РІШЕННЯ № VІ/6-198 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу Головко Любові Василівни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Сидорова Олександра Сергійовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-198


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Головко Любові Василівни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 жовтня 2010 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Сидорова Олександра Сергійовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


        


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась Головко Л.В. із скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.10.2010 року, яким закрито дисциплінарне провадження відносно адвоката Сидорова О.С. за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.


В скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Головко Л.В. просить скасувати зазначене рішення, посилаючись на те, що рішення прийняте на підставі необ’єктивних матеріалів перевірки, у відсутність адвоката Сидорова О.С., який порушив договірні зобов’язання, своєчасно не витребував необхідні докази із Держкомзему, вибрав невірну позицію захисту, що примусило її довірительку Головко Г.М. 23.12.2009 року відмовитися від його послуг з представництва її інтересів в Кагарлицькому районному суді Київської області.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлову М.А., пояснення Головко Л.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Головко Г.М. підлягає задоволенню з наступних підстав.


З наданих матеріалів вбачається, що 13.08.2008 року між адвокатом Сидоровим О.С. та Головко Г.М. укладено угоду № 98 про надання правової допомоги.


23.12.2009 року Головко Г.М. письмово відмовилась від представництва її інтересів адвокатом Сидоровим О.С. у Кагарлицькому районному суді Київської області.


Підставою для такої відмови слугувало незадоволення клієнтом якістю послуг, що надавалися їй адвокатом.


На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скаржниця не заперечувала, що її довірителька дійсно відмовилась від послуг адвоката Сидорова О.С., оскільки навіть у судових дебатах він виступив проти її позиції.


У письмових поясненнях, наданих адвокатом на адресу дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокат Сидоров О.С. не оспорював тих обставин, що ним було прийнято рішення відмовитись від позову, однак зазначив, що такі дії відповідали інтересам його клієнта.


            Згідно ч.4 ст.20 Правил адвокатської етики, до підписання  угоди  про  надання  правової  допомоги  у справі,  що підлягає судовому розгляду,  адвокат повинен з’ясувати всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності  правової  позиції у справі та її змісті,  та запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта.


            Частиною третьою статті 21 Правил визначено, що у випадку,  коли адвокат дійде висновку  про  відсутність фактичних   та  правових  підстав  для  виконання  доручення,  він зобов’язаний повідомити про це клієнта та  узгодити  з  ним  зміну змісту доручення,  що відповідав би тому гіпотетичному результату, котрий може бути досягнутий згідно з  чинним  законодавством,  або відмовитись від прийняття доручення.


             Аналізуючи наведені норми права, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури доходить висновку, що дисциплінарною палатою Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не надано належним чином оцінки обставинам, які стосуються дотримання адвокатом Сидоровим О.С. вимог ч.3 ст.21 Правил адвокатської етики, а саме, не з’ясовано чи давала Головко Г.М. згоду на зміну змісту доручення (зміну правової позиції у справі), та чи дійсно адвокатом були вчинені процесуальні дії, проти яких заперечувала його клієнт.


Наведене свідчить про наявність підстав для скасування зазначеного рішення та повернення справи на новий розгляд до Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для здійснення ретельної перевірки обставин, викладених вище.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.             Скаргу Головко Любові Василівни – задовольнити.


2.             Рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.10.2010 року – скасувати.


3.             Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Сидорова Олександра Сергійовича направити на новий розгляд до Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


4.             Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


5.             Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І. Висоцький