РІШЕННЯ № V/23-454 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні звернення члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. щодо правомірності дій Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та скаргу Горожанкіна Юрія Кузьмича на рішення атестаційної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року про видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Забарі Юрію Сергійовичу

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/23-454


 


22 жовтня 2010 року                                                                                                  м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії – Антипченка В.К., Афанащенка С.І., Батченка А.Н., Варфоломеєвої Т.В., Будько Н.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Шкути Ю.В., Паневіна В.О., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Сумської Н.Д., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Чижмарь К.І. –  розглянувши у відкритому засіданні звернення члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. щодо правомірності дій Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та скаргу Горожанкіна Юрія Кузьмича на рішення атестаційної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року про видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Забарі Юрію Сергійовичу,


ВСТАНОВИЛА:


 


У порядку п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, в січні 2010 року, на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. щодо правомірності дій Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


У зверненні йдеться, що у грудні 2009 року деякі Інтернет-видання розмістили інформацію, а газета «Правовий тиждень» 29 грудня 2009 року статтю «Под ЗАБАРНИЙ адвокат», яка дозволяє сумніватися в законності прийняття рішення атестаційною палатою Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо видачі Забарі Ю.С. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


З метою перевірки отриманої інформації, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцький В.І. запропонував витребувати з Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури матеріали атестаційної справи адвоката Забари Ю.С. та внести їх у подальшому на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


У березні 2010 року, відповідно до вимог п.п.10-1, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури також надійшла скарга Горожанкіна Ю.К. стосовно невідповідності вимогам чинного законодавства про адвокатуру рішення атестаційної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року про видачу Забарі Юрію Сергійовичу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та його скасування.


В обґрунтування скарги Горожанкін Ю.К. зазначає, що у атестаційної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не було не тільки правових підстав для прийняття рішення № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року про видачу  громадянину Забарі Ю.С. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, але й  були відсутні законні підстави для допуску заявника до складання кваліфікаційних іспитів, оскільки Забара Ю.С. працює головним редактором газети «Юридична практика» та ніколи не займався адвокатською діяльністю, не виконував функції юрисконсульта, тим більше за сумісництвом, чим грубо порушені вимоги Порядку складання кваліфікаційних іспитів.


Матеріали атестаційної справи на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надані Головою Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Рафальскою І.В., яка присутня на засіданні комісії. Раніше на  запити  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури матеріалів справи не надавала. На адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури направлялись лише копії матеріалів справи, які послужили підставою для допуску Забари Ю.С. до складання іспитів. У зв’язку з невиконанням вимог Комісії, Головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцьким В.І. проведене ознайомлення з матеріалами справи  безпосередньо в КДКА та виготовлені копії всіх матеріалів справи, включаючи рішення № 21-15-21/3383, протокол засідання атестаційної палати та письмові відповіді Забари Ю.С. від 26 червня 2008 року (білет № 7).


Заслухавши Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Міщенка В.В., Скукіса В.Ф., Маргулян К.Г.,  Мультяна В.В., Ковбасінську Г.В., Сумську Н.Д., Луцюка П.С., Паневіна В.О.,які виступили в обговоренні питання, Голову Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рафальську І.В., яка надала пояснення щодо правомірності дій атестаційної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при прийнятті рішення № 21-15-21/3383, перевіривши матеріали атестаційної справи адвоката Забари Ю.С., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає звернення члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обґрунтованим, а скаргу адвоката Горожанкіна Ю.К. такою, що підлягає до задоволення з наступних підстав.


Як вбачається з наданих матеріалів справи атестаційної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури, заявнику Забарі Юрію Сергійовичу, як особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі рішення атестаційної палати № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3383.


У відповідності з п.29 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента  України від 05.05.1993 року, №155/93, діючого на час винесення рішення про видачу свідоцтва, передбачено, що особа, яка має намір займатись адвокатською діяльністю, подає до атестаційної палати заяву, нотаріально посвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту, документ, що підтверджує стаж роботи за фахом юриста або помічника адвоката не менш як 2 роки та документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви. Атестаційна палата може в разі потреби витребувати й інші документи для вирішення питання про допуск чи відмову в допуску до складання кваліфікаційних іспитів.


Відповідно до ст.2 Закону України «Про адвокатуру», адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену  дипломом  України  або  відповідно  до   міжнародних договорів  України  дипломом  іншої  країни,  стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на заняття адвокатською  діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.


