РІШЕННЯ № VІ/3-54 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Зінченка Дениса Васильовича на рішення атестаційної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29.11.2010 року про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-54


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Зінченка Дениса Васильовича на рішення атестаційної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29.11.2010 року про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга громадянина Зінченка Д.В. на рішення атестаційної палати Винницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29.11.2010 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погоджуючись із прийнятим рішенням, Зінченко Д.В. посилається у своїй скарзі на те, що атестаційною палатою при прийнятті рішення, всупереч вимогам п.п. 4.4, 4.6 «Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури», п.п. 4, 20, 26, 30, 31 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, не були враховані результати письмового іспиту, який був оцінений «задовільно», а також не було враховано, що він дав повні і вірні відповіді на всі питання білету № 5 усного іспиту.


Скаржник вважає, що такі результати підтверджуються оригіналами його письмових робіт та зданими до палати рукописними нотатками, виконаними ним при підготовці до усного іспиту. Таким чином, вважає, що результати двох іспитів є задовільними і такими, що відповідають вимогам до нього, як претендента на отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Вербу М.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Зінченка Д.В. підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.


Як вбачається з матеріалів справи, рішенням атестаційної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29.11.2010 року скаржнику Зінченку Д.В. відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Підставою для відмови у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у рішенні зазначено: «у зв’язку з негативною оцінкою результатів складання іспитів».


Відповідно до абз.3 п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  викладається в письмовій формі з  наведенням  мотивів його  прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами палати, які брали участь у засіданні.


Згідно п.25 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, у  рішенні  палати   повинно   бути   зазначено:   назву кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, склад палати, місце  і час розгляду заяви (справи), прізвище, ім’я, по  батькові  особи,  яка подала заяву  (щодо якої  розглядається  справа),  її  пояснення, зміст заяви (обставини  справи),  прийняте  рішення  у  зв’язку  з заявою  (міра  дисциплінарного  стягнення  або мотиви   закриття справи)


Разом з тим, в порушення зазначених вимог Положення, будь-якого обґрунтування або зазначення мотивів у рішенні атестаційної палати Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не міститься. Також у рішенні відсутні підписи членів атестаційної палати, які відповідно до вступної частини рішення приймали участь у розгляді результатів складання Зінченком Д.В. іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Як слідує з протоколу засідання атестаційної палати від 22-29.11.2010 року, Зінченко Д.В. склав письмовий іспит та отримав оцінку «задовільно». Також в протоколі містяться відомості про поставлення скаржнику двох додаткових запитань, на одне з яких він відповів, а на друге – ні.


Відомостей про складання скаржником усного іспиту у протоколі не зазначено. Відсутні також відомості про голосування членами палати, а саме, кількість голосів «за»,  «проти», «утримався».


Наведені порушення вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, є істотними та свідчать про наявність правових підстав для скасування рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Крім того, ретельно дослідивши документи, складені Зінченком Д.В., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може погодитися з висновком атестаційної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про те, що вони не відповідають вимогам п.1.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, відповідно до яких заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту, розв’язати практичні завдання і скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту.


Вивчивши наявні матеріали у їх сукупності, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури доходить висновку про упереджене ставлення атестаційної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до Зінченка Д.В., у зв’язку з чим, скасувавши рішення, вважає за необхідне змінити підвідомчість прийняття у скаржника кваліфікаційних іспитів та спрямувати матеріали атестаційної справи до Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Зінченка Дениса Васильовича – задовольнити частково.


2.      Рішення атестаційної палати Вінницької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29.11.2010 року про відмову у видачі Зінченку Денису Васильовичу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю – скасувати.


3.      Матеріали атестаційної справи Зінченка Дениса Васильовича направити до Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для прийняття кваліфікаційних іспитів та вирішення питання про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


4.      Зобов’язати Вінницьку обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури перерахувати на розрахунковий рахунок Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 5000грн., сплачені Зінченком Д.В. 17.11.2010 року в рахунок оплати витрат на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


5.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Зінченка Д.В., Вінницьку та Житомирську обласні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький