РІШЕННЯ № VІ/6-192 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скарго Кругляка Володимира Вікторовича на рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-192


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


               


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скарго Кругляка Володимира Вікторовича на рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року,


ВСТАНОВИЛА:


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Кругляка В.В. на рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року.


            Зі змісту скарги вбачається, що рішенням атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаржнику відмовлено у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


            Скаржник вказує, що необ’єктивне рішення атестаційною палатою прийняте з особистих неприязних відносин деяких членів комісії (по тексту „Шевченка В.С.”).


            В ході перевірки було встановлено, що 07.07.2010 року скаржник звернувся до атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


            Зі змісту рішення №3 від 11 лютого 2011 року слідує, що заява Кругляка В.В. поступила в атестаційну палату 07.07.2010 року. В той же день йому було видано програму екзаменаційних іспитів для підготовки та Правила адвокатської етики.


Відповідно до п.29 Положення про КДКА скаржником представлено засвідчену копію диплому про закінчення в 2008 році Харківського університету внутрішніх справ. Диплом бакалавра отримав 25.06.2008 року, диплом спеціаліста отримав 23.05.2009 року. Представлена копія трудової книжки, засвідчена належним чином. Стаж юридичної роботи складає понад 2 роки, надані копії паспорту, звідки слідує, що скаржник є громадянином України та проживає на території Сумської області. 


Рішенням комісії Кругляк В.В. допущений до складання кваліфікаційних іспитів. Відповіді на білет №4, №1 та на додаткові запитання слабкі, неповні та не завжди правильні, з огляду на що атестаційна палата дійшла висновку, що Кругляк В.В. не володіє достатніми знаннями для роботи адвокатом та вирішила відмовити Кругляку В.В. в видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Рішення прийняте членами палати одностайно та беззастережно.


                             


            З виписки із протоколу № 1 від 11.02.2011 року слідує, що атестаційна палата  розглянула заяву Кругляка В.В. про допуск до складання кваліфікаційних іспитів. Надані для палати документи оголошені головою атестаційної палати Кондратенко С.Ю. Голова палати роз’яснив заявникам, що відповідно до п. 22 Положення про КДКА, вони мають право на відвід членам палати, якщо вважають, що члени палати або їх родичі зацікавлені в результаті розгляду заяв, або мають сумніви в об’єктивності когось з членів палати по іншим причинам.


            Відводів членам палати не заявлено.


            Програму кваліфікаційних іспитів скаржник отримав у встановлений Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури строк.


            Особи, які виявили бажання отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, були допущені до складання письмового іспиту.


            Кругляк В.В. виконав письмове завдання білету – № 4.


            Голова палати Кондратенко С.Ю. вказала на чисельні зауваження в письмовому завданні, виконаному Кругляком В.В., однак Кругляк В.В. не зміг відповісти на запитання голови палати Кондратенко С.Ю. відносно їх виправлення.


            Палата вирішила допустити Кругляк В.В. до здачі усних іспитів.


            На питання Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Ковальової А.М. Кругляк В.В. відповів, що має намір отримати адвокатське свідоцтво та займатися кримінальними справами по автотранспортних злочинах.


            Під час складання усного іспиту по питаннях білету № 1 палата встановила, що Кругляк В.В. показав дуже низький рівень знань, погану підготовку до іспиту на питання білету відповідав не повно, слабо орієнтується в питаннях, в переважній більшості неправильно відповідав на питання членів палати.


            З виписок протоколу вбачається, що Кругляк В.В. на питання білету №№1,2,3,4,5 відповів неповно та слабо. На додаткові питання голови палати Кондратенко С.Ю. відповів неправильно. На питання № 5 – «взагалі пояснити нічого не зміг».


            На питання № 6,7 дав відповідь дуже слабо, неповно. Невірно відповів на додаткові питання члена палати Шевченко В.С. та голови палати Кондратенко С.Ю. Не дав відповідь на питання члена палати Курбатова В.В.


            На питання № 8 білету № 1 пояснив, що відповісти не може.


            На питання № 9 відповів дуже слабо. Не зміг повно відповісти на питання члена палати Курчатова В.В.


            На питання № 10 та 11  відповіді взагалі не дав. Не дав відповіді на питання членів палати Шевченко В.С., Іващенко Т.А., Дуднікової Н.П. та Таран С.А.


            На питання №№12,13,14,15 відповів дуже слабо. Правильно дав відповідь на питання члена палати Таран С.А.


            За результатами іспиту Кругляку В.В. відмовлено у видачі свідоцтва. В матеріалах справи є рішення палати про відмову у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, яке підписане 9 членами палати.  


            Протокол підписаний головою палати та секретарем.


            Дослідивши доводи скарги Кругляка В.В., матеріали особової справи атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кругляка В.В., заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Луцюка П.С., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що скарга до задоволення не підлягає.      


            Відповідно до вимог пункту 3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, заявник  повинен виявити добрі  знання  з  усіх  питань, включених до білета, скласти правовий документ, вказаний у білеті. При прийнятті  кваліфікаційних  іспитів атестаційна  палата  КДКА  повинна  виходити з того, що заявник відразу ж після отримання Свідоцтва буде надавати юридичну допомогу громадянам і організаціям. Тому  невміння  Заявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних  положень  чинного законодавства повинно бути підставою для відмови у виданні Свідоцтва. Не можуть визнаватись як переконливі аргументи заявників при негативних знаннях з окремих питань  білету,  що вони будуть займатися лише окремими справами чи видами діяльності.  Адвокат мусить бути високоосвіченим фахівцем з усіх напрямів  адвокатської діяльності, і тому виявлені знання з тих чи інших питань мають бути достатньо високими, щоб допустити його до такої діяльності.


            Як вбачаєтьсь з виписки із протоколу № 1  від 11.02.2011 року скаржник виконав письмове завдання білету – № 4. Голова палати Кондратенко С.Ю. вказав на чисельні зауваження в письмовому завданні, виконаному Кругляком В.В., однак Кругляк В.В. не зміг відповісти на запитання голови палати Кондратенко С.Ю. відносно їх виправлення.


            Не зважаючи на такі обставини, скаржника було допущено до складання усного іспиту.


            Під час складання усного іспиту скаржник не дав відповідей на ряд запитань білету. На інші питання дав відповідь – слабо або дуже слабо.


            За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що атестаційна палата Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обґрунтовано та в межах повноважень відмовила Кругляку В.В. у видачі свідоцтва про право на зайняття адвокатською  діяльністю.


            Доводи скаржника, що оспорюване рішення прийняте з особистих неприязних стосунків деяких членів комісії, а саме члена палати Шевченка В.С., також не знайшли свого підтвердження.


            Скаржнику було роз’яснено право заявити відвід членам палати. Таким правом скаржник не скористався про що свідчить його розписка (а.с.51).


            З виписки із протоколу № 1  від 11.02.2011 року вбачається, що крім члена палати Шевченка В.С. скаржнику задавали додаткові питання Кондратенко С.Ю., Курбатова В.В., Таран С.А., Дуднікова Н.П.


            Відповіді на питання членів палати він також давав не повні.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


ВИРІШИЛА:


1.      Скаргу Кругляка Володимира Вікторовича  – залишити без задоволення.


2.      Рішення атестаційної палати Сумської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.02.2011 року про відмову Кругляку Володимиру Вікторовичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький