РІШЕННЯ № VІ/6-195 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Чубко Оксани Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року про зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-195


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Чубко Оксани Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року про зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік,


 


ВСТАНОВИЛА:


           


            Адвокат Чубко О.М. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2010 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю строком на один рік.


            В скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури адвокат Чубко О.М. просить скасувати зазначене рішення, посилаючись на те, що рішення прийняте на підставі необ’єктивних матеріалів перевірки, в своєму рішенні дисциплінарна палата не привела доказів на підтвердження того, що довгий строк розгляду справи у Фастівському міськрайонному суді був зумовлений винними діями адвоката. Адвокат Чубко О.М. вважає, що з її боку не було порушень Закону України “Про адвокатуру” та Правил адвокатської етики.


            17.06.2011 року на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення Народного депутата України Фельдмана О.Б. та Спіцина В.І. про відкликання скарги, у зв’язку із закінченням виконавчого провадження за рішенням суду, невиконання якого слугувало підставою для звернення Спіцина В.І. зі скаргою.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлову М.А., пояснення адвоката Чубко О.М. та її представника Ананченко О.М., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Чубко О.М. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Підставою для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Чубко О.М. послужило звернення до дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Народного депутата України Фельдмана О.Б. щодо непрофесійних дій адвоката Чубко О.М. з представництва інтересів Спіцина В.І., які призвели до розгляду позову про стягнення пенсії та компенсації у Фастовському міжрайонному суді на протязі чотирьох років (Угода про надання правової допомоги № 1-17/04 від 17 квітня 2006 року).


Крім того, 17.04.2008 року між адвокатом Чубко О.М. та Спіциним В.І. підписано Додаток № 1 до Угоди, яким суму винагороди збільшено з 25% до 30% від загальної суми присуджених пенсії та компенсацій. Однак, починаючи з 2008 року, адвокат припинила спілкуватися із клієнтом та не інформує його про стан справи.


            Проаналізувавши всі зібрані по скарзі докази, дисциплінарна палата дійшла вірного висновку, що адвокат Чубко О.М., прийнявши доручення Спіцина В.І. про надання правової допомоги в квітні 2006 року, отримавши за виконання своєї діяльності належний гонорар, ухилилась від виконання зобов’язання, а також своїми діями порушила Присягу адвоката, вимоги ст. 7 Закону України “Про адвокатуру” та ст.ст. 11, 31, 32 Правил адвокатської етики, які зобов’язують адвоката використовувати усі свої знання та професійну майстерність для належного захисту прав та інтересів громадян, відноситись до доручень компетентно та сумлінно, з розумною регулярністю інформувати клієнта про хід прийнятого доручення, у своїй професійній діяльності, як і у приватному житті, бути чесним і порядним, не вдаватися до омани.


            За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що дисциплінарна палата Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії області дійшла правильного висновку щодо наявності в діях адвоката Чубко О.М. порушень вимог ст. 7 Закону України “Про адвокатуру”, Присяги адвоката, Правил адвокатської етики (ст.ст. 11, 31, 32). Рішення дисциплінарної палати від 30 вересня 2010 року прийняте відповідно до ст. 7 Закону України “Про адвокатуру”, ст. 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, а тому скасуванню не підлягає.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також має зазначити, що визначення суми гонорару у відсотковому відношенні від суми, на яку її клієнт претендував, як на соціальну виплату, є порушенням етичних засад при визначенні розміру гонорару і відповідно порушенням ст.33 Правил адвокатської етики.


Крім того, під час розгляду справи, на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, адвокат Чубко О.М. та її представник Ананченко О.М. пояснили, що наведений вище договір про надання правової допомоги є типовим та неодноразове використовувався адвокатом у роботі.


Наведене свідчить, про систематичність порушення адвокатом Чубко О.М. етичних засад щодо визначення гонорару при укладенні договорів про надання правової допомоги. 


Під час розгляду справи представник адвоката Чубко О.М. також надав пояснення, з яких слідує що він у повному обсязі є поінформованим та інформувався адвокатом про стан справи за позовом Спіцина В.І., а також фактично  проводив роботу на захист прав Спіцина В.І.  З пояснень адвоката Чубко О.М. та її представника слідує, що доручення Спіциним В.І. на захист його прав Ананченку О.М. не видавалось.


Зазначене свідчить про порушення адвокатом Чубко О.М. одного з основних принципів адвокатської діяльності, – конфіденційності, дотримання якого чітко  передбачено ст.9 Правил адвокатської етики.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має вказати на наявність в діях адвоката Чубко О.М. ознак грубого порушення вимог ст. ст. 7, 9, 15 Закону України «Про адвокатуру», ст. ст. 9, 33 Правил адвокатської етики, які не були досліджені дисциплінарною палатою під час розгляду скарги та потребують додаткової перевірки.


Звернення Народного депутата України Фельдмана О.Б. та Спіцина В.І. від 17.06.2011 року про відкликання скарги не може бути прийнято до уваги Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, у зв’язку з тим, що надійшло після прийняття рішення про застосування до адвоката Чубко О.М. дисциплінарного стягнення, підстав для скасування якого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури знайдено не було.


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Чубко Оксани Миколаївни – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30.09.2010 року про зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю Чубко Оксани Миколаївни строком на один рік – залишити без змін.


3.      Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Чубко Оксани Миколаївни повернути до Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для здійснення додаткової перевірки обставин, встановлених на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 17 червня 2011 року.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький