РІШЕННЯ № VІ/4-101 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мунтяна Сергія Івановича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.09.2010 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/4-101


 


     18 березня  2011 року                                                                                           м.Київ       


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Хоміка С.Г., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Удовиченка С.В., Свірневської Н.В., Данилюка О.Є., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Воротінцевої Т.П., Чижмарь К.П.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мунтяна Сергія Івановича на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.09.2010 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            Мунтян С.І. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.09.2010 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, з наступних підстав:  • вважає неправомочним засідання атестаційної палати, оскільки 14.09.2010 року в засіданні атестаційної палати приймало участь сім членів палати, а саме : Бунякіна І.В., Верба М.І., Борисенко М.С., Большаков Є.В., Середи Н.В., Шаніна С.Г., Скрипник К.О., а в рішенні вказано про прийняття участі в засіданні палати Горбалинського В.В., що не відповідає дійсності і спростовується речовим доказом, а саме фрагментом звукозапису засідання атестаційної палати, та є порушенням п.19 Положення про КДКА;

  • вважає, що члени палати при складанні ним іспиту упереджено робили висновки про неправильність складання ним виконаних завдань та порушили його інтереси, обговорюючи,  при прийнятті рішення окрему постанову судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 05.06.2008 року;

  • вважає, що палата не об’єктивно перевірила його письмові роботи оцінені: перша і друга «задовільно», третя робота «незадовільно», а саме «касаційна скарга по кримінальній справі не відповідає діючому законодавству – не враховано зміни внесені Законом України про судоустрій», посилаючись на правильність написання касаційної скарги, згідно вимог ст. 387, 350 КПК України;

  • вважає, що палата порушила порядок складання кваліфікаційного іспиту, так як кваліфікаційні іспити складаються відповідно до Програми, затвердженої Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, згідно якої письмового кваліфікаційного іспиту заява про припинення юридичної особи не передбачається.

            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Комарницьку О.О., пояснення Мунтяна С.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Мунтяна С.І. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Згідно виписки із протоколу № 4 засідання атестаційної палати ДО КДКА від 14 вересня 2010 року присутніми на прийомі кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю були головуючий Бянякіна І.В., секретар Борисенко М.С., члени палати: Верба М.І., Большаков Є.В., Горбаливський В.В., Середа М.В., Скрипник К.О., Шаніна Є.Г., з приводу чого засідання атестаційної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є правомочним та відповідає вимогам ст. 19 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


            Як вбачається з наданих матеріалів справи, рішенням атестаційної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.09.2010 року відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Підставою для відмови стала недостатня теоретична підготовка та знання національного законодавства.


            Відповідно до вище вказаного рішення Мунтяну С.І. запропоновано білет № 2 письмового іспиту на складання правових документів.


Мунтяном С.І. було складено проекти: позовної заяви про поновлення на роботі та оплату за час вимушеного прогулу, проект адміністративного позову про припинення юридичної особи, проект касаційної скарги по кримінальній справі.


Після перевірки письмові роботи оцінені: перша і друга «задовільно», третя робота «незадовільно», а саме, касаційна скарга по кримінальній справі не відповідає діючому законодавству не враховано зміни внесені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».


Окрім того, Заявнику запропоновано Білет № 19 для підготовки усного іспиту та було надано необхідний час. Мунтян С.І. на питання білету № 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 надав задовільні відповіді. Незадовільно відповів на питання № 3, 11, 7, 8, 9, 10.


Відповідно до п.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури протоколом від 01.10.1999 року № 6/2, з наступними змінами, заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту.


            При прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата КДКА (далі – Палата) повинна виходити з того, що Заявник відразу ж після отримання Свідоцтва буде надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам. Тому невміння Заявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних положень чинного законодавства, невміння складати правові документи повинні бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва.


            Не повинні братися до уваги аргументи Заявників при незнанні окремих питань білетів і невмінні складати правові документи, що вони будуть займатися лише окремими справами чи окремими видами адвокатської діяльності. Адвокат мусить бути високоосвіченим фахівцем в усіх галузях права, і тому виявлені знання мають бути достатньо високими, щоб допустити його до адвокатської діяльності.


            Пункт 9 вказаного Порядку визначає, що усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник задовільно відповів на всі питання білета.


При цьому, на підставі наданих Дніпропетровською обласною кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури матеріалів встановлено, що заявником не надано правильні відповіді на декілька питань усного іспиту та незадовільно виконано завдання письмового іспиту, з огляду на що підстави для скасування рішення та задоволення скарги Мунтяна С.І. відсутні, а висновки комісії повністю відповідають наданим матеріалам справи.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


 


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Мунтяна Сергія Івановича – залишити без задоволення.


2.      Рішення атестаційної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14.09.2010 року про відмову Мунтяну Сергію Івановичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький