РІШЕННЯ № VІ/3-41 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні деякі проблемні питання, пов’язані з веденням Єдиного реєстру адвокатів України, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Положенням про Єдиний реєстр адвокатів України, затвердженим Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 1 від 10.03.2000 року, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/21-4.6 від 16.06.2006 року; № ІV/23-1.2 від 18.08.2006 року; № V/17-314 від 19.02.2010 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-41


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


               Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні деякі проблемні питання, пов’язані з веденням Єдиного реєстру адвокатів України, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Положенням про Єдиний реєстр адвокатів України, затвердженим Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 1 від 10.03.2000 року, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/21-4.6 від 16.06.2006 року; № ІV/23-1.2 від 18.08.2006 року; № V/17-314 від 19.02.2010 року,


ВИРІШИЛА:


 


1.      Звернути увагу Голови Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рафальської І.В. на недоліки, які містяться у відомостях про адвокатів регіону, спрямованих на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


2.      Зобов’язати Голову Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рафальську І.В. в строк до 01 березня 2011 року направити до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відомості про адвокатів міста Києва, у відповідності до вимог Положення про Єдиний реєстр адвокатів України та рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/17-314 від 19.02.2010 року (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові адвоката;  номеру та дати прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; назви органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; номеру свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; поштового індексу та адреси робочого місця (офісу) адвоката; номеру робочого телефону; інформації про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, припинення адвокатської діяльності.


3.      Попередити голів Запорізької, Рівненської, Луганської, Донецької, Хмельницької, Львівської, Одеської, Сумської, Волинської обласних та Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про персональну відповідальність за несвоєчасне або неповне надання Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури відомостей щодо адвокатів регіону.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити відповідні регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І. Висоцький