РІШЕННЯ № VІ/4-108 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про затвердження зразку витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Положенням про Єдиний реєстр адвокатів України, затвердженим Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 1 від 10.03.2000 року, Положенням про порядок видачі витягів з Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/10-2 від 17.03.2005 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/4-108


 


 


     18 березня  2011 року                                                                                           м.Київ       


 


               Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Хоміка С.Г., Большакова Е.В., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Удовиченка С.В., Свірневської Н.В., Данилюка О.Є., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Воротінцевої Т.П., Чижмарь К.П., розглянувши у відкритому засіданні питання про затвердження зразку витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Положенням про Єдиний реєстр адвокатів України, затвердженим Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 1 від 10.03.2000 року, Положенням про порядок видачі витягів з Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/10-2 від 17.03.2005 року,


 


ВИРІШИЛА:


 


 1. Затвердити зразок витягу з Єдиного реєстру адвокатів України (додається).


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький


 


 


ВИТЯГ


з Єдиного реєстру адвокатів України


 


            Відповідно до ст.14 Закону України «Про адвокатуру»,  п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, затвердженого Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 1 від 10.03.2000 року, Положення про порядок видачі витягів з Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/10-2 від 17.03.2005 року, рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/4-108 від 18.03.2011 року,


 


           на запит: П.І.Б. від дата станом на дата витягу надається інформація з Єдиного реєстру адвокатів України:


 


Прізвище, ім’я, по-батькові адвоката:


П.І.Б.


Номер, дата прийняття  рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:


№________ від дата          


Назва органу який прийняв рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю:


КДКА


Номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю:


номер свідоцтва


Робоча адреса адвоката:


Адреса


Номер робочого телефону:


телефон


Дата внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України:


Дата


Примітки:


                                                                                


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                              В.І. Висоцький


                                                                                       М.П.