РІШЕННЯ № VІ/3-46 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у закритому засіданні скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвоката Полонського Юрія Мойсейовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-46


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у закритому засіданні скаргу адвоката Кліменка Володимира Павловича на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвоката Полонського Юрія Мойсейовича,


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, за належністю, надійшла скарга адвоката Кліменка В.П. на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвоката Полонського Ю.М.


У своїй скарзі адвокат Кліменко В.П. посилається на те, що адвокат Полонський Ю.М., виконуючи обов’язки Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, під час розгляду дисциплінарної справи протиправно одноособово, відмовив скаржнику у допуску до участі у справі, в якості його адвоката – адвоката Андрєєва В.М., чим порушив гарантоване йому статтею 59 Конституції України право на правову допомогу.


Відповідно до п. 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарг  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури,  їх  палат і членів палат,  вчинені з порушенням вимог законодавства,  належить до виключної компетенції  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  в  порядку,  встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.


Заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Кліменка В.П. не підлягає до задоволення з огляду на наступне.


З наданих матеріалів вбачається, що в провадження дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло подання старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, старшого радника юстиції Ніколаєва М.П. відносно адвоката Кліменка В.П.


З тексту скарги адвоката Кліменка В.П. слідує, що під час розгляду вказаного подання, 26.11.2010 року, Голова дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонський Ю.М. відмовив скаржнику у допуску до участі у справі, у якості його адвоката – адвоката Андрєєва В.М. з мотивів того, що діючим законодавством про адвокатуру не передбачена можливість представництва одного адвоката іншим.


З такими висновками Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонського Ю.М. погоджується й Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, виходячи з наступного.


Статтею 59 Конституції України визначено, що кожен має право на правову допомогу.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має погодитися з посиланням скаржника на згадану норму права, однак не може погодитися з його доводами про порушення цих положень Головою дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонським Ю.М., оскільки відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру», адвокат є фахівцем у галузі права.


Наведене свідчить про те, що під час розгляду дисциплінарної справи, скаржник, який є адвокатом, у повному обсязі був досвідчений з усіх правових питань та не потребував правової допомоги.


Крім того, слід зазначити, що дисциплінарна відповідальність адвоката – це один з видів юридичної відпові­дальності – особистий (а не через представника) обов’язок адвоката відповідати за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарне стягнення, передбачене нормами законодавства про адвокатуру.


Жодною нормою законодавства про адвокатуру, отже спеціальними нормами, які слід застосовувати до даних правовідносин, не передбачена можливість брати адвокатом участь у засіданні дисциплінарної палати за участю іншого адвоката.


Також жодною нормою права не передбачено, що вирішення питання про допуск до участі у дисциплінарній справі відносно адвоката іншого адвоката, здійснюється колегіально, всім складом дисциплінарної палати.


Крім того, пунктом 17 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну відповідальність визначено, що підготовка  засідання  палати забезпечується її головою, заступником  голови  або  за  дорученням  голови  одним  з  членів палати. Голова палати визначає час і  місце  проведення  засідання палати і не пізніш як за 10 днів повідомляє про  це  осіб,  щодо яких вирішуватиметься питання, та інших осіб,  які  повинні  взяти участь у засіданні палати.


Отже, аналіз наведеної норми свідчить про те, що саме до повноважень Голови палати належить визначення коло осіб, що мають бути присутніми під час розгляду справи.


Що стосується посилань скаржника на Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 р. N 23-рп/2009 по справі за конституційним зверненням Голованя Ігоря Володимировича, яким дано офіційне тлумачення частині другій статті 59 Конституції України, – Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може з ними погодитися через те, що це рішення не містить жодного посилання на подібні правовідносини та не конкретизує іншого відносно права адвоката на адвоката або представника під час розгляду справи про притягнення його до дисциплінарної відповідальності.


Вивчивши надані матеріали, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має зазначити, що Голова дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полонський Ю.М., відмовляючи скаржнику у допуску до участі у справі, у якості його адвоката – адвоката Андрєєва В.М., діяв у відповідності до вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, у зв’язку з чим підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності не має.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.             Скаргу адвоката Кліменко Володимира Павловича на дії Голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвоката Полонського Юрія Мойсейовича – залишити без задоволення.


2.             Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький