РІШЕННЯ № VІ/3-42 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попова Олександра Григоровича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 53-10 від 23.11.2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Шаповала Леоніда Івановича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-42


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попова Олександра Григоровича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 53-10 від 23.11.2010 року про закриття дисциплінарного провадження  відносно адвоката Шаповала  Леоніда Івановича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попов О.Г. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  № 53-10  від 23.11.2010  року, згідно з яким  дисциплінарну справу відносно адвоката Шаповала  Л.І. закрито  в зв’язку зі спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


 В своїй скарзі суддя Попов О.Г. посилається на те, що  адвокат Шаповал  Л.І. порушив   положення Конституції України, Постанови Пленуму Верховного суду України «Про незалежність судової влади», Закон України «Про статус суддів» та діюче законодавство про адвокатуру, оскільки вчинив дії, які виявились в погрозах та лайках на адресу судді в присутності сторонньої особи, безпідставному звинувачення в отриманні хабара, в зв’язку  з чим повинен бути позбавлений свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та статусу адвоката.


Скаржник також вказує, що строки притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката не сплили, в зв’язку з чим, адвокат Шаповал Л.І. підлягає дисциплінарній відповідальності.


Заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Попова  О.Г.  не підлягає  до  задоволення з наступних підстав. 


В ході перевірки витребуваних матеріалів встановлено, що рішенням дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 53-10  від 23.11.2010  року за скаргою судді Попова О.Г. дисциплінарну справу відносно адвоката Шаповала Л.І. закрито в зв’язку зі спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Разом з цим,  в рішенні  дисциплінарною палатою встановлені неодноразові грубі порушення адвокатом  вимог Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики, з наявністю та підставністю яких погоджуються Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.


Зокрема, як слідує з матеріалів справи, 14 лютого 2008 року, в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської області Шаповал Л.І., являючись захисником по кримінальній справі № 1-11-2008 підсудного Губарєва С.Є., провадження якої перебувало в судді Попова О.Г., зайшовши в  службовий кабінет судді Попова О.Г., в порушення вимог  ст. 15 Закону України «Про адвокатуру», Присяги адвоката, ст.ст.13,53,58 Правил адвокатської етики, проявляючи незадоволення в зв’язку з діяльністю судді, пов’язаною із здійсненням правосуддя: прийняттям суддею  постанови про обрання підсудному Губарєву С.Є. запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, в присутності адвоката Даниленка Б.І., шляхом усних висловлювань, вчинив погрозу фізичним насильством щодо судді Попова О.Г., яку останній сприйняв реально.


Про протиправну поведінку адвоката суддя Попов О.Г. повідомляв дисциплінарну палату Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури декілька разів з проханням притягнути його до дисциплінарної відповідальності, однак  рішенням від 03.04.2008 року в притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності було відмовлено в зв’язку з наявністю в діях адвоката складу кримінального злочину.


28.03.2008 року прокурор Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області направив на адресу дисциплінарної палати листа, в якому також вказав на порушення адвокатом Правил адвокатської етики з проханням вжити до адвоката заходів дисциплінарного характеру.


Разом з тим, незважаючи на те, що в порушенні дисциплінарного провадження  за скаргою Попова О.Г. рішенням від 03.04.2008 року було відмовлено, 19 грудня 2009 року за фактами, вказаними в скарзі Попова О.Г., прокурором Харківської області, відносно адвоката Шаповал Л.І., було порушено кримінальну справу  за  ч.1 ст.377 КК України.


04.06.2010 року Юріївський районний суд Дніпропетровської області розглянув кримінальну справу та звільнив адвоката Шаповал Л.І. від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 377 Кримінального кодексу України внаслідок акта амністії, в судовому засіданні адвокат повністю визнав свою вину, дав покази про обставини справи, аналогічні тим, які були зазначені в обвинуваченні, вибачився перед суддею Поповим О. Г. за скоєний ним злочин.


 Виходячи в викладених обставин,  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури погоджується з  висновком дисциплінарної палати про те, що  при виконанні своїх професійних обов’язків адвокат Шаповал Л.І. грубо порушив вимоги ст.  ст. 7,15 Закону України «Про адвокатуру» та ст.  ст. 6,11,12,13,53,58 Правил адвокатської етики.


 Встановлено, що вказані дії адвоката носили неодноразовий характер.


У відповідності зі ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.


Разом з тим, Комісія  вважає за необхідне зазначити, що незважаючи на вчинення адвокатом Шаповалом Л. І. дій, які грубо порушили законодавство про адвокатуру  та є підставою для застосування до адвоката дисциплінарного стягнення,  в даному випадку адвокат не підлягає такій дисциплінарній відповідальності  в зв’язку з тим, що характер вчинених дій вийшов за межі дисциплінарної відповідальності та за своєю суттю є кримінальною відповідальністю, до якої адвокат в установленому порядку був притягнутий, хоча й звільнений від покарання за нереабілітуючими обставинами.


Виходячи з цього, Комісія не має підстав для повторного притягнення адвоката Шаповал Л.І. до встановленого законом виду юридичної відповідальності – дисциплінарної, з огляду на встановлення компетентними органами  і діях адвоката кримінально – караних дій, вина в наявності яких безпосередньо визнана адвокатом.


Разом з тим, Комісія не може погодитись з мотивуванням закриття дисциплінарної справи відносно адвоката в зв’язку із закінченням строків притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановлених  п. 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,  оскільки встановлені грубі порушення вимог Закону України “Про адвокатуру” та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України,  є підставою для припинення адвокатської діяльності та  анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в силу ст. 40 Положення.


Разом з цим,  на вимоги п. 40 Положення про  кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,  який є спеціальним по відношенню до п. п. 34,35 цього ж Положення, строки притягнення до дисциплінарної відповідальності  за  встановлені дисциплінарною палатою систематичні грубі порушення вимог законодавства про адвокатуру,  що мають неодноразовий тривалий характер, не поширюються, в зв’язку з чим дисциплінарне провадження в даному випадку не підлягає закриттю з підстав спливу строків притягнення  адвоката  до дисциплінарної відповідальності.


Виходячи з повноважень, наданих  п. 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури та з підстав  недоцільності накладення на адвоката Шаповала Леоніда Івановича дисциплінарного стягнення, а також вчинення незаконних дій, які виходять за межі дисциплінарного проступку, за вчинення яких адвоката було притягнуто до  кримінальної відповідальності, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне закрити дисциплінарну справу відносно адвоката з вказаних підстав.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області Попова  Олександра Григоровича – залишити без задоволення.

  2. Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 53-10  від 23.11.2010  року за скаргою Попова Олександра  Григоровича відносно адвоката  Шаповал  Леоніда Івановича про закриття дисциплінарної справи змінити шляхом виключення з мотивувальної частини  рішення  доводів про сплив строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

  3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника та Шаповала Л.І.

  4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

 


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький