правової допомоги фізичним та юридичним особам на професійній, систематичній оплатній основі адвокатами, врегульовані положеннями Закону України «Про адвокатуру».


Реєстрація фізичних осіб, які здійснюють адвокатську діяльність як підприємці, чинним законодавством не передбачена.


Адвокатська діяльність не є господарською, а адвокат не є суб’єктом господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність.


Але Закон України «Про адвокатуру» не містіть спеціальних положень, пов’язаних з обмеженням дії загальних норм ч. 1 ст. 50 ЦПК України про можливість здійснення підприємницької діяльності фізичною особою з повною цивільною дієздатністю за умові державної реєстрації її у встановленому порядку як підприємця.


В той же час, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури роз’яснила, що при вказаних умовах види діяльності, які здійснює фізична особа-підприємець не можуть бути тотожними визначеним у ст. 5 Закону України «Про адвокатуру».


           18.02.2005 року (рішення ВККА № IV/9-2), роз’яснюючи правові наслідки переходу на оподаткування отриманих доходів шляхом сплати єдиного податку, комісія вказала, що в разі обрання адвокатом спрощеної системи обліку та звітності, їх правової статус як адвокатів не змінюється і на них в повному обсязі поширюються права, обов’язки та гарантії їхньої адвокатської діяльності, що випливають як з чинного законодавства, так і з Правил адвокатської етики, а також вони несуть дисциплінарну відповідальність за можливі порушення їх на підставі актів законодавства, яке регулює адвокатську діяльність.


Таким чином, дисциплінарна палата Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16.02.2010 року правомірно визнала скаргу Дудкіна С.О. обґрунтованою, а дії адвоката Середи В.О. такими, що порушують вимоги ст. 10, 11 Правил адвокатської етики та притягнула його до дисциплінарної відповідальності.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу адвоката Середа Віктора Олександровича – залишити без задоволення.


2. Рішення дисциплінарної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16.02.2010 року про застосування відносно адвоката Середа Віктора Олександровича дисциплінарного стягнення у вигляді попередження – залишити без змін.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4. Матеріали справи повернути до регіональної  КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                         В.І. Висоцький