РІШЕННЯ № VІ/3-37 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про повторне звернення Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. щодо надання поворотної фінансової допомоги для забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/3-37


 


  18 лютого 2011 року                                                                                           м.Київ           


 


               Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Павлової М.А., Мультяна В.В., Верби М.І., Батченка А.Н., Прокопчука В.О., Котелевської К.В., Соботника В.Й., Коваль К.П., Ромаданової Г.Г., Мельнікова О.А., Павлишина Б.Я., Антипченка В.К., Полонського Ю.М., Курганської О.В., Кравченка П.А., Липка Я.Ю., Костюка В.В., Божика В.І., Авраменка Г.М., Скотаря А.М., Ізовітової Л.П., розглянувши у відкритому засіданні питання про повторне звернення Голови Харківської  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. щодо надання поворотної фінансової допомоги для забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


               Голова Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянд Ю.І. вдруге звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з клопотанням щодо надання поворотної фінансової допомоги для забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та посилається на протиправність рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/2-18 від 27.01.2011 року, яким йому було відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання.


               Своє прохання заявник мотивує тим, що Харківська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не має коштів не тільки на організацію проведення загальних зборів адвокатів Харківської області, але й на оплату комунальних послуг, оренди приміщення, засобів зв’язку. На погляд Голови Харківської  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. існуюча ситуація може призвести до негативних наслідків у роботі адвокатури Харківської області, потягнути за собою знищення атестаційних та дисциплінарних справ адвокатів, втрати майна Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури тощо.


               Заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Мультяна В.В., Авраменка Г.М., Ковбасінську Г.В., Голову Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І., перевіривши матеріали справи, Вища Кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне визначитись з порушеного проблемного питання наступним чином.


               Відповідно до п.п. в) п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури належить здійснення контролю за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури,    аналізування практики застосування  ними  Закону  України  “Про  адвокатуру”, Положення  про  кваліфікаційно-дисциплінарну  комісію адвокатури, актів, прийнятих Вищою  кваліфікаційною  комісією адвокатури, розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення роботи цих комісій.


               На виконання делегованих повноважень, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури створила робочу групу, а потім за її допомогою провела перевірку діяльності Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


               За результатами проведеної перевірки, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, з метою запобігання подальших можливих перешкод у проведенні загальних зборів адвокатів Харківської області та посягання на адвокатське самоврядування, 04.06.2010 року прийняла рішення V/20-395, яким зокрема визначила, що повноваження Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питань скликання, організації та проведення загальних зборів адвокатів Харківської області по формуванню Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання витекли з моменту прийняття Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури рішення № V/18-351 від 26 березня 2010 щодо проведення загальних зборів адвокатів 15 травня 2010 року та сформування Організаційного комітету. Визначила, що Голова Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянд Ю.І. не має повноважень щодо підписання процесуальних документів.


               На період до формування Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання, визначила, що Комісією з питань прийняття кваліфікаційних іспитів на право здійснення адвокатської  діяльності та дисциплінарної практики є Полтавська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.


               Крім того, згаданим рішенням вирішені й інші питання, що стосуються персональної відповідальності Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І., а саме, повернення  до каси Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 66380,52 грн. витрачених не за цільовим призначенням, як таких, що не мають відношення до організаційно-технічного забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


               Разом з тим, як слідує з наданих Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури матеріалів та особистих пояснень Голянда Ю.І., за станом на 18 лютого 2011 року, ситуація в адвокатурі Харківської області не змінилася: дій щодо організації проведення загальних зборів адвокатів не проводиться, кошті, які б дозволили функціонувати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Голяндом Ю.І. не повернуто, тоді як згідно наказу Голови Харківської обласної колегії адвокатів Маслова О.Ф. № 2 від 17.02.2001 року Харківській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відмовлено в пролонгації договору суборенди кабінету № 3 у будинку № 19 по вул.Короленка у м.Харкові.


               Отже, є підстави вважати що зазначена загрозлива ситуація може призвести до знищення атестаційних та дисциплінарних справ адвокатів, втрати майна Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури тощо.


               З метою недопущення негативних наслідків у подальшої роботі Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури нового скликання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне вжити заходів, спрямованих на відновлення роботи Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, шляхом створення робочої групи для врегулювання ситуації, що склалась в адвокатурі Харківської області та передачі на відповідальне зберігання майна, що належить Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


  Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


1.      Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/2-18 від 27.01.2011 року – залишити без змін, а повторне звернення Голови Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. щодо надання поворотної фінансової допомоги для забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – залишити без задоволення.


2.      Створити робочу групу з членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, яка в строк до 01 березня 2011 року повинна: 1) провести інвентаризацію та скласти опис атестаційних і дисциплінарних справ, а також майна Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 2) надати допомогу з питань проведення загальних зборів адвокатів Харківської області; 3) передати атестаційні і дисциплінарні справи, а також майно Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на відповідальне зберігання до Харківської обласної колегії адвокатів.


3.      Включити до складу робочої групи з врегулювання конфліктної ситуації, що склалася в адвокатурі Харківської області, членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Висоцького В.І., Ковбасінську Г.В., Коваль К.П., Міщенка В.В., Ромаданову Г.Г., Батченка А.Н., Комарницьку О.О.


4.      Зобов’язати керівництво Харківської колегії адвокатів (Маслова О.Ф., Гайворонську В.В.) до прибуття та початку діяльності робочої групи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури прийняти вичерпні заходи для забезпечення схоронності майна Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, справ кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та особових справ адвокатів, які знаходяться в приміщенні Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (кабінеті № 3 будинку № 19 по вул.Короленка у м.Харкові), для чого при потребі комісійно опечатати приміщення, передати під охорону, виключити в них допуск до майна та документів будь-яких осіб.


5.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Голову Харківської  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури V скликання Голянда Ю.І. та Голову Харківської обласної колегії адвокатів Маслова О.Ф.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький