РІШЕННЯ № VІ/7-249 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шевченка Миколи Володимировича на постанову заступника голови дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної республіки Крим від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Дриженко Людмили Іванівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/7-249


 


     22 липня  2011 року                                                                                              м.Харків   


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Павлової М.А., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотарь А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Шевченка Миколи Володимировича на постанову заступника  голови  дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  Автономної республіки Крим від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні  дисциплінарного провадження відносно адвоката Дриженко Людмили Іванівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


           


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся Шевченко М.В. зі скаргою на постанову заступника голови  дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  Автономної республіки Крим  від 10 січня 2011 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвоката Дриженко Л.І.  за відсутністю підстав для  притягнення адвоката  до дисциплінарної відповідальності.


 Скаржник не згодний з постановою та вважає її незаконною.


 У своїй скарзі Шевченко М.В. посилається на те, що  адвокат Дриженко Л.І. у 2009 році скоїла відносно нього шахрайські дії під час домовленості про придбання ним домоволодіння у Сімферопольському районі АР Крим. Адвокат замість оформлення завдатку надала йому розписку про взяття у борг грошової суми, а потім з’ясувалося, що домоволодіння їй повністю не належить, вона його продати не зможе,  гроші не повертала, у зв’язку з чим він звернувся до суду з позовом про стягнення боргу. Суд постановив заочне рішення, яке по заяві адвоката було скасоване і справа до цього часу не розглянута судом. Скаржник просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури  скасувати оскаржувану постанову і зобов’язати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури АР Крим порушити дисциплінарну справу відносно адвоката Дриженко Л.І. та  притягнути  її до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про адвокатуру»   та «Правил адвокатської етики», про що повідомити  його письмово.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Шевченка М.В. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 Перевіркою встановлено, що  між скаржником та адвокатом  Дриженко Л.І.  16 вересня 2009 року виникли цивільно-правові відносини. Заочним рішенням  Київського районного суду м.Сімферополя від 4 листопада 2010 року стягнуто з Дриженко Л.І. на користь Шевченка М.В. борг у сумі  41 538,14 грн. Рішення суду  за заявою відповідача Дриженко Л.І.   скасоване, а  цивільна справа  знаходиться в провадженні суду.


 Із матеріалів справи вбачається, що постанова заступника голови  дисциплінарної палати від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні  дисциплінарного провадження  стосовно адвоката Дриженко Л.І. за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності прийнята після  проведення  перевірки обставин,  викладених у скарзі Шевченка М. В.   Як вбачається із документів  перевірки та письмових пояснень адвоката Дриженко Л.І. між нею та скаржником виникли цивільно-правові відносини, які стали  предметом розгляду суду. Адвокат Дриженко Л.І. у своїх поясненнях не заперечує факту отримання від Шевченка М.В. в борг грошової суми на підставі складеної нею розписки, коли вона  діяла, як фізична особа, а не як адвокат, що підтверджується копіями рішення суду, заявою про скасування заочного рішення, ухвалою суду. Перевіркою не встановлено  порушення адвокатом Дриженко Л.І. вимог Закону України «Про адвокатуру» та Правил  адвокатської етики.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що по результатам розгляду скарги Шевченка М.В., керуючись ст. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, заступник голови дисциплінарної  палати дійшов правильного висновку і постанова заступника  голови  дисциплінарної палати від 10 січня 2011 року  є обґрунтованою, а скарга  Шевченка М.В. не підлягає задоволенню. В діях адвоката Дриженко Л.І.  не виявлено порушень  Закону України  «Про адвокатуру» та  Правил адвокатської етики. У даному випадку складання договору позики між фізичними особами не є сплатою гонорару за надання юридичної допомоги, а тому вирішується на підставі цивільного та цивільного процесуального законодавства України.      


 Підстав для скасування постанови заступника  голови дисциплінарної палати  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної республіки Крим від 10 січня 2011 року відносно адвоката Дриженко Л.І. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  не вбачає.


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.        Скаргу Шевченка Миколи Володимировича – залишити без задоволення.


      2.  Постанову заступника  голови  дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії   адвокатури  Автономної республіки Крим від 10 січня 2011 року про  відмову  в порушенні  дисциплінарного провадження  відносно адвоката Дриженко Людмили Іванівни – залишити без змін.                                             


            3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                 В.І. Висоцький