РІШЕННЯ № VІ/7-247 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Лапка Віктора Петровича на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 23 лютого 2011 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/7-247


 


         22 липня  2011 року                                                                                         м.Харків    


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Павлової М.А., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотарь А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Лапка Віктора Петровича на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  від 23 лютого 2011 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді  зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік,


 


ВСТАНОВИЛА:


           


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся адвокат Лапко В. П., який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1503, видане Харківською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 12 грудня 2007 року, зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  від 23 лютого 2011 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.


Скаржник, не згодний із зазначеним  рішенням та просить його скасувати. Він посилається на те, що при зверненні до нього його знайомого, який не мав повноважень представляти інтереси гр. Семибратського С., склав від імені останнього позовну заяву до суду, потім на підставі ордеру, без  угоди з ним, отримав рішення суду та  передав  сторонній особі, тобто визнає, що допустив порушення вимог ст.ст. 15, 16, 17 Правил адвокатської етики, шкодує про це, однак зазначає, що своїми діями не спричинив ніякої матеріальної шкоди фізичній особі, в інтересах якої  діяв 18 вересня 2009 року. Він також зазначає, що дисциплінарна палата Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури при постановленні рішення порушила вимоги ст.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури щодо строків притягнення його до дисциплінарної відповідальності, які на його думку сплили 18 березня 2010 року. Адвокат Лапко В.П. одночасно вважає можливим  накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, оскільки він визнає свою провину та зробив з цього випадку відповідні висновки.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Лапка В.П. не підлягає задоволенню із наступних підстав.


            Підставою для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Лапка В.П. слугувало подання слідчого  по ОВС СВ УБОП ГУМВД України  у Харківській області Шищенко О.А., в провадженні якої перебувала кримінальна справа  по обвинуваченню Гранкіної-Скороходової О.А. по ч.3 ст.190 КК України за скоєння злочину відносно  Семибратського С.А., де вона просить дати оцінку діям адвоката Лапка В.П., який, не маючи угоди на представництво інтересів Семибратського С.А., без його відома та всупереч  його інтересам, звернувся з позовом про визнання права власності на спадкове майно до Чугуївського районного суду Харківської області. Пославшись на фіктивні відомості про наявність угоди, адвокат Лапко В.П. в подальшому надав свій ордер та отримав рішення суду, яким було встановлено право власності Семибратського С.А. на квартиру, що стала предметом шахрайства. Зазначені факти встановлені постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області   про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно адвоката Лапка В.П. від 29.12.2010 року на підставі ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України, що набула законної чинності та адвокатом не оскаржена. 


 Проаналізувавши  зібрані по справі докази,  дисциплінарна палата дійшла вірного висновку, що адвокат Лапко В.П., при зверненні до нього його знайомого,  без угоди з Семибратським С.А.,  підготував від імені Семибратського С.А та подав до суду позов про визнання права власності, отримав рішення суду та передав його сторонній особі, а квартира Семибратського С.А. стала предметом шахрайства, чим  адвокат  порушив вимоги ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст., ст. 15,16, 17 Правил адвокатської етики.


Відповідно до ст. 7 Закону України «Про  адвокатуру» при здійснені своїх професійних обов’язків адвокат зобов»язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і  законних інтересів громадян і юридичних осіб, і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення.


Згідно ст. 15 Правил адвокатської етики адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієнтом про надання правової допомоги.


Із матеріалів перевірки  встановлено,  в провадженні  СВ УБОЗ ГУМВС України в Харківській області перебувала кримінальна справа, порушена за фактом шахрайських дій, скоєних стосовно Семибратського С.А. за ч.3 ст.190 КК України. Потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 177 813 грн. До кримінальної відповідальності притягнуті винні особи.


Постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області  від 29.12.2010р.  відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно  адвоката Лапка В.П. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364, 365, 366, 367 КК України на підставі п. 2 ст. 6 КПК України – за відсутністю складу злочину, а  за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 КК України – на підставі ч. 2 ст. 11 КК України внаслідок малозначності. Слідчими документами встановлено, що адвокат Лапко В.П.  дійсно на прохання знайомого, колишнього працівника міліції,  не маючи угоди з Семибратським С.А., підготував від імені  останнього  та подав до суду  позов про визнання права власності, отримав рішення суду та передав його сторонній особі, що квартира Семибратського С.А. в подальшому  стала предметом шахрайства зі спричиненням потерпілому матеріальної шкоди на суму 177 813 грн.


Адвокат Лапко В.П. у своїх  поясненнях та у скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  визнає, що допустив порушення вимог ст.ст. 15, 16, 17 Правил адвокатської етики  при зверненні до нього його  знайомого, який не мав повноважень представляти інтереси гр. Семибратського С., склав від імені останнього позовну заяву до суду, потім на підставі ордеру, без угоди з останнім, отримав рішення суду та  передав  сторонній особі, шкодує про скоєне, однак зазначає, що своїми діями не спричинив ніякої матеріальної шкоди фізичній особі, в інтересах якої  діяв, вважає за  можливе  накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження, оскільки він визнає свою провину та зробив з цього випадку відповідні висновки.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема  п. 3 ст. 5 зобов’язує  адвоката не допускати компромісів, що применшували б його незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інтересами клієнта і перешкоджають належному виконанню  надання йому правової допомоги.


  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  від 23 лютого 2011 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Лапка В.П.  та застосування дисциплінарного стягнення  у вигляді  зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік,  є обґрунтованим, не підлягає скасуванню, а скарга задоволенню.  


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також не може погодитися з доводами скаржника щодо порушення дисциплінарною палатою строків для застосування дисциплінарного стягнення, оскільки вчинений адвокатом дисциплінарний проступок є «грубим», у зв’язку з чим застосуванню підлягає п. 40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, який є спеціальним по відношенню до п. п. 34, 35 цього ж Положення, з огляду на що строки притягнення до дисциплінарної відповідальності на зазначені обставини не поширюються.


На підставі викладеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 101, 20, 21, 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Лапка Віктора Петровича – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури  від 23 лютого 2011 року про притягнення адвоката Лапка Віктора Петровича до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення  у вигляді  зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                  В.І. Висоцький