РІШЕННЯ № VІ/4-095 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про результати виконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/3-41 від 18.02.2010 року «Про деякі проблемні питання, пов’язані з веденням Єдиного реєстру адвокатів України»

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/4-95


 


     18 березня  2011 року                                                                                           м.Київ       


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., секретаря Комісії, Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Хоміка С.Г., Большакова Е.В., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Удовиченка С.В., Свірневської Н.В., Данилюка О.Є., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Воротінцевої Т.П., Чижмарь К.П., розглянувши у відкритому засіданні питання про результати виконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/3-41 від 18.02.2011 року «Про деякі проблемні питання, пов’язані з веденням Єдиного реєстру адвокатів України»,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            18 лютого 2011 року на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обговорено та розглянуто питання, що стосується недоліків у веденні Єдиного реєстру адвокатів України, які пов’язанні з порушенням деякими регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог Положення про ЄРАУ під час надання відомостей про адвокатів.


За результатами розгляду зазначеного проблемного питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури своїм рішенням № VІ/3-41 звернула увагу Голови Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рафальської І.В. на недоліки, які містяться у відомостях про адвокатів регіону, спрямованих на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та зобов’язала її в строк до 01 березня 2011 року направити до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відомості про адвокатів міста Києва, у відповідності до вимог Положення про Єдиний реєстр адвокатів України та рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/17-314 від 19.02.2010 року (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові адвоката;  номеру та дати прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; назви органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; номеру свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; поштового індексу та адреси робочого місця (офісу) адвоката; номеру робочого телефону; інформації про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, припинення адвокатської діяльності).


Крім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури своїм рішенням попередила голів Запорізької, Рівненської, Луганської, Донецької, Хмельницької, Львівської, Одеської, Сумської, Волинської обласних та Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про персональну відповідальність за несвоєчасне або неповне надання Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури відомостей стосовно адвокатів регіону.


Підставою для прийняття рішення Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури слугувало ненадання або неповне надання регіональними комісіями відомостей про адвокатів по регіонах.


На виконання цього рішення в строк до 01 березня 2011 року керівництво Одеської, Львівської, Сумської, Запорізької обласних та Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури скерували на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури оновлені реєстри адвокатів регіонів.


Вказані оновлені реєстри мають незначні недоліки, однак у цілому відповідають вимогам Положення про Єдиний реєстр адвокатів України.


Разом з тим, окремої уваги заслуговує реєстр, надісланий Київською міською Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.


Так, Комісією надані відомості на 3983 адвоката, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. Окрім зазначення імені, прізвища та по – батькові адвоката, у реєстрі наявні відомості лише про номер свідоцтва адвокатів.


Жодних даних про номер та дату прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; назву органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; поштовий індекс та адресу робочого місця (офісу) адвоката; номер робочого телефону; інформацію про зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, припинення адвокатської діяльності, Київської міською Кваліфікаційною комісією адвокатури не надано.


Крім того, Київською міською Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури надано додатковий реєстр про 37 адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в інших регіонах, у якому додатково містяться відомості щодо дати ухвалення рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю.


Таке виконання Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури вимог Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розцінює як грубе ухилення від надання інформації про адвокатів, що порушує права фізичних та юридичних осіб на інформацію, веде до підриву виконання Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури вимог Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України, оскільки адвокати міста Києва у процентному відношенні складають близько 15% від загальної кількості всіх адвокатів України.


Пунктом другим Положення про Єдиний реєстр адвокатів України визначено, що відомості до ЄРАУ вносяться Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури на підставі повідомлень регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Повідомлення направляються до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не пізніше десяти днів з дня прийняття відповідного рішення і вносяться до ЄРАУ Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури протягом трьох днів з дня находження.


Згідно п.п.в) п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури належить здійснення контролю за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Відповідно до п.23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури до виключної компетенції  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури також належить розгляд скарг на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури,  їх  палат і членів палат,  вчинені з порушенням вимог законодавства в  порядку,  встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.


За результатами  розгляду  цих  скарг   Вища   кваліфікаційна комісія адвокатури приймає рішення про: 1) вжиття заходів   до   усунення   порушень   законодавства   в діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури,  її палат  чи  членів  палат  та  усунення причин і умов,  які сприяли вчиненню порушень; 2) внесення подання органу,  що обрав чи призначив члена палати, який  грубо порушив законодавство під час здійснення своїх функцій в комісії, про його дострокове відкликання”.


 


Таким чином, на виконання делегованих повноважень, у порядку здійснення контролю за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне вжити заходів щодо усунення порушень законодавства в діяльності перелічених регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., вивчивши доповідну записку оператора сайту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Бубнова В.О.,  керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Положенням про Єдиний реєстр адвокатів України, затвердженим Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № 1 від 10.03.2000 року, рішеннями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № ІV/21-4.6 від 16.06.2006 року; № ІV/23-1.2 від 18.08.2006 року; № V/17-314 від 19.02.2010 року, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури,


 


                                                           ВИРІШИЛА:


 


1.      Зобов’язати голів Рівненської, Луганської, Донецької, Хмельницької, Волинської обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в строк до 31 березня 2011 року направити до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відомості про адвокатів регіону, у відповідності до вимог Положення про Єдиний реєстр адвокатів України та рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/17-314 від 19.02.2010 року.


2.      Зобов’язати Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І. підготувати та внести на розгляд наступного засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури подання щодо порушення Головою Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рафальською І.В. вимог Закону України «Про адвокатуру», Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в частині виконання вимог Положення про Єдиний реєстр адвокатів України.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити відповідні регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький