РІШЕННЯ № VІ/6-186 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні питання про ситуацію, що склалась при формуванні нового складу Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20 – 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/23-453 від 22.10.2010 року, Рішенням Закарпатської обласної ради № 244 від 26.05.2011 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/6-186


 


     17 червня 2011 року                                                                                                м.Київ     


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Костюка В.В., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Полонського Ю.М., Соботника В.Й., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П.,    розглянувши у відкритому засіданні питання про ситуацію, що склалась при формуванні нового складу Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, заслухавши доповідача – Голову Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20 – 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № V/23-453 від 22.10.2010 року, Рішенням Закарпатської обласної ради № 244 від 26.05.2011 року,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Зобов’язати адвокатів Немеша Петра Федоровича, Думнича Володимира Івановича, Берана Михайла Івановича, які виконували повноваження Голови Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання, голів атестаційної та дисциплінарної палат Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання, на підставі рішення Закарпатської обласної ради № 1160 від 08.07.2010 року «Про Закарпатську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури» передати Голові Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луцюку Павлу Сергійовичу всю документацію за період діяльності Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, сформованої на підставі рішення Закарпатської обласної ради № 1160 від 08.07.2010 року, з 09 липня 2010 року до цього часу (протоколи засідань кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, атестаційної та дисциплінарної палат; рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення про застосування до адвокатів дисциплінарного стягнення; особові справи адвокатів, у тому числі отримані до 08.07.2010 року; бланки свідоцтв, посвідчень; печатку та інші документи й речі) в строк до 01 липня 2011 року.


2.      Голові Рівненської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луцюку П.С. забезпечити передачу документації та печатки по акту прийому-передачі новообраному Голові Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VІ скликання в строк до 15 липня 2011 року.


3.      Голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцькому В.І. забезпечити проведення аналізу рішень, прийнятих атестаційною та дисциплінарною палатами Закарпатської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в період з 08.07.2010 року по цей час, на предмет дотримання їх вимогам Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


4.      Попередити адвокатів Немеша П.Ф., Думнича В.І., Берана М.І. про необхідність виконання рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури у встановлені строки.


5.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити адвокатів Немеша П.Ф., Думнича В.І., Берана М.І., голів Закарпатської та Рівненської обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І. Висоцький