РІШЕННЯ № VІ/7-246 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу за скаргою Петрової Валентини Віталіївни на постанову дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Банщікова Сергія Васильовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/7-246


 


     22 липня  2011 року                                                                                              м.Харків   


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенко В.В., Павлової М.А., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотарь А.М., розглянувши у відкритому засіданні  дисциплінарну справу за скаргою Петрової Валентини Віталіївни на постанову дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Банщікова Сергія Васильовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась зі скаргою Петрова В.В. на постанову дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Банщікова Сергія Васильовича.


            Скаржниця зазначає, що вироком Довгинцівського районного суду м.Кривого Рогу від 26.06.2006 року вона засуджена по ст.ст.357 ч.2, 365 ч.3, 382 ч.2, 69, 70 ч.1 КК України до 4-х років позбавлення волі, у відповідності до ст.ст.75,76 КК України Петрову В.В. звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки.


            Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04.10.2006 року та ухвалою Верховного Суду України від 24.04.2007 року вирок залишено без змін.


            На протязі досудового слідства та судового розгляду справи, інтереси скаржниці захищав адвокат Банщіков С.В. який неналежно вів захист її інтересів, адвокатом не було заявлено по справі  жодної заяви та клопотання, не зроблено необхідних адвокатських запитів, не зібрані відомості про факти, які могли бути використані  як докази по справі, адвокат не надав угоди та квитанцій за отримані від  скаржниці кошти по оплаті його послуг в розмірі 1600 доларів США. Таким чином, на думку скаржниці, адвокат Банщіков С.В. порушив вимоги Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики, у зв’язку з чим просить притягнути адвоката до дисциплінарної відповідальності із застосуванням дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Комарницьку О.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Дисциплінарна палата правильно дійшла висновку, що доводи скарги громадянки Петрової  В.В. частково  знайшли своє підтвердження, проте як вбачається з матеріалів справи Банщіков С.В.  в  період з 2005 по 2010 рік дійсно приймав участь в якості захисника Петрової В.В. по кримінальній справі на стадії досудового слідства та на стадії розгляду справи судом першої та апеляційної інстанцій.


Як вбачається із записів адвоката та його письмового пояснення позиція захисту була відпрацьована адвокатом та погоджена зі своїм клієнтом, який на протязі всього періоду як досудового слідства та розгляду справи у судах різних інстанцій претензій до адвоката не заявляв. При здійсненні захисту інтересів свого клієнта Петрової В.В., принципово відстоював її права і діяв в рамках Закону. Адвокат підтверджує отримання ним від Петрової В.В. гонорару в розмірі 2650 грн., який на його думку був відпрацьованим в повному обсязі.


Адвокат добросовісно виконував свої професійні обов’язки захисника про що свідчить протокол судового засідання по кримінальній справі відносно Петрової В.В. Адвокат неодноразово надавав правову допомогу скаржниці при складанні письмових клопотань та скарг від її імені, про що вказує сама скаржниця, крім того, адвокатом було складено апеляційну та касаційну скарги по справі, які за своїм змістом, складені професійно грамотно, відповідають інтересам клієнта та унеможливлюють їх невірне тлумачення.


Таким чином, голова дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури правильно дійшов висновку, що відсутні факти порушення адвокатом Банщіковим С.В. Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики, пов’язаних з виконанням адвокатом доручення клієнта на стадії досудового слідства та судового розгляду кримінальної справи.


            Також, правильно встановлено той факт, що відсутність письмової угоди, яка за своїм змістом повинна була відповідати вимогам ст.17 Правил адвокатської етики, стала причиною та спонукала скаржницю звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на дії адвоката з вимогою повернення частини гонорару, який на її думку, був невідпрацьованим. Наявність скарги Петрової В.В. свідчить про виникнення спору, який неможливо розглядати в частині повернення гонорару, оскільки у відповідності до вимог ст.12 Закону України «Про адвокатуру» вказаний спір підлягає розгляду у судовому порядку.


Не оспорюючи факту порушення з боку адвоката Банщікова С.В. ст.17 Правил адвокатської етики, слід зазначити, що вказане порушення було допущене адвокатом в період 2005 року, а відповідно до п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарне стягнення до адвоката не може бути застосовано пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку, при цьому, пропуск строків притягнення до дисциплінарної відповідальності було допущено не з вини адвоката.


Таким чином, прийнята головою дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури постанова по скарзі Петрової В.В. повністю відповідає наявним в матеріалах перевірки  документам.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Петрової Валентини Віталіївни – залишити без задоволення.


2.      Постанову дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 січня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Банщікова Сергія Васильовича – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І.Висоцький