Однак,  з матеріалів атестаційної справи Забари Ю.С., наданих Київською міською Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, не вбачається наявність у Забари Ю.С. на час складання кваліфікаційних іспитів передбаченого законодавством дворічного стажу роботи у галузі права. Крім того, робота за сумісництвом на посаді юрисконсульта в «Юридической практике», в якій Забара Ю.С. одночасно працював і працює до цього часу головним редактором, будь-якими документами, окрім довідки з цієї організації та записом у трудовій книжці, не підтверджена та атестаційною палатою не перевірена. 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла такого висновку тому, що Забара Ю.С., 23 травня 2008 року при заповненні анкети з біографічними даними в графі «місце роботи, посада» вказав – ЗАТ «Юридична практика», шеф – редактор, та відсутності  подібних даних в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податку.


На порушення вимог  п.п.14, 25, 29, 31 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, атестаційною палатою КДКА надані заявником документи не були належним чином вивчені, з цього приводу не постановлено  відповідного  рішення. В матеріалах атестаційної справи Забари Ю.С,  на порушення вимог п. 2.1  Порядку складання кваліфікаційних іспитів відсутні:  документ компетентної установи про відсутність судимості та документ про міс це роботи і посаду на момент подання заяви.


 Порушуючи вимоги п.3.6 вказаного Порядку  складання кваліфікаційних іспитів, Київська міська КДКА, питання щодо допуску Забари Ю.С. до складання іспитів  письмовим рішенням не оформила, та в окремому документі не виклала. В  протоколі засідання атестаційної палати від 26 червня 2008 року є вказівка про допуск Забари Ю.С. до  складання кваліфікаційного іспиту, яка не відповідає вимогам  п.п. 3-1-3.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів в регіональних КДКА та відповідним  рішенням та роз’ясненням ВККА з цього приводу.


 


Згідно п.п.9, 10  Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних КДКА, при складанні усного кваліфікаційного іспиту передбачена наявність протоколу засідання атестаційної палати, до якого заносяться всі запитання білету та усні відповіді заявника. Натомість,  в матеріалах справи відсутній протокол, оформлений належним чином, а в наявному зазначено, дослівно:


«Заявник одержує іспитовий білет №    15    і готується до відповіді


Усні відповіді на питання NN 1-15 іспитового білета і їх оцінка:


повна       так         , не повна               .


не вірна _________________________


додаткові запитання та відповіді на них __________________________         


Результати складання усного іспиту:   складено   


 


Зазначене, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, не дозволяє вирішити питання про наявність у Забари Ю.С. добрих знань теоретичних положень чинного законодавства.


 


Щодо письмового іспиту, який складав Забара Ю.С., в наявному протоколі зазначено:   


«Заявник одержує іспитовий білет №    7   , згідно якому складає правові документи і які перевіряються членами палати.


Заявник доповідає про виконання письмового завдання. Його оцінка задовільно »


 


З цієї частини протоколу вбачається, що правові документи, складені заявником, були перевірені членами палати (без зазначення ким особисто) до того, як їх доповів заявник.


Під час фактичної перевірки складених Забарою Ю.С. правових документів Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури встановлена відсутність на цих документах будь-якої оцінки їх членами палати, відсутність будь-яких висновків за складеними ним документами.


            У відповідності з  п.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01.10.1999 року № 6/2 (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення) заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білету, скласти правовий документ, вказаний в білеті. При прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата КДКА повинна виходити з того, що Заявник відразу ж після отримання Свідоцтва буде надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам. Тому невміння Заявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних положень чинного законодавства, невміння складати правові документи повинні бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва.


Незважаючи на ці положення, атестаційна палата Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не звернула увагу на те, що складені заявником Забарою Ю. С. правові документи, які входили до білету № 7 (скарга на  дії  слідчого про відмову в задоволенні клопотання в кримінальній справі,  заява про визнання суб’єкта підприємництва банкрутом,  позовна заява про захист права інтелектуальної власності), за своєю формою та змістом не відповідають вимогам  кримінально-процесуального, цивільного та господарського законодавства та складені неповно, без дотримання необхідних реквізитів та вимог до документів, що вказує на неналежний рівень практичної та теоретичної підготовки заявника.


Зокрема, в скарзі  захисника на  дії слідчого про відмову в задоволенні клопотання  про призначення  економічної експертизи заявник Забара Ю.С. вказав, що захисник по кримінальній справі діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності від імені «К».  Ці висновки заявника протирічать вимогам чинного законодавства та порушують вимоги  ч.3 ст.44 Кримінально-процесуального кодексу України, у відповідності з якими повноваження захисника на участь у справі  підтверджуються : адвоката, який є членом адвокатського об’єднання – ордером відповідного адвокатського об’єднання,  адвоката, який не є членом адвокатського об’єднання – угодою.


Підтвердження повноважень адвоката – захисника в кримінальній справі нотаріально посвідченою довіреністю законом не передбачено.


Щодо проекту позовної заяви про захист права інтелектуальної власності, то він не тільки не відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу, які передбачають  обов’язкові  реквізити позовної заяви, конкретно визначену форму та зміст: позовна заява не містить жодних посилань на конкретні приписи Закону України «Про авторське право та суміжні права» і норми Закону, якими передбачений захист права в конкретному випадку.


Проект заяви про визнання суб’єкта підприємництва банкрутом взагалі не можна вважати виконаним.


Необґрунтованість, неконкретність та неповнота виконаних процесуальних документів вказує на неналежний рівень володіння теоретичними та практичними знаннями Забари Ю.С., які повинні були у відповідності з п.31 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури стати підставою для відмови у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Крім того, дослідивши матеріали атестаційної справи Забари Ю.С., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має визначити, як грубе порушення Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, наявність у справі двох варіантів виконаних Забарою Ю.С. письмових завдань.


Причому другий варіант письмового завдання виконаного Забарою Ю.С., на момент ознайомлення з матеріалами справи членами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  Висоцьким В.І., Єзерською А.О. та Ромадановою Г.Г. в квітні – травні 2010 року та членом ВККА Висоцьким В.І. влітку 2010 року – в матеріалах атестаційної справи був відсутній.


На засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 22 жовтня 2010 року Головою міської КДКА Рафальскою І.В., був наданий інший  письмовий варіант начебто виконаних  Забарою Ю.С. завдань.  Аналіз  відповіді  на завдання № 1 білету №7 виконаного Забарою Ю.С. в червні 2008 року, та співставлення з аналогічним варіантом, який надала Голова КДКА 22 жовтня 2010 року, дозволяє прийти до висновку що мова йде про зовсім інші предмети завдання.


Пояснення Голови Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рафальскої І.В. відносно того, що виконані Забарою Ю.С. первісні письмові завдання згодом були відкоректовані членами атестаційної палати лише підтверджує наявність такого грубого порушення та подібну практику в діяльності атестаційної палати Київської міської КДКА в 2008 році.


Крім того, в матеріалах атестаційної справи, яка надійшла на розгляд ВККА 22 жовтня 2010 року так званий первісний варіант письмових відповідей Забари Ю.С., відсутній, натомість є варіант, який виконаний пізніше, що дозволяє Комісії критично оцінити пояснення Голови Київської міської КДКА Рафальскої І.В. з цього приводу.


 


Відповідно до п. 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури затвердженого Указом Президента України від  5  травня 1993 року № 155/93 з наступними змінами, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх  палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства, а також здійснює контроль за діяльністю КДКА, аналізує практику застосування ними Закону України «Про адвокатуру», Положення про КДКА та актів, прийнятих ВККА.


Абзацом третім п.23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури визначено, що за результатами розгляду  скарги  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури, їх палат і членів палат, вчинених з порушенням вимог законодавства, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може прийняти рішення про вжиття заходів до усунення порушень законодавства в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури,  її палат  чи  членів  палат  та  усунення причин і умов,  які сприяли вчиненню порушень.


В зв’язку з грубими порушеннями вимог законодавства про адвокатуру, допущеними атестаційною палатою Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при вивченні документів та прийнятті рішення щодо видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Забарі Ю.С., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, з метою вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства при прийнятті рішень атестаційною палатою Київської міської КДКА, вважає відповідною мірою реагування – скасування вказаного рішення та анулювання неправомірно та безпідставно виданого свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3383, а також внесення відповідних змін до Єдиного реєстру адвокатів України.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.2, 14 Закону України «Про адвокатуру», п.п. 10, 10-1, 20, 21, 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, п.п. 2.1, 3.1-3.6, 4.1-4.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури,


ВИРІШИЛА:


 


1.    Звернення члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. та скаргу Горожанкіна Юрія Кузьмича – задовольнити.


2.    Вжити наступні заходи для усунення порушень законодавства, виявлених в діяльності атестаційної палати Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури:


а) Рішення атестаційної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року про видачу Забарі Юрію Сергійовичу  свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – скасувати.


б) Анулювати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3383, видане Забарі Юрію Сергійовичу на підставі рішення атестаційної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії   адвокатури № 21-15-21/3383 від 26.06.2008 року та внести відповідні зміни до Єдиного реєстру адвокатів України.


3.    Про прийняте рішення повідомити скаржника та Забару Ю.С.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький