РІШЕННЯ № VІ/3-59 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Баранова Олександра Миколайовича на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.04.2008 року та рішення Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.05.2008 року про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-59


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Баранова Олександра Миколайовича на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.04.2008 року та рішення Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.05.2008 року про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


30.08.2010 року адвокат Баранов О.М. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.04.2008 року та рішення Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.05.2008 року про накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Скаржник зазначає, що вказані рішення підлягають скасуванню, а провадження по справі закриттю у зв’язку з пропуском строку для застосування дисциплінарного стягнення. Також адвокат вказує на те, що при розгляді скарги було порушено його право бути присутнім на засіданні дисциплінарної палати, оскільки належним чином його не повідомили про слухання справи і направляли відповідні повідомлення на адреси, яких не існує в природі. Окрім того, скаржник вважає, що Севастопольська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури порушила правила дисциплінарної підвідомчості, оскільки свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю ним було отримано в Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури АР Крим, тобто питання щодо дисциплінарної відповідальності можуть розглядатися виключно цією комісією.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи  Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, що скарга адвоката Баранова О.М. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до п. 17 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури повідомлення про час слухання справи повинно бути направлено особам щодо яких вирішуватиметься питання на засіданні палати не пізніше ніж за 10 діб до засідання.


Як вбачається із матеріалів справи адвокату Баранову О.М. спрямовувалось письмове повідомлення рекомендованим листом із повідомленням про вручення 24 березня 2008 року про слухання відносно нього дисциплінарної справи 4 квітня 2008 року і дане повідомлення отримано адвокатом по місцю проживання 25 березня 2008 року. На дане засідання адвокат не прибув і не повідомив про причини неявки, тому слухання даного питання було перенесено на 17 квітня 2008 року про що адвокат також був повідомлений рекомендованим листом 5 квітня 2008 року і отримав дане повідомлення 10 квітня, але на засідання палати так і не з’явився і не повідомив про причини неявки, тому, відповідно до п.37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарна палата правомірно розглянула дисциплінарну справу у відсутність адвоката Баранова О.М.


Згідно п. 40 Положення про  кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено, що рішення про припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури може бути прийнято у випадках:


          засудження адвоката за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;


          обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;


          втрати громадянства України;


          грубого порушення вимог Закону України “Про адвокатуру” та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України.


Вчинені адвокатом Барановим О.М. дії, є грубим порушенням ним вимог ст. ст. 7, 15 Закону України «Про адвокатуру», ст. ст. 11, 16, 17, 20, 21, 32 Правил адвокатської етики, оскільки такі дії  виявились в неодноразовому  вчиненні  протиправних дій,  призвели до порушення Присяги адвоката України, були спрямованими  проти авторитету органів судової влади і правосуддя, підриву престижу професії адвоката та  адвокатури в цілому, з огляду на що застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  є співрозмірним з вчиненими правопорушеннями.


Твердження скаржника про порушення дисциплінарною палатою Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є безпідставним, оскільки  Комісія з детальним вивченням всіх обставин справи належним чином  встановила неодноразові грубі порушення адвокатом Барановим О.М. вимог Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики, які вчинені адвокатом в різні часові проміжки та їх триваючий характер, в  зв’язку з чим, застосувала  п. 40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, який є спеціальним по відношенню до п. п. 34, 35 цього ж Положення, з огляду на що строки притягнення до дисциплінарної відповідальності  у випадку анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за систематичне грубе порушення, також є триваючими та на вказані обставини справи не поширюються.


Більш того, у відповідності з п. 34 Положення передбачено накладення  дисциплінарного стягнення на адвоката безпосередньо  за виявленням проступку, але  не пізніш як через місяць з дня його виявлення,  згідно вимог якого комісія і застосувала дисциплінарне стягнення, оскільки обставини, на які йдеться посилання у скарзі Суханової Л.І. мали місце в період з лютого по грудень 2007 року. Зі скаргою Суханова Л.І. звернулась 25 березня 2008 року. 17 квітня 2008 року до адвоката було застосовано дисциплінарне стягнення.


Копія рішення Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.05.2008 була направлена Баранову О.М. 23.05.2008 року, за вих.№ 216 рекомендованим листом, тобто в межах строку, встановленого п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Що стосується доводів адвоката про «неіснуючу» адресу, на яку йому направлялись повідомлення, то саме така адреса зазначена адвокатом у своєму ордері, копія якого знаходиться в даній справі, саме на цю адресу поступали всі повідомлення і в матеріалах справи наявні докази отримання листів за даною адресою, а тому твердження скаржника щодо відсутності у природі даної адреси є надуманим фактом.


Зважаючи, що скаржник проживає та здійснює свою професійну діяльність в межах Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, – розгляд дисциплінарної справи відносно нього обґрунтовано проводився дисциплінарною палатою саме цієї комісії.


І головне – дисциплінарне стягнення до скаржника було застосоване 17 квітня 2008 року та 21 травня 2008 року, а скарга на дане рішення подана ним 30.08.2010 року, тобто з пропуском строків, встановлених п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури для оскарження рішення.


Таким чином, викладені у скарзі доводи повністю спростовуються матеріалами дисциплінарної справи, які не викликають жодних сумнівів, прийняте рішення повністю відповідає як вимогам Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, так і наявним доказам, а скарга подана з грубим порушенням строків на оскарження рішення, а тому не підлягає до задоволення.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п. 10, 10′, 20-23′ Положення «Про Вищу кваліфікаційну  комісію адвокатури»,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.                     Скаргу адвоката Баранова Олександра Миколайовича – залишити без задоволення.


2.                     Рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17.04.2008 року та рішення Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.05.2008 року про накладення на адвоката Баранова Олександра Миколайовича дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю – залишити без змін.


3.                     Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.                     Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький