РІШЕННЯ № VІ/4-107 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні пропозиції члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. щодо внесення змін до глави ІІІ розділу 17 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, затвердженого постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури №1/2-03 від 19.02.2003 року, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20 – 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/4-107


 


 


     18 березня  2011 року                                                                                           м.Київ       


 


               Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Хоміка С.Г., Большакова Е.В., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Удовиченка С.В., Свірневської Н.В., Данилюка О.Є., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Воротінцевої Т.П., Чижмарь К.П., розглянувши у відкритому засіданні пропозиції члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. щодо внесення змін до глави ІІІ  розділу 17 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, затвердженого постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури №1/2-03 від 19.02.2003 року, заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20 – 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


Доповнити розділ 17 глави ІІІ Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури пунктом 11 наступного змісту:  


«Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та його заступник представляють інтереси Комісії без довіреності у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, перед іншими юридичними та фізичними особами.


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, або в разі його відсутності заступник голови, від імені Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури видає довіреності представникам на представництво інтересів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, при необхідності укладають угоди про надання правової допомоги, та інші угоди, які не мають майнового характеру. Угоди майнового характеру від імені Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури укладаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, або в разі його відсутності заступником, за наслідками обговорення та прийняття рішення Комісією».


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                          В.І. Висоцький