РІШЕННЯ № VІ/5-144 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Тимошенко Володимира Михайловича на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 січня 2011 року про застосування дисциплінарного стягнення

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/5-144


 


 28 квітня 2011 року                                                                                                м.Київ        


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Рохова О.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Іванової Н.Ю., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Тимошенко Володимира Михайловича на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 січня 2011 року про застосування дисциплінарного стягнення,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Тимошенко В.М. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 січня 2011 року, яким зупинено дію його свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.


Адвокат посилається на необґрунтованість та незаконність рішення відносно нього, оскільки з його точки зору, він був безпідставно обвинувачений в порушенні під час судового засідання вимог діючого законодавства України.


Підставою для притягнення адвоката до відповідальності було звернення судді Пархоменко М.О. до дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яке з точки зору скаржника, є помстою за його принципову позицію в процесі та неодноразово заявлені відводи складу суду.


Крім того, скаржник посилається на порушення дисциплінарною палатою Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури строків розгляду дисциплінарної справи, оскільки справа розглядалась 08.11.2010 року, дисциплінарне провадження порушено 15.12.2010 року, а рішення прийнято 18.01.2011 року.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Ромаданову Г.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Тимошенко В.М. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


19.11.2010 року за вхідним номером 22-П до дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури поступило звернення судді Зміївського районного суду Харківської області Пархоменко М.О. про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Тимошенко В.М. за прояв неповаги до суду, непристойну поведінку в судовому засіданні, невиконання розпоряджень судді та покидання залу судового засідання без дозволу головуючого в судовому засіданні 08.11.2010 року по цивільній справі за позовом  Літуна  О.П.


30.11.2010 року повідомлення про наявність скарги направлено адвокату,  але повернуто до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за закінченням терміну зберігання.


15 грудня 2010 року Голова дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Т.П. Воротінцева винесла постанову про порушення дисциплінарного провадження, яка була отримана Тимошенко В.М. 08.01.2011 року.


Розгляд дисциплінарної справи було призначено на 12.01.2011 року, але в зв’язку з участю Тимошенко В.М. в судовому засіданні по кримінальній справі, розгляд справи перенесено на 18.01.2011 року.


18.01.2011 року рішенням дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Тимошенко В.М. притягнутий до дисциплінарної відповідальності і до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк три місяці.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури погоджується з рішенням Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та вважає його обґрунтованим, оскільки матеріалами дисциплінарної справи належно підтверджується той факт, що адвокат вступив в суперечку із судом, допускав нетактовні висловлювання на адресу суду, самовільно покинув судове засідання в зв’язку з чим, за клопотанням клієнта було оголошено перерву в судовому засідання.


Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за можливе скасувати зазначене рішення, а справу направити на новий розгляд,  оскільки в діях адвоката Тимошенко В.М. вбачаються ознаки грубого порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та Присяги адвоката України, яким не було дано належної оцінки дисциплінарною палатою та які підлягають додатковому дослідженню.


Між тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має погодитися з доводами скаржника щодо порушення місячного строку розгляду справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності, встановленого п.35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки дисциплінарне провадження по справі було порушено 15.12.2010 року, а рішення прийнято 18.01.2011 року.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Тимошенко Володимира Михайловича – задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 січня 2011 року про застосування дисциплінарного стягнення до адвоката Тимошенко Володимира Михайловича – скасувати.


3.      Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Тимошенко Володимира Михайловича направити на новий розгляд до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з підстав, наведених у мотивувальній частині рішення.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький