РІШЕННЯ № VІ/3-43 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Диннік Ганни Олексіївни на постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Плугатирьової Наталії Вікторівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-43


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Диннік Ганни Олексіївни на  постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження  відносно адвоката Плугатирьової Наталії Вікторівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


 У грудні 2010 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження  відносно адвоката Плугатирьової Н.В. звернулась громадянка Диннік Г.О.


У своїй скарзі скаржниця посилається на те, що адвокат Плугатирьова Н.В.  необґрунтовано затягувала розгляд справи, неналежним чином представляла інтереси її сина в суді,  в подальшому ухилилась від участі в розгляді справи апеляційним судом, що спричинило скасування рішення суду першої інстанції та постановлення негативного для скаржниці та протилежного по суті рішення чим, на її думку, спричинила  істотне порушення прав та інтересів довірителів та законодавства про адвокатуру.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  Диннік Г.О.  не підлягає  задоволенню з наступних підстав. 


В ході перевірки витребуваних матеріалів стало відомо, що 09.09.2010 року постановою голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2010 року у відкритті дисциплінарного провадження по скарзі Диннік Г.О. відносно адвоката Плугатирьової Н.В. відмовлено.


Як слідує  з витребуваних  по скарзі матеріалів, в серпні 2008 року Диннік  Г.О. уклала дві угоди з адвокатом Плугатирьовою Н.В., у відповідності з якими адвокатом надавалась юридична допомога з представництва інтересів сина скаржниці Диннік В.Д., як позивача в цивільній справі  про поновлення строку на прийняття спадщини в Київському районному суді м. Харкова.


Інша угода  була укладена на представництво інтересів  в КП «Харківське БТІ» та КП «Вівчанське БТІ».


На виконання умов договору про надання правової допомоги, Диннік Г.О. оплатила послуги адвоката та видала відповідну довіреність на ведення справи в суді та вказаних в договорі підприємствах.


Рішенням  Київського районного суду м.Харкова від 22.12.2009 року позов Диннік В.Д. задоволено частково, що повністю відповідало інтересам довірителя.


Однак, рішенням Апеляційного суду Харківської області від 24.03.2010 року  за апеляційною скаргою відповідача рішення суду першої інстанції було скасовано, Диннік В.Д. відмовлено в задоволенні позовних вимог. 


Як вбачається з матеріалів справи, саме після винесення вказаного рішення, Диннік Г.О. почала звертатись в різноманітні органи, в тому числі до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зі скаргами на дії адвоката та надання нею непрофесійної допомоги.


Разом з тим, Комісія бажає відзначити, що  угода про надання правової допомоги  від 20.08.2008 року укладалась між Диннік Г.О. та адвокатом тільки на представництво інтересів Диннік В. Д. в суді першої інстанції (Київському районному суді м.Харкова) та була фактично виконана з моменту винесення та отримання довірителем  позитивного рішення суду першої інстанції від 22.12.2009 року.


Будь-яке підтвердження того, що адвокат Плугатирьова Н.В. брала на себе зобов’язання про надання правової допомоги при апеляційному розгляді справи в матеріалах справи відсутнє.


Натомість, при розгляді справи в суді апеляційної інстанції представником позивача Диннік  В. Д. була інша особа, з якою попередньо укладено угоду про надання правової допомоги безпосередньо в Апеляційному суді Харківської області.


Виходячи з пояснень адвоката та наданих матеріалів, представництво адвокатом інтересів Диннік В.Д. було припинено після закінчення розгляду справи судом першої інстанції, жодної інформації про надходження апеляційної скарги на це рішення  на адресу адвоката Плугатирьова Н. В. не поступало, в зв’язку з чим твердження Диннік Г.О. про непрофесійне надання правової допомоги адвоката та здійснення нею шахрайських дій є необґрунтованим.


Не знайшли жодного підтвердження доводи скаржниці відносно умисного затягування адвокатом розгляду справи в суді першої інстанції, оскільки ні одне з судових засідань не відкладалось з вини представника позивача – адвоката Плугатирьової Н.В.  


Зокрема, як слідує з відповіді голови Київського районного суду м.Харкова Шаренко С.Л. від  21.12.2009 року  проведеною перевіркою за скаргою Диннік Г. О. про тривалий розгляд справи встановлено, що неодноразове відкладення розгляду справи було зумовлено знаходженням судді в нарадчій кімнаті та на лікарняному, неявкою відповідача, представника відповідача та третьої особи в судове засідання та необхідністю витребування необхідних доказів.


 Виходячи з вищевикладеного та детально розглянувши надані матеріали, Комісія вважає постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2010 року законною, обґрунтованою, винесеною в результаті повної перевірки  обставин скарги,  в зв’язку з чим не вбачає підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


З огляду на вказані обставини, позиція скаржниці Диннік Г.О. є надуманою, а в діях адвоката Плугатирьової Н. В.   відсутні будь-які порушення Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.                  Скаргу Диннік Ганни Олексіївни – залишити без задоволення.


2.                  Постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 09.09.2010 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження  відносно адвоката Плугатирьової Наталії Вікторівни – залишити без змін.


3.                  Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.                  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький