РІШЕННЯ № VІ/8-284 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Овсяннікової Лідії Іванівни на постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Мітченка Юрія Олексійовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-284


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Овсяннікової Лідії Іванівни на постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року про відмову у порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Мітченка Юрія Олексійовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


Овсяннікова Л. П. звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову Голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної палати адвокатури від 11 квітня 2011 року.


            В своїй скарзі Овсяннікова Л.П. вказує на те, що адвокат Мітченок Ю.О. не укладаючи з нею угоди про надання правової допомоги та за її відсутності в судовому засіданні при розгляді цивільної справи, за позовом Бондарчук В.В. до Овсяннікової Л.І. про стягнення матеріальної та моральної шкоди, представляючи її інтереси, частково визнав позовні вимоги, чим, на її думку, порушив вимоги Правил адвокатської етики та зобов’язаний нести разом з нею  солідарну відповідальність у відшкодуванні збитків стягнутих зі скаржниці за рішенням суду.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Батченка А.Н., перевіривши матеріали справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Як встановлено перевіркою, 15 березня 2011 року скаржниця звернулась зі скаргою до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури на дії адвоката Мітченка Ю. О. В порядку статті 13, 14 Закону України «Про адвокатуру», пункту 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, пунктів 3, 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вищевказана скарга була направлена до Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для розгляду по суті.


            Із матеріалів справи вбачається, що 11 квітня 2011 року постановою Голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката Мітченка Ю. О. відмовлено за спливом строку притягнення адвоката до дисциплінарної  відповідальності, з огляду на те, що події мали місце у травні 2007 року.


            Рішенням Київського районного суду м. Полтави від 30 травня 2007 року, яким  задоволено позов Бондарчук В.В. до Овсяннікової Л.І. про стягнення матеріальної та моральної шкоди, встановлено, що в попередньому судовому засіданні відповідач та її представник не заперечували факт залиття квартири позивача, що стався внаслідок зриву на кухні шлангу холодної води.


            З огляду на наведене, доводи Овсяннікової Л.І. викладені у скарзі на постанову Голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2007 року щодо її думки по суті позову спростовуються зазначеним судовим рішенням.


            Твердження скаржниці щодо участі адвоката Мітченка Ю.О. в судовому засіданні та представлення її інтересів без належно оформлених документів Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може прийняти до уваги, оскільки вирішення питання про допуск представника до участі в судовому засіданні є компетенцією суду.


             Відповідно до пункту 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарне стягнення стосовно адвоката не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


            Приймаючи до уваги те, що вищевказані події мали місце більше чотирьох років тому, а також виходячи із загальних засад юридичної відповідальності тільки за винні порушення та презумпцію невинуватості, які передбачені статті 80 Правил адвокатської етики, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що постанова Голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи адвоката Мітченка Ю. О. є обґрунтованою.


            На підставі викладеного та, керуючись статтями 14, 16 Закону України «Про адвокатуру», та пунктами 10, 10-1, 20, 23 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


 


            1. Скаргу Овсяннікової Лідії Іванівни –  залишити без задоволення.


            2. Постанову голови дисциплінарної палати Полтавської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11 квітня 2011 року про відмову в порушенні проти адвоката Мітченка Юрія Олексійовича дисциплінарного провадження залишити без змін.


            3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


            4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І. Висоцький