РІШЕННЯ № VІ/5-106 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Рудейчука Володимира Петровича на рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/5-106


 


 28 квітня 2011 року                                                                                                м.Київ        


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Рохова О.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Іванової Н.Ю., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Рудейчука Володимира Петровича на рішення атестаційної палати Сумської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Рудейчук Володимир Петрович зі скаргою на рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, з наступних підстав:


·        вважає рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури незаконним, необґрунтованим і несправедливим;


·        вважає висновки членів атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про неправильність складання ним виконаних завдань упередженими;


·        вважає протокол засідання атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури сфальсифікованим, оскільки до нього не було внесено всіх запитань, які члени комісії ставили на іспиті та відповідей на них, і таким що не відповідає діючому законодавству, а саме положенню Закону УРСР «Про мови в УРСР», у якому зазначено, що в Україні мовою діловодства є державна мова.


            Скаржник просить рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю скасувати та постановити рішення, яким зобов’язати Сумську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури видати йому свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю або надати йому можливість повторно здати кваліфікаційні іспити в будь-якій із визначених регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлишина Б.Я., перевіривши матеріали атестаційної справи Рудейчука В.П., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Рудейчука В.П. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


               Відповідно до п.29 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155/93, та п. 3.1 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті міністрів України від 01.10.1999 року № 6/2, розгляд атестаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури заяв про допуск до складання кваліфікаційних іспитів і видачу Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з доданими документами здійснюється у місячний строк з дня її надходження. Цей строк був порушений, оскільки заява Рудейчука В.П. була подана 03.08.2010 року, а про дату складання іспиту його повідомили 18.01.2011 року.


               У відповідності з п.3.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури у разі прийняття рішення про допуск Заявника до кваліфікаційних іспитів атестаційна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури одночасно встановлює дату (дати) і час складання кваліфікаційних іспитів. Такими датами було встановлено 28.01.2011 року та 11.02.2011 року. Згідно з п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури рішення палати в триденний строк надсилається (або видається) особі, щодо якої вирішувалося питання. Цей строк був порушений, оскільки 17.02.2011 року на вимогу заявника вказане рішення видане не було з посиланням на те, що воно буде виготовлене 21.02.2011 року, проте копія як рішення, так і протоколу засідання Сумської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, була надіслана Рудейчуку В.П. 02.03.2011 року. Порушення цих строків не є підставами для скасування рішення Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


               Згідно з п. 22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та п. 3.3. Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, до початку розгляду заяви чи справи особа, яка подала заяву чи  відносно якої розглядається справа, має право заявити відвід члену палати, якщо вона вважає, що член палати або його родичі заінтересовані в результатах розгляду, чи має сумнів у його об’єктивності з інших причин. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами палати присутніми на засіданні без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням більшістю голосів.


               Відповідно до п. 4.7 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості членів атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (не менше шести членів палати).


               Як вбачається із наданих матеріалів справи, рішенням атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року Рудейчуку В.П. відмовлено у видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Підставою для відмови стало недостатнє для роботи адвокатом володіння знаннями.


            Відповідно до вказаного вище рішення Рудейчуку В. П. запропоновано Білет № 1 письмового іспиту на складання правових документів.


            Рудейчук В.П. склав проекти: заяви про забезпечення позову та забезпечення доказів у цивільній справі, позову про захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, скарги на постанову про порушення кримінальної справи.


            Окрім того, Заявнику запропоновано Білет № 2 для підготовки усного іспиту та було надано необхідний час. У відповідності з протоколом засідання Сумської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рудейчук В. П. на питання білету № 1 2, 3, 8, 9, 13 надав задовільні відповіді. Незадовільно відповів на питання № 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15.


Відповідно до п.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури Заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту.


При прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата КДКА (далі – Палата) повинна виходити з того, що Заявник відразу ж після отримання Свідоцтва буде надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам. Тому невміння Заявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних положень чинного законодавства, невміння складати правові документи повинні бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва.


Не повинні братися до уваги аргументи Заявників при незнанні окремих питань білетів і невмінні складати правові документи, що вони будуть займатися лише окремими категоріями справ чи окремими видами адвокатської діяльності. Адвокат має бути високоосвіченим фахівцем в усіх галузях права, і тому виявлені знання мають бути достатньо високими, щоб допустити його до адвокатської діяльності.


Пункт 9 вказаного Порядку визначає, що усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник задовільно відповів на всі питання білета.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20 – 231 Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу Рудейчука Володимира Петровича – залишити без задоволення.


2. Рішення атестаційної палати Сумської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року про відмову Рудейчуку Володимиру Петровичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – залишити без змін.


3. Звернути увагу Голови Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на необхідність дотримання процесуальних строків складання та видачі рішення заінтересованим особам.


4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький