РІШЕННЯ № VІ/6-197 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Гузенка Юрія Васильовича на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 15.12.2010 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-197


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Гузенка Юрія Васильовича на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 15.12.2010 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


           


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката Гузенка Ю.В. на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 15.12.2010 року, яким до нього застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.


            В своїй скарзі адвокат Гузенок Ю.В. посилається на те, що в рішенні дисциплінарної палати не вказано, яким конкретно нормам чинного законодавства не відповідають його стиль і форми викладення правових документів, вважає, що представництво за довіреністю визволяє його від обв’язку укладати угоди про надання правової допомоги, а перелік незаконних та неетичних засобів, заборонених до використання при виконанні доручення клієнта, передбачений ст. 29 Правил адвокатської етики, є вичерпним.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ромоданову Г.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Гузенка Ю.В. не підлягає задоволенню з огляду на наступне.


            З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим знаходилась скарга старшого державного виконавця Київського відділу державної виконавчої служби Петрішак Марії Ярославівни на дії адвоката Гузенка Ю.В.


            Із тексту скарги Петрішак М.Я. витікає, що адвокат Гузенок Ю.В. 10.11.2010 року в приміщенні Київського ВДВС в присутності співпрацівників та відвідувачів виражався на її адресу нецензурною лайкою, загрожував розправою та звільненням. Надалі надіслав на адресу керівництва ВДВС Київського району запит про особисті дані Петрішак М.Я. (про стаж роботи у ВДВС, освіту, попереднє місце роботи, посадовий оклад та ін.), а також скаргу на постанову ВДВС до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.


            Аналізуючи всі зібрані по скарзі докази, дисциплінарна палата дійшла вірного висновку, що адвокат Гузенок Ю.В., здійснюючи представництво гр. В’язовик С.М., знехтував вимогами ст. 15 Правил адвокатської етики про необхідність укладання угоди на правову допомогу, а його неетична поведінка в приміщенні ВДВС Київського району м.Сімферополя та подальші форма і зміст запитів та скарг в різні інстанції свідчить про слабке знання адвокатом як діючого законодавства, так і Правил адвокатської етики.


            При таких обставинах рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим є обґрунтованим, висновок зроблено на підставі повно проведеної перевірки зібраних матеріалів, у зв’язку з чим підстави для його скасування відсутні.


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101,      20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Гузенка Юрія Васильовича – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 15.12.2010 року про зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю адвоката Гузенка Юрія Васильовича на строк до шести місяців – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                    В.І. Висоцький