РІШЕННЯ № VІ/9-336 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 червня 2011 року № 93-11 про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/9336


 


         21 жовтня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови    Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії   Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Емца С.І., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 червня 2011 року № 93-11 про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 за відсутністю підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 24 травня 2011 року звернувся ОСОБА_1 із скаргою на рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 червня 2011 року № 93-11 про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2. за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Скаржник, не погоджуючись із оскаржуваним рішенням, просить його скасувати та притягнути адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності за те, що адвокат, на його думку, був залучений до розгляду справи з порушенням вимог статей 45, 47 Кримінально-процесуального кодексу України та проти його власної волі заявив у судовому засіданні клопотання про призначення судової психолого-психіатричної експертизи, чим порушив статтю 4 Закону України «Про психіатричну допомогу», та застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді скасування свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


ОСОБА_1 також вважає, що необхідно визнати відсутність компетенції у голови дисциплінарної палати приймати рішення замість комісії та просить відкрити дисциплінарне провадження щодо голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бондаря М.І.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1. не підлягає задоволенню із наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що 29 червня 2011 року головою дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було прийняте рішення № 93-11 про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 на підставі скарги ОСОБА_1 від 10 травня 2011 року /вх. номер 591 від 06 червня 2011 року/ про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та скасування свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, після отримання пояснень адвоката ОСОБА_2 з наданням судових рішень.


Із матеріалів справи, а саме копії постанови суду від 29 червня 2010 року про призначення ОСОБА_1 адвоката, вбачається, що участь захисника у розгляді даної кримінальної справи є обов’язковою згідно статті 45 Кримінально-процесуального кодексу України. Не підтверджуються доводи скаржника щодо того, що адвокатом ОСОБА_2 були порушені права підзахисного щодо клопотання про призначення судової експертизи, оскільки, як вбачається із пояснень адвоката, клопотання про призначення комплексної експертизи було заявлено після отримання згоди підзахисного ОСОБА_1, так як висновки попередніх експертиз щодо його стану здоров’я та наявності психіатричного захворювання він оскаржував.


Перевіркою не виявлено надання адвокатом ОСОБА_2 до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури висновку експертизи відносно ОСОБА_1. Згідно постанови суду від 08 квітня 2011 року про застосування до ОСОБА_1 примусових заходів медичного характеру ОСОБА_1 було роз’яснено право оскарження вищезазначеного рішення, яким він, в свою чергу, міг скористатися, але не скористався.


За результатом розгляду матеріалів за скаргою ОСОБА_1 голова дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на підставі Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісії адвокатури прийшов до висновку про відсутність підстав для притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності.


Відповідно до статті 80 Правил адвокатської етики для застосування дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення. Відносно застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинності. Приймаючи до уваги положення статті 80 Правил адвокатської етики, враховуючи, що адвокат ОСОБА_2 був допущений судом у якості захисника на підставі постанови суду від 29 червня 2010 року у зв’язку з обов’язковою участю захисника по справі, він виконував свої обов’язки захисника згідно вимог кримінально-процесуального законодавства. Як вбачається із матеріалів перевірки, ніякими діями адвоката не порушені вимоги діючого законодавства та Правил адвокатської етики.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 червня 2011 року є обґрунтованими, а скарга не підлягає задоволенню, оскільки в діях адвоката ОСОБА_2. не виявлено порушень Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


Підстав для скасування рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 червня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає.


Також Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає підстав для задоволення скарги ОСОБА_1. щодо відсутності компетенції у голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бондаря М.І. приймати рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2., оскільки вважає, що голова дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бондарь М.І. діяв на підставі та в межах наданих повноважень, які передбачені Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05 травня 1993 року № 155/93, а саме пунктом 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначено, що право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового пояснення.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п. 10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2.      Рішення голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 червня 2011 року № 93-11 про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                              В.І.Висоцький